Otevřít hlavní menu

Změny

Velikost nezměněna, před 10 lety
bez shrnutí editace
Spolek praktické mystiky '''Psyché''' založil v listopadu 1929 v Praze [[Karel Weinfurter]] (1867-1942) s několika přáteli.; do své smrti byl jeho předsedou. Po<br 2. svět. válce se vedení ujal Weinfurterův žák Otakar Čapek. Činnost spolku byla násilně přerušena komunistickými úřady r. 1951. Po listopadu 1989 byla činnost spolku obnovena avšak dnes vykazuje jen minimální aktivitu./>
Ustavující valná hromada se konala 29. listopadu 1929 a zakládajících členů bylo 45. Tiskovým orgánem byla revue [[Psyche]], vydávaná, redigovaná a vlastněná K. Weinfurterem. <br />
Maximálního počtu 671 členů spolek dosáhl v r. 1938, avšak vedle řádných členů jeho aktivity sledovalo a tiskoviny kupovalo několik tisíc zájemců nejen v Čechách a na Moravě, ale i na Slovensku a v mnoha jiných zemí, včetně zámořských.<br />
Po 2. svět. válce se předsednictví ujal Weinfurterův žák Otakar Čapek, za jehož vedení spolek změnil název na "Psyche" (shodný s názvem revue). Činnost Čapkem vedeného spolku byla násilně přerušena komunistickými úřady r. 1951. <br />
Po listopadu 1989 byl spolek obnoven a r. 1992 byl K. Weinfurter in memoriam zvolen jeho čestným předsedou. Dnes sdružuje jen hrstku zájemců a vykazuje jen minimální aktivitu.<br />
Vedle spolku Psyché bylo po revoluci založeno i [[nakladatelství Psyché]] (dnes již neexistující), na spolku nezávislé.
 
 
== Seznam členů spolku Psyché ==
 
'''Tento soupis je jen částečný - znalce prosíme o doplnění'''
 
Karel Weinfurter (redaktor)
MUDr. Jaroslav Barth (lékař)
František Jirásek (odborný učitel)
Hana Kurzová (bankovní úřednice)
Ing. Arnošt Čapek (velkostatkář)
MUDr. Ignát Kratochvíl (lékař)
Mary Jirásková (choť odb. učitele)
Václav Krejčí (úředník)
Ladislav Novák (číšník)
František Vyvadil (ředitel ústřední státní pokladny)
Jan Hořejší (vrchní účetní tajemník ministerstva školství)
Ing. František Mařík (zástupce americké motocyklové firmy „Indian“)
Bedřich Hejhal (úředník Poštovní spořitelny)
Josef Hoznourek
Antonín Kaitmann
MrPh. K. Fried
Dan. Metyš
Mil. Kovář
František Paleček
Josefa Wagnerová
Oldřich Slavík (městský úředník)
Václav Suldovský (poštovní tajemník)
Emanuel Brož (majitel tiskárny)
Ing. Vladimír Geisler
Marietta Karabcová
Pravoslav Lexa
K. Novotný
JUDr. Arved Smichowský
Sršňová
František Šulc
Eduard Horyna
Jirsová
Riedlová
Žižkovský
Josef Bláha
Karel Novotný
Emanuel Brož
Zdeněk Šimeček
JUDr. Ing. Dr.Otakar Čapek
Božena Weinfurterová
Oldřich Slavík
Karel Kaiser
Sylvie Havránková (herečka)
Alois Vanický
Josefa Wagnerová (vedoucí záložny)
Antonín Svoboda (architekt)
Ing. Antonín Havel (stavitel)
Alois Vanický
Vítězslav Tauszký
František Dušek
Bohuslav David
František Polák
Růžena Pižlová (redaktorka)
Jarmila Šindelářová
Růžena Pižlová
Růžena Tauszká
Ján Krivoj Belluš
Josef Bošina
Břetislav Dvořáček
Ľudmila Maťašovská
Antonín Růžek
Anna Streiblová
JUDr. Jan Šindelář
Margita Šindelářová
Josef Tupý
Anna Vašíčková
Květoslav Minařík
František Drtikol
Josef Šimánek
Josef Váchal
Jiří Scheufler
 
== Spolková agenda ==
 
ustavující valná hromada - 27. listopadu 1929<br />
zvolený výbor: předseda Karel Weinfurter, místopředseda MUDr. Jaroslav Barth, jednatel František Jirásek, pokladní sl.Hana Kurzová, tři členové výboru: Ing. Arnošt Čapek, MUDr. Ignát Kratochvíl, Mary Jirásková, náhradníci Václav Krejčí, Ladislav Novák, revizoři účtů František Vyvadil, Jan Hořejší
 
I. výroční valná hromada - 30. ledna 1931<br />
účast 68 členů; počet členů k 31. prosinci 1930, tedy po prvním roce existence: 179 (75 žen a 104 mužů; v Praze 102 členů, v Čechách 45, na Moravě a Slezsku 21, na Slovensku 11); počet členů k 30. lednu: 183; zvolený výbor: předseda Karel Weinfurter, místopředseda MUDr. Jaroslav Barth, jednatel František Jirásek, pokladní Mary Jirásková, členové výboru Ing. Arnošt Čapek, MUDr. Ignát Kratochvíl, Ing. František Mařík, náhradníci Václav Krejčí, Ladislav Novák, revizoři účtů František Vyvadil, Jan Hořejší
 
II. výroční valná hromada - 29. ledna 1932<br />
počet členů: 267 (154 mužů a 113 žen), osm odboček v republice; zvolený výbor: předseda Karel Weinfurter, místopředseda MUDr. Jaroslav Barth, jednatel František Jirásek, pokladní Mary Jirásková,
členové výboru Ing. Arnošt Čapek, MUDr. Ignát Kratochvíl, Ing. František Mařík, náhradníci Václav Krejčí, Ladislav Novák, revizoři účtů Bedřich Hejhal, Jan Hořejší,
knihovník Václav Krejčí
 
III. výroční valná hromada - 3. února 1933<br />
počet členů: 431 (234 mužů a 197 žen); zvolený výbor: předseda Karel Weinfurter, místopředseda MUDr. Jaroslav Barth, jednatel František Jirásek, pokladní Mary Jirásková, členové výboru Ing. Arnošt Čapek, MUDr. Ignát Kratochvíl, Ing. František Mařík, náhradníci Ladislav Novák, Josef Hoznourek, revizoři účtů Bedřich Hejhal, Jan Hořejší, knihovník Antonín Kaitmann
 
IV. výroční valná hromada - 26. ledna 1934<br />
účast přes 100 členů, včetně venkovských; počet členů: 527 (280 mužů a 247 žen), z toho 6 členů za hranicemi (3 ve Vídni, 2 v Jugoslávii, 1 v Paříži); zvolený výbor: předseda Karel Weinfurter, místopředseda MUDr. Jaroslav Barth, jednatel František Jirásek, pokladní Mary Jirásková, členové výboru Ing. Arnošt Čapek, MUDr. Ignát Kratochvíl , MrPh. K. Fried, náhradníci Ladislav Novák, Josef Hoznourek, revizoři účtů Bedřich Hejhal, Jan Hořejší, knihovník Antonín Kaitman, jeho pomocník Dan. Metyš
 
V. výroční valná hromada - 1. února 1935<br />
počet členů: 574 (315 mužů a 259 žen); zvolený výbor: předseda Karel Weinfurter, místopředseda MUDr. Jaroslav Barth, jednatel František Jirásek, pokladní Mary Jirásková, členové výboru Ing. Arnošt Čapek, MUDr. Ignát Kratochvíl , MrPh. K. Fried, náhradníci Ladislav Novák, Josef Hoznourek, revizoři účtů Bedřich Hejhal, Jan Hořejší, jejich pomocník Mil. Kovář, knihovník Antonín Kaitmann
 
VI. výroční valná hromada - 31. ledna 1936<br />
účast 125 členů (počet venkovských převýšil pražské členy); počet členů: 612 (297 ve Velké Praze, 192 v Čechách, 71 v zemi Moravskoslezské, 39 na Slovensku, 3 v Rakousku, 2 v Jugoslávii, 1 v Egyptě, 1 v Americe); na valné hromadě bylo rozhodnuto o rozšíření počtu členů výboru, kterými se stali: předseda Karel Weinfurter, místopředseda P. T. MUDr. Jaroslav Barth, jednatel František Paleček, pokladní Josefa Wagnerová, revizoři účtů Oldřich Slavík a Václav Suldovský, členové výboru Emanuel Brož, Ing. Arnošt Čapek, Ing. Vladimír Geisler, Antonín Kaitman, Marietta Karabcová, MUDr. Ignác Kratochvíl, Pravoslav Lexa, K. Novotný, JUDr. Arved Smichowský, Sršňová, František Šulc, náhradníci: Eduard Horyna, Jirsová, Riedlová, Žižkovský. Ke konci roku rezignoval F. Paleček a do funkce jednatele byl do konce volebního období ustanoven Pravoslav Lexa
 
VII. výroční valná hromada - 29. ledna 1937<br />
účast 111 členů (pouze pražských); počet členů: 610 (310 ve Velké Praze, v Čechách 186, na Moravě a ve Slezsku 69, Slovensko 42, v zahraničí 4); zvolený výbor: Karel Weinfurter zvolen doživotním předsedou, místopředseda MUDr. Jaroslav Barth, jednatel Josef Bláha, členové výboru Ing. Arnošt Čapek, MUDr. Ignác Kratochvíl, Marietta Karabcová, pokladní Josefa Wagnerová, knihovník Antonín Kaitman, náhradníci Karel Novotný, František Šulc, revizoři účtů Václav Suldovský, Oldřich Slavík. V listopadu odstupuje z funkce místopředsedy Josef Bláha a místo něj je zvolen Václav Suldovský
 
VIII. výroční valná hromada - 28. ledna 1938<br />
účast 123 členů (včetně mimopražských, např. z České Třebové či Brna); počet členů: 671 (358 mužů a 313 žen), z toho v zahraničí 7; zvolený výbor: místopředseda MUDr. Jaroslav Barth, jednatel Václav Suldovský, členové výboru Marietta Karabcová, MUDr. Ignác Kratochvíl, Božena Weinfurterová, pokladní Josefa Wagnerová, náhradníci Karel Novotný, František Šulc, revizoři účtů Emanuel Brož, Zdeněk Šimeček. Za zesnulého J. Bartha (6. 2.) se stal místopředsedou Ignác Kratochvíl (18. 3.), místo něhož byl do výboru povolán JUDr. Ing. Dr.Otakar Čapek a za náhradníka Eduard Horyna (25. 3.)
 
IX. výroční valná hromada - 10. února 1939<br />
účast 71 členů; počet členů: 555 (263 žen a 298 mužů); (z toho ve Velké Praze 306, v Čechách 142, na Moravě 62, na Slovensku 39, v zahraničí 6); pokles členů byl způsoben vyškrtnutím 101 členů pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků (více než 2 roky) bez omluvení; výbor nezjištěn, ale zůstává zřejmě bez větších změn
 
X. výroční valná hromada - 1. března 1940<br />
počet členů: 556 (v Čechách 466, na Moravě 52, na Slovensku 26, v Německu 8 a v ostatní cizině 4);
z prvních 45 členů, kteří zakládali spolek 27. listopadu 1929, jich zůstává 12; výbor beze změny, pouze nový knihovník: Oldřich Slavík
 
rozpuštění spolku gestapem - 9. června 1941<br />
spolek měl v této době tyto funkcionáře: předseda Karel Weinfurter, místopředseda Karel Novotný,
jednatel Václav Suldovský, pokladní Josefa Wagnerová, knihovník Oldřich Slavík; valná hromada se v roce 1941 již nekonala
 
9. října 1945<br />
spolek „Psyche“ oznamuje obnovení činnosti. Za zemřelého předsedu Karla Weinfurtera podepsáni: místopředseda Karel Novotný, jednatel Václav Suldovský, pokladní Josefa Wagnerová, členové výboru Božena Weinfurterová a JUDr. Ing. Dr. Otakar Čapek
 
I. poválečná valná hromada - 23. ledna 1946<br />
zvolený výbor: předseda spolku JUDr. Ing. Dr. Otakar Čapek, místopředseda JUDr. František Brychta, jednatel Oldřich Slavík, pokladní Josefa Wagnerová, členové výboru Božena Weinfurterová provdaná Čapková, Marietta Karabcová, Emanuel Brož, Ing. arch. Antonín Svoboda, Karel Kaiser, revisoři účtů Sylvie Havránková a Alois Vanický
 
II. valná hromada 14. března 1947 <br />
zvolený výbor: předseda JUDr. Ing. Dr. Otakar Čapek, místopředseda Karel Novotný, jednatel Alois Vanický, pokladní Josefa Wagnerová, knihovník Antonín Svoboda, členové výboru Božena Weinfurterová-Čapková, Ing. Antonín Havel, Emanuel Brož, revisoři účtů Oldřich Slavík a sl. Sylvie Havránková
 
III. valná hromada 18. března 1948<br />
zvolený výbor: předseda JUDr. Ing. Dr. Otakar Čapek, místopředseda Ing. Antonín Havel, jednatel Alois Vanický, pokladník Vítězslav Tauszký, knihovník František Dušek, členové výboru Božena Weinfurterová-Čapková, Antonín Svoboda, Bohuslav David a František Polák, revisoři účtů sl. Sylvie Havránková a Růžena Pižlová. Podle pokladní a jednatelské zprávy měl spolek k 31. XII. 1948 688 členů.
 
IV. valná hromada 17. března 1949 <br />
zvolený výbor: předseda JUDr. Ing. Dr. Otakar Čapek, místopředseda J. Dolejš, jednatel Vítězslav Tauszký, pokladní Růžena Tauszká, knihovník Jarmila Šindelářová, revisoři účtů Růžena Pižlová a Sylvie Havránková, členové výboru Antonín Svoboda a Bohuslav David.
 
13. října 1949 <br />
tohoto data je výbor na žádost úřadů rozšířen do následující podoby: předeseda JUDr. Ing. Dr. Otakar Čapek, místopředseda Vítězslav Tauszký, pokladní Růžena Tauszká, knihovní Jarmila Šindelářová, revisoři účtů Růžena Pižlová a Sylvie Havránková, členové výboru Ján Krivoj Belluš, Josef Bošina, Bohuslav David, Břetislav Dvořáček, Ľudmila Maťašovská, František Polák, Antonín Růžek, Anna Streiblová, Antonín Svoboda, JUDr. Jan Šindelář, Margita Šindelářová, Josef Tupý a Anna Vašíčková
 
V letech 1950 a 1951 se valná hromada nekonala
 
v červnu 1951<br />
Ústřední národní výbor hl. města Prahy – referát pro vnitřní věci a bezpečnost rozpouští spolek „Psyche“, neboť ''"jeho činnost odporuje lidově demokratickému zřízení"''.
 
 
 
== Spolek Psyché vydal: ==
 
 
''knihovna „Věčný pramen“''
 
sv. I. K.Weinfurter: '''Nauka bílé lóže I.''' (1932)<br />
sv. II. K.Weinfurter: '''Nauka bílé lóže II.''' (1932)<br />
sv. III. K.Weinfurter: '''Nauka bílé lóže III.''' (1932)<br />
sv. IV. J. Leadová: '''Nauka bílé lóže IV.''' (1932)<br />
sv. V.-VII. Abbé N. de Montfaucon de Villars: '''Hrabě de Gabalis''' (1932)<br />
sv. VIII.-X. K.Weinfurter: '''Kdož jste boží bojovníci''' (1933)<br />
sv. XI.-XII. K.Weinfurter: '''Mystika všem''' (1934)<br />
sv. XIII. J. B. Kerning: '''Příliv a odliv''' (1935)<br />
sv. XIV. J. B. Kerning: '''Student''' (1936)
 
''mimo edice''
 
K.Weinfurter: '''Mistr Ramakrišna I. díl''' (1933)<br />
K.Weinfurter: '''Mistr Ramakrišna II. díl''' (1933)<br />
K.Weinfurter: '''Mystická nauka Mistra Eckeharta z Hochheimu''' (1934)<br />
K.Weinfurter: '''Mystické učení Mistra Eckeharta z Hochheimu, díl II.''' (1935)<br />
J. B. Kerning: '''Zednář''' (1936)<br />
428

editací