Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí: Porovnání verzí

 
== Podmínky pro přepravu NV silniční dopravou ==
1. Silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze NV vymezené mezinárodní smlouvoudohodou ADR.<br />
2. Zvláště nebezpečné věci lze přepravovat pouze na základě povolení [[Ministerstvo dopravy|ministerstva dopravy]] (neplatí pro [[ozbrojené síly]])<br />
3. Pro přepravu [[jaderný materiál|jaderných materiálů]] je třeba souhlasu [[Státní úřad pro jadernou bezpečnost|Státního úřadu pro jadernou bezpečnost]]<br />
Anonymní uživatel