Aspektově orientované programování: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
m (fix link)
Bez shrnutí editace
Starší programovací metodologie, včetně [[Procedurální programování|procedurálního programování]] a [[Objektově orientované programování|objektově orientovaného programování]], se podobně zaměřují na oddělení a zapouzdření ''koncernů'' (nebo jiných zájmových oblastí) do samostatných entit. Například procedury, balíky, třídy a metody pomáhají programátorům zapouzdřit koncerny do samostatných entit. Ale ačkoli všechny tyto metodologie dokážou zdárně zapouzdřit mnoho softwarových koncernů, některé koncerny se vzpírají tak snadnému zapouzdření. Softwaroví inženýři tomu říkají ''průřezové koncerny (crosscutting concerns)'', protože existují ve více částech programu.
 
[[Log|Logování]] poskytuje vzorový příklad průřezového koncernu, protože logovací strategie se nutně dotýká každé jednéjednotlivé logované části systému. Logování tudíž ''prořezává'' všechny logované třídy, metody i procedury.
 
Typicky, implementace v AOP jazyku hledá jak zapouzdřit tyto typy průřezové koncerny představením nového konstruktu zvaného [[Aspekt (programování)|aspekt]]. Aspekt může pozměnit chování základního kódu (neaspektové části programu) aplikováním advice (dodatečného chování) na stanovené přípojné body (body ve struktuře provádění programu), zvaný pointcut (logický popis sady bodů průniku).
Neregistrovaný uživatel