Otevřít hlavní menu

Změny

m
člěnění, s > Z - univerzální
[[SouborFile:Flag of ITU.svg|250 px|thumb|Vlajka Mezinárodní telekomunikační unie]]
'''Mezinárodní telekomunikační unie''' byla založena v roce [[1993]] jako nástupce Mezinárodního poradního výboru pro telegrafii a telefonii (CCITT) založeného již roku [[1865]]. Význam telekomunikací v poslední době značně vzrůstá a je důležitý pro dodávání služeb v bankovnictví, dopravě, turistice, informacích on-line, elektronickém nakupování, které jdou přes hranice států.
 
Studijní skupiny vytvořené z expertů z důležitých telekomunikačních organizací na celém světě zajišťují technickou práci Unie a připravují podrobné studie, které jsou základem pro vytvoření uznávaných doporučení ITU.
 
=== ITU – R ===
'''ITU –R– R''' vypracovává technické charakteristiky pozemních a kosmických bezdrátových služeb a systémů a vypracovává provozní postupy. Rovněž vypracovává důležité technické studie, které slouží jako základ pro rozhodnutí v právních předpisech projednávaných na radiokomunikačních konferencích.'''
'''
V ITU-T''' experti připravují technické specifikace pro telekomunikační systémy, sítě a služby, včetně jejich provozu, fungování a údržbu. Jejich práce rovněž pokrývá vytvoření tarifních zásad včetně metod účtování používaných při poskytování mezinárodních služeb.
 
=== ITU - T ===
V ITU - T''' experti připravují technické specifikace pro telekomunikační systémy, sítě a služby, včetně jejich provozu, fungování a údržbu. Jejich práce rovněž pokrývá vytvoření tarifních zásad včetně metod účtování používaných při poskytování mezinárodních služeb.
 
=== ITU - D ===
Experti '''ITU – D''' zaměřují svou práci na přípravu doporučení, názorů, směrnic, příruček a zpráv, které poskytují pracovníkům provádějícím rozhodování v rozvojových zemích týkající se vývoje strategií a politiky pro management sítí.
 
Každý sektor má svůj vlastní úřad, který zajišťuje realizaci pracovního plánu sektoru a koordinuje činnosti.
 
=== Telecommunication Standardization Bureau (TSB) ===
V dalším se zmíníme podrobněji o Úřadu pro normalizaci v telekomunikacích (Telecommunication Standardization Bureau (TSB). TSB poskytuje sekretariát pro práci v sektoru ITU–T a služby pro účastníky prací ITU-T, rozšiřuje informace o mezinárodních telekomunikacích a vypracovává dohody s mnoha mezinárodními normalizačními organizacemi.
 
Úřad pro normalizaci v telekomunikacích zajišťuje tyto činnosti:
* soustřeďuje a poskytuje informace o alternativních postupech volání včetně volání zpět;
* poskytuje přidělování kódu zemí pro telefon, data a další služby;
* působí jako registrační úřad pro universálníuniverzální bezplatná telefonní čísla;
* poskytuje technické informace o mezinárodních telekomunikacích a spolupracuje úzce se sektorem ITU pro radiokomunikace a sektorem ITU-D při záležitostech zajímajících rozvojové země;
* poskytuje administrativní a provozní informace prostřednictvím věstníku ITU Operational Bulletin,