Res iudicata: Porovnání verzí

Přidáno 2 641 bajtů ,  před 16 lety
judikaty
mBez shrnutí editace
(judikaty)
 
Zpravidla se používá ve spojení '''překážka rei iudicatae''' (překážka věci pravomocně rozhodnuté). Jedná se o negativní podmínku řízení, spočívající v tom, že jakmile bylo o totožné věci [[právní moc|pravomocně]] rozhodnuto, nemůže být tatáž věc v rozsahu závaznosti výroku rozhodnutí projednávána znovu; totožnost věci je dána stejným předmětem řízení a stejnými [[účastník]]y.
 
 
====Klasická definice====
 
 
====Z [[judikát|rozhodnutí]] českých soudů ohledně překážky rei iudicatae====
Viz též: [[Litispendence]]
 
''Je nepochybné, že správní orgán může vydat rozhodnutí jen tehdy, jestliže dosud neexistuje. Neexistence rozhodnutí znamená, že buď dosud v určité formě (písemné či ústní) nebylo vydáno, anebo vydáno bylo, ale trpí takovými těžkými vadami, které měly za následek jeho nicotnost (tj. neexistenci, nulitu). Pokud z uvedených důvodů nelze považovat rozhodnutí za neexistující, čili je prokázáno, že rozhodnutí správního orgánu vydáno bylo a netrpí takovými těžkými vadami, které by mohly způsobit jeho nicotnost, brání překážka rei iudicatae (překážka věci rozhodnuté) dalšímu rozhodnutí ve stejné věci.''
(Rozsudek [[Krajský soud|Krajského soudu]] v Hradci Králové ze dne 30.11.2004, sp. zn. 525 Ca 12/2004)
 
''Zamítnutí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí nezakládá překážku věci pravomocně rozhodnuté ve vztahu k novému návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí podle stejného exekučního titulu.''
(Rozsudek [[Nejvyšší soud|Nejvyššího soudu České republiky]] ze dne 28. 11. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2481/99)
 
''Podle § 159 odst. 3 [[Občanský soudní řád|o. s. ř.]] jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být projednávána znovu. Předpokladem je, že jde o totožnou pravomocně rozsouzenou věc. Totožnost věci je dána totožností účastníků řízení (žalobce a žalovaného) a totožností předmětu řízení. O totožnost předmětu řízení jde v případě, že v novém řízení se jedná o tentýž nárok, opírající se o tentýž právní důvod, a to za podmínky, že tento důvod plyne ze stejného skutkového stavu jako v předchozím řízení. Pro posouzení, zda je dána překážka věci pravomocně rozsouzené, není však významné, jak byl skutek, který je předmětem řízení, posouzen soudem po právní stránce.''
(Rozsudek [[Nejvyšší soud|Nejvyššího soudu České republiky]] ze dne 24. 3. 1999, sp. zn. 25 Cdo 1751/98)
 
''Odpadne-li překážka věci rozsouzené, pokračuje se v dřívějším stíhání, aniž je třeba zrušit usnesení o zastavení pozdějšího, nepřípustného trestního stíhání pro týž skutek téhož obviněného (§ 11 odst. 1 písm. f) tr. ř.). Toto usnesení netvoří překážku rei iudicatae ve vztahu k dřívějšímu stíhání , které se po zrušení pravomocného rozhodnutí, jímž bylo ukončeno, znovu vede.''
(Rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 22. 6. 1979, sp. zn. 5 To 14/79)
 
 
====Viz též:====
Viz též:* [[Litispendence]]
 
[[Kategorie:Latinské fráze]]