Významný krajinný prvek: Porovnání verzí

Přidáno 269 bajtů ,  před 15 lety
doplnění
m (Odkaz na redirect: ČR)
(doplnění)
'''Významný krajinný prvek''' ('''VKP''') je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona všechny [[les]]y, [[rašeliniště]], [[vodní tok]]y, [[rybník]]y, [[jezero|jezera]], a [[údolní niva|údolní nivy]]. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které jako významný krajinný prvek zaregistruje pověřený obecní úřad (jakožto místně příslušný orgán ochrany přírody), zejména [[mokřad]]y, stepní trávníky, remízky, [[mez]]e, trvalé travní plochy, naleziště [[nerost]]ů a [[zkamenělina|zkamenělin]], umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou to být i cenné plochy porostů[[porost]]ů, sídelních útvarů včetně historických [[zahrada|zahrad]] a [[park]]ů.
 
Registrace VKP se provádí zápisem do seznamu (tzv. Ústředního seznamu ochrany přírody), zápis obsahuje soupis katastrálních území a výčet dotčených parcel s uvedením jejich vlastníků a nájemců, stručnou charakteristiku, doklad o oznámení, popřípadě o výsledku zrušení a zákres v mapách přiměřeného měřítka.
 
Ochranu VKP stanoví v [[Česko|ČR]] [[zákon č 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny]], paragraf 6. Jde o nástroj tzv. obecné [[ochrana přírody|ochrany přírody]].
 
[[kategorie:chráněná území]]
[[kategorie:obecná ochrana přírody]]