Universal Plug and Play: Porovnání verzí

Přidáno 3 467 bajtů ,  před 12 lety
Přidán překlad popisu UPnP Protokolu z anglické wikipedie + přesun odstavce o IP adresaci + opravy pravopisných chyb
(Nová stránka: '''Universal Plug and Play''' ('''UPnP''') je sada síťových protokolů vyhlašovaných UPnP Forem. Cílem UPnP j...)
 
(Přidán překlad popisu UPnP Protokolu z anglické wikipedie + přesun odstavce o IP adresaci + opravy pravopisných chyb)
[http://www.upnp.org/resources/upnpresources.zip UPnP architectura] umožňuje [[peer-to-peer]] spojení počítačů, síťových zařízení a zařízení pro [[Bezdrátová komunikace|bezdrátovou komunikaci]]. Je to distribuovaná otevřená technologie založená na stanovených standardech, jako jsou [[TCP/IP]], [[UDP]], [[Hypertext Transfer Protocol|HTTP]] a [[Extensible Markup Language|XML]].
 
UPnP architektura podporuje automatickou konfiguraci sítě.Zařízení kompatibilní s UPnP od libovolného výrobce se může dynamicky připojit k síti, obdržet [[IP adresa|IP adresu]], na vyžádání oznámit své schopnosti a dozvědět se schopnosti ostatních zařízení v síti. [[Dynamic Host Configuration Protocol|DHCP]] and [[Domain Name System|DNS]] servery jsou volitelné a jsou použity jen když jsou dostupné v síti. ZažízeníZařízení mohou poustitopustit síť automaticky bez zanechání nežádoucích stavových informací na pozadí.
 
Další vlastnosti UPnP :
; Nezávislosti sdělovacích prostředků a zařízení: UPnP technologie dokáže fungovat na mnoha mediích, která podporují IP (např. [[Ethernet]], [[FireWire]], [[IrDA]], komunikace přes elektrické vedení, [[Bluetooth]], [[Wi-Fi]]). Není potřeba žádný specialní ovladač zařízení, jsou používány společné protokoly.
;Kontrola uživatelským rozhraním : UPnP architektura umožňuje kontorolu žařízenípřezařízení uživatlssképřes uživatelské rozhraní a interaktivní použití přes [[webový prohlížeč]]
; Nezávislost na [[Operační systém|operačním systému]] a [[programovací jazyk|programovacím jazyku]] : K vytvoření UPnP produktu může být použit každý operační systém a každý programovací jazyk . UPnP nespecifikuje ani nepřikazuje vzhled [[API]] aplikací běžících v kontrolních bodech, výrobci OS mohou vytvořit API kterré jejich zákazníci potřebují.
; Programová kontrola: UPnP také umožňuje konvenční aplikaci programové kontroly.
; Rozšiřitelnost: Každý UPnP produkt může mít služby specifické pro zařízení nad rámec základní architektury.
 
 
Základem UPnP sítí je IP adresace. Každé zařízení musí mít DHCP klienta a hledat DHCP server když poprvé se připojí do sítě. Pokud není DHCP server dostupný, tak si musí jednotka zařízení přiřadit adresu samo. Pokud během DHCP transakce obdrží jednotka jméno (např. přes [[DNS]]), muže toto jméno používat v komunikaci v podsíti.
==Protokol==
=== Adresace ===
Základem UPnP sítí je IP adresace. Každé zařízení musí mít DHCP klienta a hledat DHCP server když poprvé se poprvé připojí do sítě. Pokud není DHCP server dostupný, tak si musí jednotka zařízení přiřadit adresu samosama. Pokud během DHCP transakce obdrží jednotka jméno (např. přes [[DNS]]), mužemůže toto jméno používat v komunikaci v podsíti.
 
=== Objevování (Discovery) ===
První krok po obdržení IP adresy je objevování ostatních zařízení na síti. Po připojení zařízení do sítě mu UPnP
Discovery protokol umožní ohlásit své služby kontrolním bodům na síti. Podobně, pokud je přidán kontrolní bod, Discovery protokol mu umožní hledat na síti požadovaná zařízení. Základní prvek je v obou případech zpráva
Discovery, obsahující několik základních specifik o daném zařízení či jeho službách, například jeho typ,
indentifikátor a ukazatel na detailnější informace.UPnP Discovery protokol je založen na [[SSDP]] (Simple Service
Discovery Protocol) navrženém firmami [[Microsoft]] a [[Hewlett-Packard]].
 
=== Popis (Description) ===
Dalším krokem UPnP je Popis. Po té, co kontrolní bod v předchozím kroku objeví zařízení, o něm stále nemá dostatek
informací o zařízení a jeho službách. Musí tedy získat popis zařízení z [[URL]] poskynutého v Discovery zprávě.
Popis zařízení je v UPnP poskytován ve formě [[XML]] a zahrnuje výrobní údaje jako například jméno a označení
zařízení, sériové číslo, název výrobce a URL na jeho webové stránky, apod. Popis také zahrnuje seznam
intergrovaných zařízení a služeb, URL pro jejich ovládání. Ke každé službě je také poskytnut seznam příkazů či
akcí na které služba reaguje, jejich parametry a proměnné, které určují stav služby.
 
=== Ovládání (Control) ===
Po obdržení popisu zařízení může kontrolní bod komunikovat se službami daného zařízení. Komunikace probíhá přes
kontrolní zprávy, posílané na URL služby (poskytnuté v popisu). Zprávy jsou ve formě XML a používají [[SOAP]]
(Simple Object Acces Protocol). Po obdržení kontrolní zprávy služba vrací specifické hodnoty, případné učinky akce
jsou vyjádřeny změnami stavových proměnných.
 
=== Upozornění o události (Event notification) ===
Popis služby zahrnuje seznam akcí na které služba reaguje a seznam proměnných které charakterizují stav služby.
Služba zveřejňuje aktualizace pokud dojde ke změně některé z těchto proměnných a kontrolní bod může odebírat tyto
aktualizované informace. Aktualizace probíhá posláním zprávy o události. Zpráva o události obsahuje název jedné
nebo více stavových proměnných a jejich aktualizované hodnoty. Tyto zprávy jsou vyjádřeny v XML a jsou formátovány
pomocí [[GENA]] (General Event Notification Architecture). Při prvním přihlášení kontrolního bodu je odeslána
speciální inicializační zpráva, obsahující jména a hodnoty všech proměnných, sloužící k inicializaci stavu služby
na straně kontrolního bodu. Pro podporu více kontrolních bodů je zasíláni zpráv navrhnuto tak, aby měl každý
kontrolní bod stejný přehled o všech změnách. Každý z odebiratelů zpráv dostává všechny zprávy o událostech a jsou
mu zaslány zprávy o všech proměnných které se změnily.
 
=== Prezentace (Presentation) ===
Finálním krokem v UPnP je prezentace. Pokud má zařízení URL k prezentaci, může kontrolní bod získat stránku z této
URL, zobrazit ji v prohlížeči a případně umožnit uživateli ovládat zařízeni, či zjistit jeho stav. Stupeň této
prezentace závisí na možnostech daného zařízení a jeho prezentační stránky.
 
== Externí odkazy ==
10

editací