Rychlost vlaku: Porovnání verzí

Odebrán 1 bajt ,  před 12 lety
(doplnění, ozdrojování)
== Železniční doprava ==
Pro '''[[rychlost]] [[vlak]]u''' v [[železniční doprava|železniční dopravě]] se v Česku používají následující pojmy:
* základní rychlos}rychlost – rychlost určená jednotlivým druhům vlaků předpisy<ref name=dpz>Daněk, J., Vonka, J.: ''Dopravní provoz železnic''. Alfa, Bratislava 1988</ref>
* traťová rychost – rychlost, kterou smí být pojížděn úsek trati (vyznačuje se [[rychlostník]]y), tato rychlost může být v určitém úseku dále dočasně omezena (tzv. [[pomalá jízda]]), úsek s tímto omezením je označen návěstmi pro pomalou jízdu a strojvedoucí je o této skutečnosti zpraven [[písemný rozkaz|písemným rozkazem]]<ref>Příloha 1 bod 8.1 DŘD</ref><ref name=dpz/>
* stanovená rychlost – rychlost předepsaná jednotlivým vlakům jejich jízdním řádem<ref>§ 21 odst. 1 písm. d), § 37 odst. 1 § 50 odst. 4 atd. DŘD</ref>
*úseková rychlost - průměrná rychlost, která je poměrem délky stanoveného úseku a jízdní doby vlaku v tomto úseku, včetně přirážek na rozjezd a zastavení a pobytů vlaku v jednotlivých místech úseku<ref name=dpz/>
* cestovní rychlost – používá se pouze v osobní dopravě a jedná se průměrnou rychlost, která je poměrem celkové cestovní doby vlaku z výchozí do cílové stanice a celkové vzdálenosti mezi výchozí a cílovou stanicí<ref name=dpz/>
* reálná resp. faktická rychlost, tedy skutečná rychlost jízdy, která je proměnlivá. Okamžitá rychlost vlaku je limitována především celkovými fyzikálními podmínkami okolního prostředí, ve kterém se vlak pohybuje, zejména celkovým jízdním odporem všech vozidel resp. jízdním odporem celého vlaku (celé soupravy), celkovou hmotností vlaku v kilogramech, dále také klimatickými podmínkami během jízdy (námraza, sněhové závěje, rychlost a směr větru atd. apod.), sklonovými poměry na trati a celkovým tvarem trati (traťové oblouky). Kromě toho je též limitována maximálním možným výkonem trakčního vozidla (či vozidel) a technickým stavem vozidel. Navíc zde hraje roli i subjektivní lidský faktor, tedy způsob řízení vozidla tak i způsob řízení dopravy mimo něj. Jedná se vesměs o takové faktory, které jsou zcela nebo z převážné míry nezávislé na platných drážních předpisech, návěstních a jiných traťových zařízeních apod.
 
== Tramvajová doprava ==
Neregistrovaný uživatel