Skloňování ve staroslověnštině: Porovnání verzí

m
User-controlled Bot: table syntax updated
Bez shrnutí editace
m (User-controlled Bot: table syntax updated)
===== Zájména rodová =====
====== Vzor skloňování zájmen ukazovacích (tъ, ta, to) ======
 
<table border="1" cellspacing="0" align="center">
{| border="1" cellspacing="0" align="center"
<tr><td></td><td>mužský rod</td><td>ženský rod</td><td>střední rod</td></tr>
|-----
<tr><td>sg.</td><td colspan="3"></td></tr>
|
<tr><td>1.</td><td>t-ъ</td><td>t-a</td><td>t-o</td></tr>
|| mužský rod || ženský rod || střední rod
<tr><td>2.</td><td>t-ogo</td><td>t-oję</td><td>t-ogo</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>t-omu</td><td>t-oi</td><td>t-omu</td></tr>
| sg. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>t-ъ</td><td>t-ǫ</td><td>t-o</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
| 1. || t-ъ || t-a || t-o
<tr><td>6.</td><td>t-omь</td><td>t-oi</td><td>t-omь</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>t-ěmь</td><td>t-ojǫ</td><td>t-ěmь</td></tr>
| 2. || t-ogo || t-oję || t-ogo
<tr><td>du.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>t-a</td><td>t-ě</td><td>t-ě</td></tr>
| 3. || t-omu || t-oi || t-omu
<tr><td>2.</td><td>t-oju</td><td>t-oju</td><td>t-oju</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>t-ěma</td><td>t-ěma</td><td>t-ěma</td></tr>
| 4. || t-ъ || t-ǫ || t-o
<tr><td>4.</td><td>t-a</td><td>-ě</td><td>t-ě</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
| 5. || - || - || -
<tr><td>6.</td><td>t-oju</td><td>t-oju</td><td>t-oju</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>t-ěma</td><td>t-ěma</td><td>t-ěma</td></tr>
| 6. || t-omь || t-oi || t-omь
<tr><td>pl.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>t-i</td><td>t-y</td><td>t-a</td></tr>
| 7. || t-ěmь || t-ojǫ || t-ěmь
<tr><td>2.</td><td>t-ěchъ</td><td>t-ěchъ</td><td>t-ěchъ</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>t-ěmъ</td><td>t-ěmъ</td><td>t-ěmъ</td></tr>
| du. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>t-y</td><td>t-y</td><td>t-a</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
| 1. || t-a || t-ě || t-ě
<tr><td>6.</td><td>t-ěchъ</td><td>t-ěchъ</td><td>t-ěchъ</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>t-ěmi</td><td>t-ěmi</td><td>t-ěmi</td></tr>
| 2. || t-oju || t-oju || t-oju
</table>
|-----
| 3. || t-ěma || t-ěma || t-ěma
|-----
| 4. || t-a || -ě || t-ě
|-----
| 5. || - || - || -
|-----
| 6. || t-oju || t-oju || t-oju
|-----
| 7. || t-ěma || t-ěma || t-ěma
|-----
| pl. || colspan="3" |
|-----
| 1. || t-i || t-y || t-a
|-----
| 2. || t-ěchъ || t-ěchъ || t-ěchъ
|-----
| 3. || t-ěmъ || t-ěmъ || t-ěmъ
|-----
| 4. || t-y || t-y || t-a
|-----
| 5. || - || - || -
|-----
| 6. || t-ěchъ || t-ěchъ || t-ěchъ
|-----
| 7. || t-ěmi || t-ěmi || t-ěmi
|}
Podle tohoto vzoru se skloňují ukazovací zájména onъ, ovъ, takъ, tolikъ, selikъ, tázací zájména kakъ, kolikъ, vztažná zájména jakъ, jelikъ, souhrnné zájméno vьsjakъ, zájméno vytýkací samъ, číslovky jedinъ, dъva, oba a přídavná jména mъnogъ, drugъ a inъ. Přídavná jména mъnogъ, drugъ a zakončená na -likъ mají zájmenné tvary jen v pádech, kde je před souhláskou koncovky hlásku -ě-, jinak mají tvary jmenného nebo složeného skloňování přídavných jmen.
====== Skloňování ukazovacího zájména jь, ja, je ======
 
<table border="1" cellspacing="0" align="center">
{| border="1" cellspacing="0" align="center"
<tr><td></td><td>mužský rod</td><td>ženský rod</td><td>střední rod</td></tr>
|-----
<tr><td>sg.</td><td colspan="3"></td></tr>
|
<tr><td>1.</td><td>*j-ь</td><td>*j-a</td><td>*j-e</td></tr>
|| mužský rod || ženský rod || střední rod
<tr><td>2.</td><td>j-ego</td><td>j-eję</td><td>j-ego</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>j-emu</td><td>j-ei</td><td>j-emu</td></tr>
| sg. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>j-ь</td><td>j-ǫ</td><td>j-e</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
| 1. || *j-ь || *j-a || *j-e
<tr><td>6.</td><td>j-emь</td><td>j-ei</td><td>j-emь</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>j-imь</td><td>j-ejǫ</td><td>j-imь</td></tr>
| 2. || j-ego || j-eję || j-ego
<tr><td>du.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>*j-a</td><td>*j-i</td><td>*j-i</td></tr>
| 3. || j-emu || j-ei || j-emu
<tr><td>2.</td><td>j-eju</td><td>j-eju</td><td>j-eju</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>j-ima</td><td>j-ima</td><td>j-ima</td></tr>
| 4. || j-ь || j-ǫ || j-e
<tr><td>4.</td><td>*j-a</td><td>*j-i</td><td>*j-i</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
| 5. || - || - || -
<tr><td>6.</td><td>j-eju</td><td>j-eju</td><td>j-eju</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>j-ima</td><td>j-ima</td><td>j-ima</td></tr>
| 6. || j-emь || j-ei || j-emь
<tr><td>pl.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>*j-i</td><td>*j-ę</td><td>*j-a</td></tr>
| 7. || j-imь || j-ejǫ || j-imь
<tr><td>2.</td><td>j-ichъ</td><td>j-ichъ</td><td>j-ichъ</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>j-imъ</td><td>j-imъ</td><td>j-imъ</td></tr>
| du. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>j-ę</td><td>j-ę</td><td>j-ě</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
| 1. || *j-a || *j-i || *j-i
<tr><td>6.</td><td>j-ichъ</td><td>j-ichъ</td><td>j-ichъ</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>j-imi</td><td>j-imi</td><td>j-imi</td></tr>
| 2. || j-eju || j-eju || j-eju
</table>
|-----
| 3. || j-ima || j-ima || j-ima
|-----
| 4. || *j-a || *j-i || *j-i
|-----
| 5. || - || - || -
|-----
| 6. || j-eju || j-eju || j-eju
|-----
| 7. || j-ima || j-ima || j-ima
|-----
| pl. || colspan="3" |
|-----
| 1. || *j-i || *j-ę || *j-a
|-----
| 2. || j-ichъ || j-ichъ || j-ichъ
|-----
| 3. || j-imъ || j-imъ || j-imъ
|-----
| 4. || j-ę || j-ę || j-ě
|-----
| 5. || - || - || -
|-----
| 6. || j-ichъ || j-ichъ || j-ichъ
|-----
| 7. || j-imi || j-imi || j-imi
|}
Podle tohoto vzoru se skloňují přivlastňovací zájména mojь, tvojь, svojь, našь, vašь, tázací zájméno čьjь, ukazovací zájméno sicь, přídavné jméno tuždь (ale může se skloňovat i podle přídavných jmen) a číslovky podílné dъvojь, obojь a trojь. Tvary označené hvězdičkou (*) nejsou u zájména jь doloženy. V mladších textech je u zájména jь ve středním rodu v ak.pl. tvar j-a.
====== Skloňování zájména vьsь, vьsě, vьse ======
 
<table border="1" cellspacing="0" align="center">
{| border="1" cellspacing="0" align="center"
<tr><td></td><td>mužský rod</td><td>ženský rod</td><td>střední rod</td></tr>
|-----
<tr><td>sg.</td><td colspan="3"></td></tr>
|
<tr><td>1.</td><td>vьsyjь</td><td>vьsě</td><td>vьse</td></tr>
|| mužský rod || ženský rod || střední rod
<tr><td>2.</td><td>vьsego</td><td>vьseję</td><td>vьsego</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>vьsemu</td><td>vьsei</td><td>vьsemu</td></tr>
| sg. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>vьsь</td><td>vьsjǫ</td><td>vьse</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
| 1. || vьsyjь || vьsě || vьse
<tr><td>6.</td><td>vьsemь</td><td>vьsei</td><td>vьsemь</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>vьsěmь</td><td>vьsejǫ</td><td>vьsěmь</td></tr>
| 2. || vьsego || vьseję || vьsego
<tr><td>pl.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>vьsi</td><td>vьsę</td><td>vьsě</td></tr>
| 3. || vьsemu || vьsei || vьsemu
<tr><td>2.</td><td>vьsěchъ</td><td>vьsěchъ</td><td>vьsěchъ</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>vьsěmъ</td><td>vьsěmъ</td><td>vьsěmъ</td></tr>
| 4. || vьsь || vьsjǫ || vьse
<tr><td>4.</td><td>vьsę</td><td>vьsę</td><td>vьsě</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
| 5. || - || - || -
<tr><td>6.</td><td>vьsěchъ</td><td>vьsěchъ</td><td>vьsěchъ</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>vьsěmi</td><td>vьsěmi</td><td>vьsěmi</td></tr>
| 6. || vьsemь || vьsei || vьsemь
</table>
|-----
| 7. || vьsěmь || vьsejǫ || vьsěmь
|-----
| pl. || colspan="3" |
|-----
| 1. || vьsi || vьsę || vьsě
|-----
| 2. || vьsěchъ || vьsěchъ || vьsěchъ
|-----
| 3. || vьsěmъ || vьsěmъ || vьsěmъ
|-----
| 4. || vьsę || vьsę || vьsě
|-----
| 5. || - || - || -
|-----
| 6. || vьsěchъ || vьsěchъ || vьsěchъ
|-----
| 7. || vьsěmi || vьsěmi || vьsěmi
|}
Poznámka: Ve dvojném čísle se zájméno vьsь nevyskytuje.
====== Skloňování zájména sь, si, se ======
 
<table border="1" cellspacing="0" align="center">
{| border="1" cellspacing="0" align="center"
<tr><td></td><td>mužský rod</td><td>ženský rod</td><td>střední rod</td></tr>
|-----
<tr><td>sg.</td><td colspan="3"></td></tr>
|
<tr><td>1.</td><td>sь</td><td>si</td><td>se</td></tr>
|| mužský rod || ženský rod || střední rod
<tr><td>2.</td><td>sego</td><td>seję</td><td>sego</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>semu</td><td>sei</td><td>semu</td></tr>
| sg. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>sь</td><td>sьjǫ</td><td>se</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
| 1. || sь || si || se
<tr><td>6.</td><td>semь</td><td>sei</td><td>semь</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>simь</td><td>sejǫ</td><td>simь</td></tr>
| 2. || sego || seję || sego
<tr><td>du.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>sьě</td><td>si</td><td>si</td></tr>
| 3. || semu || sei || semu
<tr><td>2.</td><td>seju</td><td>seju</td><td>seju</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>sima</td><td>sima</td><td>sima</td></tr>
| 4. || sь || sьjǫ || se
<tr><td>4.</td><td>sьě</td><td>si</td><td>si</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>saě</td><td>sěi</td><td>sěi</td></tr>
| 5. || - || - || -
<tr><td>6.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>sima</td><td>sima</td><td>sima</td></tr>
| 6. || semь || sei || semь
<tr><td>pl.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>sii</td><td>sьję</td><td>si</td></tr>
| 7. || simь || sejǫ || simь
<tr><td>2.</td><td>sichъ</td><td>sichъ</td><td>sichъ</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>simъ</td><td>simъ</td><td>simъ</td></tr>
| du. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>sьję</td><td>sьję</td><td>si</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
| 1. || sьě || si || si
<tr><td>6.</td><td>sichъ</td><td>sichъ</td><td>sichъ</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>simi</td><td>simi</td><td>simi</td></tr>
| 2. || seju || seju || seju
</table>
|-----
| 3. || sima || sima || sima
|-----
| 4. || sьě || si || si
|-----
| 5. || saě || sěi || sěi
|-----
| 6. || - || - || -
|-----
| 7. || sima || sima || sima
|-----
| pl. || colspan="3" |
|-----
| 1. || sii || sьję || si
|-----
| 2. || sichъ || sichъ || sichъ
|-----
| 3. || simъ || simъ || simъ
|-----
| 4. || sьję || sьję || si
|-----
| 5. || - || - || -
|-----
| 6. || sichъ || sichъ || sichъ
|-----
| 7. || simi || simi || simi
|}
Poznámka: V mladších textech je v mužském rodu v nom. a ak.du. koncovka -ьja (s-ьja).
====== Skloňování tázacího zájména kyi, kaě, koe ======
 
<table border="1" cellspacing="0" align="center">
{| border="1" cellspacing="0" align="center"
<tr><td></td><td>mužský rod</td><td>ženský rod</td><td>střední rod</td></tr>
|-----
<tr><td>sg.</td><td colspan="3"></td></tr>
|
<tr><td>1.</td><td>kyi</td><td>kaě</td><td>koe</td></tr>
|| mužský rod || ženský rod || střední rod
<tr><td>2.</td><td>koego</td><td>koeję</td><td>koego</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>koemu</td><td>koei</td><td>koemu</td></tr>
| sg. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>kyi</td><td>kǫjǫ</td><td>koe</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
| 1. || kyi || kaě || koe
<tr><td>6.</td><td>koemь</td><td>koei</td><td>koemь</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>kyimь</td><td>koejǫ</td><td>kyimь</td></tr>
| 2. || koego || koeję || koego
<tr><td>du.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>-</td><td>cěi</td><td>cěi</td></tr>
| 3. || koemu || koei || koemu
<tr><td>2.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
| 4. || kyi || kǫjǫ || koe
<tr><td>4.</td><td>-</td><td>cěi</td><td>cěi</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
| 5. || - || - || -
<tr><td>6.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
| 6. || koemь || koei || koemь
<tr><td>pl.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>cii</td><td>kyję</td><td>kaě</td></tr>
| 7. || kyimь || koejǫ || kyimь
<tr><td>2.</td><td>kyichъ</td><td>kyichъ</td><td>kyichъ</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>kyimъ</td><td>kyimъ</td><td>kyimъ</td></tr>
| du. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>kyję</td><td>kyję</td><td>kaě</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
| 1. || - || cěi || cěi
<tr><td>6.</td><td>kyichъ</td><td>kyichъ</td><td>kyichъ</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>kyimi</td><td>kyimi</td><td>kyimi</td></tr>
| 2. || - || - || -
</table>
|-----
| 3. || - || - || -
|-----
| 4. || - || cěi || cěi
|-----
| 5. || - || - || -
|-----
| 6. || - || - || -
|-----
| 7. || - || - || -
|-----
| pl. || colspan="3" |
|-----
| 1. || cii || kyję || kaě
|-----
| 2. || kyichъ || kyichъ || kyichъ
|-----
| 3. || kyimъ || kyimъ || kyimъ
|-----
| 4. || kyję || kyję || kaě
|-----
| 5. || - || - || -
|-----
| 6. || kyichъ || kyichъ || kyichъ
|-----
| 7. || kyimi || kyimi || kyimi
|}
Poznámka: Ve dvojném čísle je zájméno kyi doloženo jen v uvedených pádech.
====== Skloňování zájmen tázacích kъto a čьto ======
 
<table border="1" cellspacing="0" align="center">
{| border="1" cellspacing="0" align="center"
<tr><td>sg.</td><td colspan="2"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>kъto</td><td>čьto</td></tr>
| sg. || colspan="2" |
<tr><td>2.</td><td>kogo</td><td>česo</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>komu</td><td>česomu</td></tr>
| 1. || kъto || čьto
<tr><td>4.</td><td>kogo</td><td>čьto</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>-</td><td>-</td></tr>
| 2. || kogo || česo
<tr><td>6.</td><td>komь</td><td>čemь</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>cěmь</td><td>čimь</td></tr>
| 3. || komu || česomu
</table>
|-----
| 4. || kogo || čьto
|-----
| 5. || - || -
|-----
| 6. || komь || čemь
|-----
| 7. || cěmь || čimь
|}
Poznámka: Zájména kъto a čьto se nevyskytují v dvojném a množném čísle.
==== Slovesná participia ====
Participium přítomné činné se tvoří od prézentního slovesného kmene (viz u sloves); u první a druhé slovesné třídy (viz u sloves) má v nom.sg. mužského rodu zakončení -y, v gen.sg. -ǫšta, u třetí slovesné třídy v nom.sg. mužského rodu zakončení -'ę, v gen.sg. -jǫšta, u čtvrté slovesné třídy v nom.sg. mužského rodu zakončení -ę a v gen.sg. -ęšta. Participium přítomné činné se skloňuje jako přídavné jméno.<br />
Vzor skloňování participia přítomného činného sloves první a druhé třídy (nesy, -sǫšta) ve skloňování jmenném:
 
<table border="1" cellspacing="0" align="center">
{| border="1" cellspacing="0" align="center"
<tr><td></td><td>mužský rod</td><td>ženský rod</td><td>střední rod</td></tr>
|-----
<tr><td>sg.</td><td colspan="3"></td></tr>
|
<tr><td>1.</td><td>nes-y</td><td>nes-ǫšti</td><td>nes-y</td></tr>
|| mužský rod || ženský rod || střední rod
<tr><td>2.</td><td>nes-ǫšta</td><td>nes-ǫštę</td><td>nes-ǫšta</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>nes-ǫštu</td><td>nes-ǫšti</td><td>nes-ǫštu</td></tr>
| sg. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>nes-ǫštь</td><td>nes-ǫštǫ</td><td>nes-ǫšte</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>nes-y</td><td>nes-ǫšti</td><td>nes-y</td></tr>
<tr><td>6| 1.</td><td> || nes-ǫšti</td><td>y || nes-ǫšti</td><td> || nes-ǫšti</td></tr>y
|-----
<tr><td>7.</td><td>nes-ǫštemь</td><td>nes-ǫštejǫ</td><td>nes-ǫštemь</td></tr>
| 2. || nes-ǫšta || nes-ǫštę || nes-ǫšta
<tr><td>du.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>nes-ǫšta</td><td>nes-ǫšti</td><td>nes-ǫšti</td></tr>
<tr><td>2| 3.</td><td> || nes-ǫštu</td><td> || nes-ǫštu</td><td>ǫšti || nes-ǫštu</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>nes-ǫštema</td><td>nes-ǫštama</td><td>nes-ǫštema</td></tr>
| 4. || nes-ǫštь || nes-ǫštǫ || nes-ǫšte
<tr><td>4.</td><td>nes-ǫšta</td><td>nes-ǫšti</td><td>nes-ǫšti</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>nes-ǫšta</td><td>nes-ǫšti</td><td>nes-ǫšti</td></tr>
| 5. || nes-y || nes-ǫšti || nes-y
<tr><td>6.</td><td>nes-ǫštu</td><td>nes-ǫštu</td><td>nes-ǫštu</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>nes-ǫštema</td><td>nes-ǫštama</td><td>nes-ǫštema</td></tr>
| 6. || nes-ǫšti || nes-ǫšti || nes-ǫšti
<tr><td>pl.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>nes-ǫšte</td><td>nes-ǫštę</td><td>nes-ǫšta</td></tr>
| 7. || nes-ǫštemь || nes-ǫštejǫ || nes-ǫštemь
<tr><td>2.</td><td>nes-ǫštь</td><td>nes-ǫštь</td><td>nes-ǫštь</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>nes-ǫštemъ</td><td>nes-ǫštamъ</td><td>nes-ǫštemъ</td></tr>
| du. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>nes-ǫštę</td><td>nes-ǫštę</td><td>nes-ǫšta</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>nes-ǫšte</td><td>nes-ǫštę</td><td>nes-ǫšta</td></tr>
| 1. || nes-ǫšta || nes-ǫšti || nes-ǫšti
<tr><td>6.</td><td>nes-ǫštichъ</td><td>nes-ǫštachъ</td><td>nes-ǫštichъ</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>nes-ǫšti</td><td>nes-ǫštami</td><td>nes-ǫšti</td></tr>
| 2. || nes-ǫštu || nes-ǫštu || nes-ǫštu
</table>
|-----
| 3. || nes-ǫštema || nes-ǫštama || nes-ǫštema
|-----
| 4. || nes-ǫšta || nes-ǫšti || nes-ǫšti
|-----
| 5. || nes-ǫšta || nes-ǫšti || nes-ǫšti
|-----
| 6. || nes-ǫštu || nes-ǫštu || nes-ǫštu
|-----
| 7. || nes-ǫštema || nes-ǫštama || nes-ǫštema
|-----
| pl. || colspan="3" |
|-----
| 1. || nes-ǫšte || nes-ǫštę || nes-ǫšta
|-----
| 2. || nes-ǫštь || nes-ǫštь || nes-ǫštь
|-----
| 3. || nes-ǫštemъ || nes-ǫštamъ || nes-ǫštemъ
|-----
| 4. || nes-ǫštę || nes-ǫštę || nes-ǫšta
|-----
| 5. || nes-ǫšte || nes-ǫštę || nes-ǫšta
|-----
| 6. || nes-ǫštichъ || nes-ǫštachъ || nes-ǫštichъ
|-----
| 7. || nes-ǫšti || nes-ǫštami || nes-ǫšti
|}
<br />
Vzor skloňování participia přítomného činného sloves třetí (znaję, -jęšta) a čtvrté třídy (chvalę, -ęšta) ve skloňování jmenném:
 
<table border="1" cellspacing="0" align="center">
{| border="1" cellspacing="0" align="center"
<tr><td></td><td>mužský rod</td><td>ženský rod</td><td>střední rod</td><td> </td><td></td><td>mužský rod</td><td>ženský rod</td><td>střední rod</td></tr>
|-----
<tr><td>sg.<td/><td colspan="8"></td></tr>
|
<tr><td>1.</td><td>znaj-ę</td><td>znaj-ǫšti</td><td>znaj-ę</td><td> </td><td>1.</td><td>chval-ę</td><td>chval-ęšti</td><td>chval-ę</td></tr>
|| mužský rod || ženský rod || střední rod ||
<tr><td>2.</td><td>znaj-ǫšta</td><td>znaj-ǫštę</td><td>znaj-ǫšta</td><td> </td><td>2.</td><td>chval-ęšta</td><td>chval-ęštę</td><td>chval-ęšta</td></tr>
| || mužský rod || ženský rod || střední rod
<tr><td>3.</td><td>znaj-ǫštu</td><td>znaj-ǫšti</td><td>znaj-ǫštu</td><td> </td><td>3.</td><td>chval-ęštu</td><td>chval-ęšti</td><td>chval-ęštu</td></tr>
|-----
<tr><td>4.</td><td>znaj-ǫštь</td><td>znaj-ǫštǫ</td><td>znaj-ǫšte</td><td> </td><td>4.</td><td>chval-ęštь</td><td>chval-ęštę</td><td>chval-ęšte</td></tr>
| sg.
<tr><td>5.</td><td>znaj-ę</td><td>znaj-ǫšti</td><td>znaj-ę</td><td> </td><td>5.</td><td>chval-ę</td><td>chval-ęšti</td><td>chval-ę</td></tr>
<td/>
<tr><td>6.</td><td>znaj-ǫšti</td><td>znaj-ǫšti</td><td>znaj-ǫšti</td><td> </td><td>6.</td><td>chval-ęšti</td><td>chval-ęšti</td><td>chval-ęšti</td></tr>
| colspan="8" |
<tr><td>7.</td><td>znaj-ǫštemь</td><td>znaj-ǫštejǫ</td><td>znaj-ǫštemь</td><td> </td><td>7.</td><td>chval-ęštemь</td><td>chval-ęštejǫ</td><td>chval-ęštemь</td></tr>
|-----
<tr><td>du.</td><td colspan="8"></td></tr>
| 1. || znaj-ę || znaj-ǫšti || znaj-ę ||
<tr><td>1.</td><td>znaj-ǫšta</td><td>znaj-ǫšti</td><td>znaj-ǫšti</td><td> </td><td>1.</td><td>chval-ęšta</td><td>chval-ęšti</td><td>chval-ęšti</td></tr>
| 1. || chval-ę || chval-ęšti || chval-ę
<tr><td>2.</td><td>znaj-ǫštu</td><td>znaj-ǫštu</td><td>znaj-ǫštu</td><td> </td><td>2.</td><td>chval-ęštu</td><td>chval-ęštu</td><td>chval-ęštu</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>znaj-ǫštema</td><td>znaj-ǫštama</td><td>znaj-ǫštema</td><td> </td><td>3.</td><td>chval-ęštema</td><td>chval-ęštama</td><td>chval-ęštema</td></tr>
| 2. || znaj-ǫšta || znaj-ǫštę || znaj-ǫšta ||
<tr><td>4.</td><td>znaj-ǫšta</td><td>znaj-ǫšti</td><td>znaj-ǫšti</td><td> </td><td>4.</td><td>chval-ęšta</td><td>chval-ęšti</td><td>chval-ęšti</td></tr>
| 2. || chval-ęšta || chval-ęštę || chval-ęšta
<tr><td>5.</td><td>znaj-ǫšta</td><td>znaj-ǫšti</td><td>znaj-ǫšti</td><td> </td><td>5.</td><td>chval-ęšta</td><td>chval-ęšti</td><td>chval-ęšti</td></tr>
|-----
<tr><td>6.</td><td>znaj-ǫštu</td><td>znaj-ǫštu</td><td>znaj-ǫštu</td><td> </td><td>6.</td><td>chval-ęštu</td><td>chval-ęštu</td><td>chval-ęštu</td></tr>
| 3. || znaj-ǫštu || znaj-ǫšti || znaj-ǫštu ||
<tr><td>7.</td><td>znaj-ǫštema</td><td>znaj-ǫštama</td><td>znaj-ǫštema</td><td> </td><td>7.</td><td>chval-ęštema</td><td>chval-ęštama</td><td>chval-ęštema</td></tr>
| 3. || chval-ęštu || chval-ęšti || chval-ęštu
<tr><td>pl.</td><td colspan="8"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>znaj-ǫšte</td><td>znaj-ǫštę</td><td>znaj-ǫšta</td><td> </td><td>1.</td><td>chval-ęšte</td><td>chval-ęštę</td><td>chval-ęšta</td></tr>
| 4. || znaj-ǫštь || znaj-ǫštǫ || znaj-ǫšte ||
<tr><td>2.</td><td>znaj-ǫštь</td><td>znaj-ǫštь</td><td>znaj-ǫštь</td><td> </td><td>2.</td><td>chval-ǫštь</td><td>chval-ęštь</td><td>chval-ęštь</td></tr>
| 4. || chval-ęštь || chval-ęštę || chval-ęšte
<tr><td>3.</td><td>znaj-ǫštemъ</td><td>znaj-ǫštamъ</td><td>znaj-ǫštemъ</td><td> </td><td>3.</td><td>chval-ęštemъ</td><td>chval-ęštamъ</td><td>chval-ęštemъ</td></tr>
|-----
<tr><td>4.</td><td>znaj-ǫštę</td><td>znaj-ǫštę</td><td>znaj-ǫšta</td><td> </td><td>4.</td><td>chval-ęštę</td><td>chval-ęštę</td><td>chval-ęšta</td></tr>
| 5. || znaj-ę || znaj-ǫšti || znaj-ę ||
<tr><td>5.</td><td>znaj-ǫšte</td><td>znaj-ǫštę</td><td>znaj-ǫšta</td><td> </td><td>5.</td><td>chval-ęšte</td><td>chval-ęštę</td><td>chval-ęšta</td></tr>
| 5. || chval-ę || chval-ęšti || chval-ę
<tr><td>6.</td><td>znaj-ǫštichъ</td><td>znaj-ǫštachъ</td><td>znaj-ǫštichъ</td><td> </td><td>6.</td><td>chval-ęštichъ</td><td>chval-ęštachъ</td><td>chval-ęštichъ</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>znaj-ǫšti</td><td>znaj-ǫštami</td><td>znaj-ǫšti</td><td> </td><td>7.</td><td>chval-ęšti</td><td>chval-ęštami</td><td>chval-ęšti</td></tr>
| 6. || znaj-ǫšti || znaj-ǫšti || znaj-ǫšti ||
</table>
| 6. || chval-ęšti || chval-ęšti || chval-ęšti
|-----
| 7. || znaj-ǫštemь || znaj-ǫštejǫ || znaj-ǫštemь ||
| 7. || chval-ęštemь || chval-ęštejǫ || chval-ęštemь
|-----
| du. || colspan="8" |
|-----
| 1. || znaj-ǫšta || znaj-ǫšti || znaj-ǫšti ||
| 1. || chval-ęšta || chval-ęšti || chval-ęšti
|-----
| 2. || znaj-ǫštu || znaj-ǫštu || znaj-ǫštu ||
| 2. || chval-ęštu || chval-ęštu || chval-ęštu
|-----
| 3. || znaj-ǫštema || znaj-ǫštama || znaj-ǫštema ||
| 3. || chval-ęštema || chval-ęštama || chval-ęštema
|-----
| 4. || znaj-ǫšta || znaj-ǫšti || znaj-ǫšti ||
| 4. || chval-ęšta || chval-ęšti || chval-ęšti
|-----
| 5. || znaj-ǫšta || znaj-ǫšti || znaj-ǫšti ||
| 5. || chval-ęšta || chval-ęšti || chval-ęšti
|-----
| 6. || znaj-ǫštu || znaj-ǫštu || znaj-ǫštu ||
| 6. || chval-ęštu || chval-ęštu || chval-ęštu
|-----
| 7. || znaj-ǫštema || znaj-ǫštama || znaj-ǫštema ||
| 7. || chval-ęštema || chval-ęštama || chval-ęštema
|-----
| pl. || colspan="8" |
|-----
| 1. || znaj-ǫšte || znaj-ǫštę || znaj-ǫšta ||
| 1. || chval-ęšte || chval-ęštę || chval-ęšta
|-----
| 2. || znaj-ǫštь || znaj-ǫštь || znaj-ǫštь ||
| 2. || chval-ǫštь || chval-ęštь || chval-ęštь
|-----
| 3. || znaj-ǫštemъ || znaj-ǫštamъ || znaj-ǫštemъ ||
| 3. || chval-ęštemъ || chval-ęštamъ || chval-ęštemъ
|-----
| 4. || znaj-ǫštę || znaj-ǫštę || znaj-ǫšta ||
| 4. || chval-ęštę || chval-ęštę || chval-ęšta
|-----
| 5. || znaj-ǫšte || znaj-ǫštę || znaj-ǫšta ||
| 5. || chval-ęšte || chval-ęštę || chval-ęšta
|-----
| 6. || znaj-ǫštichъ || znaj-ǫštachъ || znaj-ǫštichъ ||
| 6. || chval-ęštichъ || chval-ęštachъ
| chval-ęštichъ
|-----
| 7. || znaj-ǫšti || znaj-ǫštami || znaj-ǫšti ||
| 7. || chval-ęšti || chval-ęštami || chval-ęšti
|}
===== Participium přítomné (prézenta) trpné =====
Participium minulé trpné se tvoří od přítomného slovesného kmene (zakončeného u jednotlivých tříd na -o-, -no-, -je-, -i-, viz u sloves) přidáním přípony -m-. Participium minulé trpné se skloňuje jako tvrdý vzor přídavných jmen jmenného nebo složeného skloňování.<br />
Vzor skloňování participia přítomného trpného sloves první třídy ve skloňování jmenném (vedomъ, -ma, -mo):
 
<table border="1" cellspacing="0" align="center">
{| border="1" cellspacing="0" align="center"
<tr><td></td><td>mužský rod</td><td>ženský rod</td><td>střední rod</td></tr>
|-----
<tr><td>sg.</td><td colspan="3"></td></tr>
|
<tr><td>1.</td><td>vedo-m-ъ</td><td>vedo-m-a</td><td>vedo-m-o</td></tr>
|| mužský rod || ženský rod || střední rod
<tr><td>2.</td><td>vedo-m-a</td><td>vedo-m-y</td><td>vedo-m-a</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>vedo-m-u</td><td>vedo-m-ě</td><td>vedo-m-u</td></tr>
| sg. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>vedo-m-ъ</td><td>vedo-m-ǫ</td><td>vedo-m-o</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>vedo-m-ъ</td><td>vedo-m-o</td><td>vedo-m-o</td></tr>
<tr><td>6| 1.</td><td> || vedo-m-ě</td><td>ъ || vedo-m-ě</td><td>a || vedo-m-ě</td></tr>o
|-----
<tr><td>7.</td><td>vedo-m-omь</td><td>vedo-m-ojǫ</td><td>vedo-m-omь</td></tr>
| 2. || vedo-m-a || vedo-m-y || vedo-m-a
<tr><td>du.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>vedo-m-a</td><td>vedo-m-ě</td><td>vedo-m-ě</td></tr>
<tr><td>2| 3.</td><td> || vedo-m-u</td><td> || vedo-m-u</td><td>ě || vedo-m-u</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>vedo-m-oma</td><td>vedo-m-ama</td><td>vedo-m-oma</td></tr>
<tr><td>| 4.</td><td> || vedo-m-a</td><td>ъ || vedo-m-ě</td><td>ǫ || vedo-m-ě</td></tr>o
|-----
<tr><td>5.</td><td>vedo-m-a</td><td>vedo-m-ě</td><td>vedo-m-ě</td></tr>
<tr><td>6| 5.</td><td> || vedo-m-u</td><td>ъ || vedo-m-u</td><td>o || vedo-m-u</td></tr>o
|-----
<tr><td>7.</td><td>vedo-m-oma</td><td>vedo-m-ama</td><td>vedo-m-oma</td></tr>
| 6. || vedo-m-ě || vedo-m-ě || vedo-m-ě
<tr><td>pl.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>vedo-m-i</td><td>vedo-m-y</td><td>vedo-m-a</td></tr>
<tr><td>2| 7.</td><td> || vedo-m-ъ</td><td>omь || vedo-m-ъ</td><td>ojǫ || vedo-m-ъ</td></tr>omь
|-----
<tr><td>3.</td><td>vedo-m-omъ</td><td>vedo-m-amъ</td><td>vedo-m-omъ</td></tr>
| du. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>vedo-m-y</td><td>vedo-m-y</td><td>vedo-m-a</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>vedo-m-i</td><td>vedo-m-y</td><td>vedo-m-a</td></tr>
<tr><td>6| 1.</td><td> || vedo-m-ěchъ</td><td>a || vedo-m-achъ</td><td>ě || vedo-m-ěchъ</td></tr>ě
|-----
<tr><td>7.</td><td>vedo-m-y</td><td>vedo-m-ami</td><td>vedo-m-y</td></tr>
| 2. || vedo-m-u || vedo-m-u || vedo-m-u
</table>
|-----
| 3. || vedo-m-oma || vedo-m-ama || vedo-m-oma
|-----
| 4. || vedo-m-a || vedo-m-ě || vedo-m-ě
|-----
| 5. || vedo-m-a || vedo-m-ě || vedo-m-ě
|-----
| 6. || vedo-m-u || vedo-m-u || vedo-m-u
|-----
| 7. || vedo-m-oma || vedo-m-ama || vedo-m-oma
|-----
| pl. || colspan="3" |
|-----
| 1. || vedo-m-i || vedo-m-y || vedo-m-a
|-----
| 2. || vedo-m-ъ || vedo-m-ъ || vedo-m-ъ
|-----
| 3. || vedo-m-omъ || vedo-m-amъ || vedo-m-omъ
|-----
| 4. || vedo-m-y || vedo-m-y || vedo-m-a
|-----
| 5. || vedo-m-i || vedo-m-y || vedo-m-a
|-----
| 6. || vedo-m-ěchъ || vedo-m-achъ || vedo-m-ěchъ
|-----
| 7. || vedo-m-y || vedo-m-ami || vedo-m-y
|}
===== Participium minulé (préterita) =====
Participium minulé činné se tvoří od infinitivního slovesného kmene (viz u sloves). Pokud je infinitivní slovesný kmen zakončen na souhlásku, připojuje se za kmen (a před koncovku) přípona -ъš- a v mužském rodu v nom.sg. je koncovka -ъ, pokud je infinitivní slovesný kmen zakončen na samohlásku -i, připojuje se za kmen (a před koncovku) přípona -'ьš- a v mužském rodu v nom.sg. je koncovka -'ь, pokud je infinitvní slovesný kmen zakončen na jinou samohlásku, připojuje se za kmen (a před koncovku) přípona -vъš- a v mužském rodu v nom.sg. je koncovka -vъ. Participium minulé činné se skloňuje jako přídavné jméno.<br />
Vzor skloňování participia minulého činného sloves s kmenem zakončeným na souhlásku ve skloňování jmenném (nesъ, -sъša):
 
<table border="1" cellspacing="0" align="center">
{| border="1" cellspacing="0" align="center"
<tr><td></td><td>mužský rod</td><td>ženský rod</td><td>střední rod</td></tr>
|-----
<tr><td>sg.<td/><td colspan="3"></td></tr>
|
<tr><td>1.</td><td>nes-ъ</td><td>nes-ъši</td><td>nes-ъ</td></tr>
|| mužský rod || ženský rod || střední rod
<tr><td>2.</td><td>nes-ъša</td><td>nes-ъšę</td><td>nes-ъša</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>nes-ъšu</td><td>nes-ъši</td><td>nes-ъšu</td></tr>
| sg.
<tr><td>4.</td><td>nes-ъšь</td><td>nes-ъšǫ</td><td>nes-ъše</td></tr>
<td/>
<tr><td>5.</td><td>nes-ъ</td><td>nes-ъši</td><td>nes-ъ</td></tr>
| colspan="3" |
<tr><td>6.</td><td>nes-ъši</td><td>nes-ъši</td><td>nes-ъši</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>nes-ъšemь</td><td>nes-ъšejǫ</td><td>nes-ъšemь</td></tr>
| 1. || nes-ъ || nes-ъši || nes-ъ
<tr><td>du.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>nes-ъša</td><td>nes-ъši</td><td>nes-ъši</td></tr>
| 2. || nes-ъša || nes-ъšę || nes-ъša
<tr><td>2.</td><td>nes-ъšu</td><td>nes-ъšu</td><td>nes-ъšu</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>nes-ъšema</td><td>nes-ъšama</td><td>nes-ъšema</td></tr>
<tr><td>4| 3.</td><td> || nes-ъša</td><td>ъšu || nes-ъši</td><td> || nes-ъši</td></tr>ъšu
|-----
<tr><td>5.</td><td>nes-ъša</td><td>nes-ъši</td><td>nes-ъši</td></tr>
| 4. || nes-ъšь || nes-ъšǫ || nes-ъše
<tr><td>6.</td><td>nes-ъšu</td><td>nes-ъšu</td><td>nes-ъšu</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>nes-ъšema</td><td>nes-ъšama</td><td>nes-ъšema</td></tr>
| 5. || nes-ъ || nes-ъši || nes-ъ
<tr><td>pl.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>nes-ъše</td><td>nes-ъšę</td><td>nes-ъša</td></tr>
| 6. || nes-ъši || nes-ъši || nes-ъši
<tr><td>2.</td><td>nes-ъšь</td><td>nes-ъšь</td><td>nes-ъšь</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>nes-ъšemъ</td><td>nes-ъšamъ</td><td>nes-ъšemъ</td></tr>
| 7. || nes-ъšemь || nes-ъšejǫ || nes-ъšemь
<tr><td>4.</td><td>nes-ъšę</td><td>nes-ъšę</td><td>nes-ъša</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>nes-ъše</td><td>nes-ъšę</td><td>nes-ъša</td></tr>
| du. || colspan="3" |
<tr><td>6.</td><td>nes-ъšichъ</td><td>nes-ъšachъ</td><td>nes-šichъ</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>nes-ъši</td><td>nes-ъšami</td><td>nes-ъši</td></tr>
| 1. || nes-ъša || nes-ъši || nes-ъši
</table>
|-----
| 2. || nes-ъšu || nes-ъšu || nes-ъšu
|-----
| 3. || nes-ъšema || nes-ъšama || nes-ъšema
|-----
| 4. || nes-ъša || nes-ъši || nes-ъši
|-----
| 5. || nes-ъša || nes-ъši || nes-ъši
|-----
| 6. || nes-ъšu || nes-ъšu || nes-ъšu
|-----
| 7. || nes-ъšema || nes-ъšama || nes-ъšema
|-----
| pl. || colspan="3" |
|-----
| 1. || nes-ъše || nes-ъšę || nes-ъša
|-----
| 2. || nes-ъšь || nes-ъšь || nes-ъšь
|-----
| 3. || nes-ъšemъ || nes-ъšamъ || nes-ъšemъ
|-----
| 4. || nes-ъšę || nes-ъšę || nes-ъša
|-----
| 5. || nes-ъše || nes-ъšę || nes-ъša
|-----
| 6. || nes-ъšichъ || nes-ъšachъ || nes-šichъ
|-----
| 7. || nes-ъši || nes-ъšami || nes-ъši
|}
<br />
Vzor skloňování participia minulého činného sloves s kmenem zakončeným na samohlásku -i ve skloňování jmenném (chval'ь, -'lьša):
 
<table border="1" cellspacing="0" align="center">
{| border="1" cellspacing="0" align="center"
<tr><td></td><td>mužský rod</td><td>ženský rod</td><td>střední rod</td></tr>
|-----
<tr><td>sg.</td><td colspan="3"></td></tr>
|
<tr><td>1.</td><td>chval'-ь</td><td>chval'-ьši</td><td>chval'-ь</td></tr>
|| mužský rod || ženský rod || střední rod
<tr><td>2.</td><td>chval'-ьša</td><td>chval'-ьšę</td><td>chval'-ьša</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>chval'-ьšu</td><td>chval'-ьši</td><td>chval'-ьšu</td></tr>
| sg. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>chval'-ьšь</td><td>chval'-ьšǫ</td><td>chval'-ьše</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>chval'-ь</td><td>chval'-ьši</td><td>chval'-ь</td></tr>
<tr><td>6| 1.</td><td> || chval'-ьši</td><td>ь || chval'-ьši</td><td> || chval'-ьši</td></tr>ь
|-----
<tr><td>7.</td><td>chval'-ьšemь</td><td>chval'-ьšejǫ</td><td>chval'-ьšemь</td></tr>
| 2. || chval'-ьša || chval'-ьšę || chval'-ьša
<tr><td>du.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>chval'-ьša</td><td>chval'-ьši</td><td>chval'-ьši</td></tr>
<tr><td>2| 3.</td><td> || chval'-ьšu</td><td> || chval'-ьšu</td><td>ьši || chval'-ьšu</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>chval'-ьšema</td><td>chval'-ьšama</td><td>chval'-ьšema</td></tr>
<tr><td>| 4.</td><td> || chval'-ьša</td><td>ьšь || chval'-ьši</td><td>ьšǫ || chval'-ьši</td></tr>ьše
|-----
<tr><td>5.</td><td>chval'-ьša</td><td>chval'-ьši</td><td>chval'-ьši</td></tr>
<tr><td>6| 5.</td><td> || chval'-ьšu</td><td>ь || chval'-ьšu</td><td>ьši || chval'-ьšu</td></tr>ь
|-----
<tr><td>7.</td><td>chval'-ьšema</td><td>chval'-ьšama</td><td>chval'-ьšema</td></tr>
| 6. || chval'-ьši || chval'-ьši || chval'-ьši
<tr><td>pl.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>chval'-ьše</td><td>chval'-ьšę</td><td>chval'-ьša</td></tr>
<tr><td>2| 7.</td><td> || chval'-ьšь</td><td>ьšemь || chval'-ьšь</td><td>ьšejǫ || chval'-ьšь</td></tr>ьšemь
|-----
<tr><td>3.</td><td>chval'-ьšemъ</td><td>chval'-ьšamъ</td><td>chval'-ьšemъ</td></tr>
| du. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>chval'-ьšę</td><td>chval'-ьšę</td><td>chval'-ьša</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>chval'-ьše</td><td>chval'-ьšę</td><td>chval'-ьša</td></tr>
<tr><td>6| 1.</td><td> || chval'-ьšichъ</td><td>ьša || chval'-ьšachъ</td><td>ьši || chval'-ьšichъ</td></tr>ьši
|-----
<tr><td>7.</td><td>chval'-ьši</td><td>chval'-ьšami</td><td>chval'-ьši</td></tr>
| 2. || chval'-ьšu || chval'-ьšu || chval'-ьšu
</table>
|-----
| 3. || chval'-ьšema || chval'-ьšama || chval'-ьšema
|-----
| 4. || chval'-ьša || chval'-ьši || chval'-ьši
|-----
| 5. || chval'-ьša || chval'-ьši || chval'-ьši
|-----
| 6. || chval'-ьšu || chval'-ьšu || chval'-ьšu
|-----
| 7. || chval'-ьšema || chval'-ьšama || chval'-ьšema
|-----
| pl. || colspan="3" |
|-----
| 1. || chval'-ьše || chval'-ьšę || chval'-ьša
|-----
| 2. || chval'-ьšь || chval'-ьšь || chval'-ьšь
|-----
| 3. || chval'-ьšemъ || chval'-ьšamъ || chval'-ьšemъ
|-----
| 4. || chval'-ьšę || chval'-ьšę || chval'-ьša
|-----
| 5. || chval'-ьše || chval'-ьšę || chval'-ьša
|-----
| 6. || chval'-ьšichъ || chval'-ьšachъ
| chval'-ьšichъ
|-----
| 7. || chval'-ьši || chval'-ьšami || chval'-ьši
|}
<br />
Vzor skloňování participia minulého činného sloves s kmenem zakončeným na jinou samohlásku -i ve skloňování jmenném (znav'ь, -'ša):
 
<table border="1" cellspacing="0" align="center">
{| border="1" cellspacing="0" align="center"
<tr><td></td><td>mužský rod</td><td>ženský rod</td><td>střední rod</td></tr>
|-----
<tr><td>sg.</td><td colspan="3"></td></tr>
|
<tr><td>1.</td><td>znav-ъ</td><td>znav-ъši</td><td>znav-ъ</td></tr>
|| mužský rod || ženský rod || střední rod
<tr><td>2.</td><td>znav-ъša</td><td>znav-ъšę</td><td>znav-ъša</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>znav-ъšu</td><td>znav-ъši</td><td>znav-ъšu</td></tr>
| sg. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>znav-ъšь</td><td>znav-ъšǫ</td><td>znav-ъše</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>znav-ъ</td><td>znav-ъši</td><td>znav-ъ</td></tr>
<tr><td>6| 1.</td><td> || znav-ъši</td><td>ъ || znav-ъši</td><td> || znav-ъši</td></tr>ъ
|-----
<tr><td>7.</td><td>znav-ъšemь</td><td>znav-ъšejǫ</td><td>znav-ъšemь</td></tr>
| 2. || znav-ъša || znav-ъšę || znav-ъša
<tr><td>du.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>znav-ъša</td><td>znav-ъši</td><td>znav-ъši</td></tr>
<tr><td>2| 3.</td><td> || znav-ъšu</td><td> || znav-ъšu</td><td>ъši || znav-ъšu</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>znav-ъšema</td><td>znav-ъšama</td><td>znav-ъšema</td></tr>
<tr><td>| 4.</td><td> || znav-ъša</td><td>ъšь || znav-ъši</td><td>ъšǫ || znav-ъši</td></tr>ъše
|-----
<tr><td>5.</td><td>znav-ъša</td><td>znav-ъši</td><td>znav-ъši</td></tr>
<tr><td>6| 5.</td><td> || znav-ъšu</td><td>ъ || znav-ъšu</td><td>ъši || znav-ъšu</td></tr>ъ
|-----
<tr><td>7.</td><td>znav-ъšema</td><td>znav-ъšama</td><td>znav-ъšema</td></tr>
| 6. || znav-ъši || znav-ъši || znav-ъši
<tr><td>pl.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>znav-ъše</td><td>znav-ъšę</td><td>znav-ъša</td></tr>
| 7. || znav-ъšemь || znav-ъšejǫ || znav-ъšemь
<tr><td>2.</td><td>znav-ъšь</td><td>znav-ъšь</td><td>znav-ъšь</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>znav-ъšemъ</td><td>znav-ъšamъ</td><td>znav-ъšemъ</td></tr>
| du. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>znav-ъšę</td><td>znav-ъšę</td><td>znav-ъša</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>znav-ъše</td><td>znav-ъšę</td><td>znav-ъša</td></tr>
| 1. || znav-ъša || znav-ъši || znav-ъši
<tr><td>6.</td><td>znav-ъšichъ</td><td>znav-ъšachъ</td><td>znav-ъšichъ</td></tr>
|-----
<tr><td>7.</td><td>znav-ъši</td><td>znav-ъšami</td><td>znav-ъši</td></tr>
| 2. || znav-ъšu || znav-ъšu || znav-ъšu
</table>
|-----
| 3. || znav-ъšema || znav-ъšama || znav-ъšema
|-----
| 4. || znav-ъša || znav-ъši || znav-ъši
|-----
| 5. || znav-ъša || znav-ъši || znav-ъši
|-----
| 6. || znav-ъšu || znav-ъšu || znav-ъšu
|-----
| 7. || znav-ъšema || znav-ъšama || znav-ъšema
|-----
| pl. || colspan="3" |
|-----
| 1. || znav-ъše || znav-ъšę || znav-ъša
|-----
| 2. || znav-ъšь || znav-ъšь || znav-ъšь
|-----
| 3. || znav-ъšemъ || znav-ъšamъ || znav-ъšemъ
|-----
| 4. || znav-ъšę || znav-ъšę || znav-ъša
|-----
| 5. || znav-ъše || znav-ъšę || znav-ъša
|-----
| 6. || znav-ъšichъ || znav-ъšachъ || znav-ъšichъ
|-----
| 7. || znav-ъši || znav-ъšami || znav-ъši
|}
Poznámka: Participium préterita trpné ve staroslověnštině neexistuje.
===== Participium perfekta činné =====
Participium perfekta činné se tvoří od infinitivního slovesného kmene (viz slovesa) příponou -l-. U sloves IA třídy a u atematického slovesa jasti, jejichž kořen je zakončen na -t- nebo -d-, tato souhláska před -l- zaniká. U sloves IA třídy, která mají v kmeni -r- nebo -l- se tvoří participium perfekta činné od kořene s oslabeným stupněm samohlásky. U sloves IIA třídy se přípona -l- připojuje většinou ke kmeni bez přípony -nǫ-. Participium perfekta činné se skloňuje jako přídavné jméno ve skloňování jmenném, vyskytuje se však jen v nominativu všech čísel.<br />
Vzor tvarů participia perfekta činného (plulъ, -la, lo).
 
<table border="1" cellspacing="0" align="center">
{| border="1" cellspacing="0" align="center"
<tr><td></td><td>mužský rod</td><td>ženský rod</td><td>střední rod</td></tr>
|-----
<tr><td>sg.</td><td colspan="3"></td></tr>
|
<tr><td>1.</td><td>plu-l-ъ</td><td>plu-l-a</td><td>plu-l-o</td></tr>
|| mužský rod || ženský rod || střední rod
<tr><td>du.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>plu-l-a</td><td>plu-l-ě</td><td>plu-l-ě</td></tr>
<tr><td>pl| sg.</td><td || colspan="3"></td></tr> |
|-----
<tr><td>1.</td><td>plu-l-i</td><td>plu-l-y</td><td>plu-l-a</td></tr>
| 1. || plu-l-ъ || plu-l-a || plu-l-o
</table>
|-----
| du. || colspan="3" |
|-----
| 1. || plu-l-a || plu-l-ě || plu-l-ě
|-----
| pl. || colspan="3" |
|-----
| 1. || plu-l-i || plu-l-y || plu-l-a
|}
===== Participium perfekta trpné =====
Participium perfekta trpné se tvoří od infinitivního slovesného kmene (viz slovesa) příponami -t- nebo -n- nebo -en-.<br />
Participium perfekta trpné se skloňuje jako přídavné jméno ve jmenném skloňování.<br />
Vzor skloňování participia perfekta trpného tvořeného příponou -en- (pečenъ, -čena, -čeno):
 
<table border="1" cellspacing="0" align="center">
{| border="1" cellspacing="0" align="center"
<tr><td></td><td>mužský rod</td><td>ženský rod</td><td>střední rod</td></tr>
|-----
<tr><td>sg.</td><td colspan="3"></td></tr>
|
<tr><td>1.</td><td>peč-en-ъ</td><td>peč-en-a</td><td>peč-en-o</td></tr>
|| mužský rod || ženský rod || střední rod
<tr><td>2.</td><td>peč-en-a</td><td>peč-en-y</td><td>peč-en-a</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>peč-en-u</td><td>peč-en-ě</td><td>peč-en-u</td></tr>
| sg. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>peč-en-ъ</td><td>peč-en-ǫ</td><td>peč-en-o</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>peč-en-ъ</td><td>peč-en-o</td><td>peč-en-o</td></tr>
<tr><td>6| 1.</td><td> || peč-en-ě</td><td>ъ || peč-en-ě</td><td>a || peč-en-ě</td></tr>o
|-----
<tr><td>7.</td><td>peč-en-omь</td><td>peč-en-ojǫ</td><td>peč-en-omь</td></tr>
| 2. || peč-en-a || peč-en-y || peč-en-a
<tr><td>du.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>peč-en-a</td><td>peč-en-ě</td><td>peč-en-ě</td></tr>
<tr><td>2| 3.</td><td> || peč-en-u</td><td> || peč-en-u</td><td>ě || peč-en-u</td></tr>
|-----
<tr><td>3.</td><td>peč-en-oma</td><td>peč-en-ama</td><td>peč-en-oma</td></tr>
<tr><td>| 4.</td><td> || peč-en-a</td><td>ъ || peč-en-ě</td><td>ǫ || peč-en-ě</td></tr>o
|-----
<tr><td>5.</td><td>peč-en-a</td><td>peč-en-ě</td><td>peč-en-ě</td></tr>
<tr><td>6| 5.</td><td> || peč-en-u</td><td>ъ || peč-en-u</td><td>o || peč-en-u</td></tr>o
|-----
<tr><td>7.</td><td>peč-en-oma</td><td>peč-en-ama</td><td>peč-en-oma</td></tr>
| 6. || peč-en-ě || peč-en-ě || peč-en-ě
<tr><td>pl.</td><td colspan="3"></td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>peč-en-i</td><td>peč-en-y</td><td>peč-en-a</td></tr>
<tr><td>2| 7.</td><td> || peč-en-ъ</td><td>omь || peč-en-ъ</td><td>ojǫ || peč-en-ъ</td></tr>omь
|-----
<tr><td>3.</td><td>peč-en-omъ</td><td>peč-en-amъ</td><td>peč-en-omъ</td></tr>
| du. || colspan="3" |
<tr><td>4.</td><td>peč-en-y</td><td>peč-en-y</td><td>peč-en-a</td></tr>
|-----
<tr><td>5.</td><td>peč-en-i</td><td>peč-en-y</td><td>peč-en-a</td></tr>
<tr><td>6| 1.</td><td> || peč-en-ěchъ</td><td>a || peč-en-achъ</td><td>ě || peč-en-ěchъ</td></tr>ě
|-----
<tr><td>7.</td><td>peč-en-y</td><td>peč-en-ami</td><td>peč-en-y</td></tr>
| 2. || peč-en-u || peč-en-u || peč-en-u
</table>
|-----
| 3. || peč-en-oma || peč-en-ama || peč-en-oma
|-----
| 4. || peč-en-a || peč-en-ě || peč-en-ě
|-----
| 5. || peč-en-a || peč-en-ě || peč-en-ě
|-----
| 6. || peč-en-u || peč-en-u || peč-en-u
|-----
| 7. || peč-en-oma || peč-en-ama || peč-en-oma
|-----
| pl. || colspan="3" |
|-----
| 1. || peč-en-i || peč-en-y || peč-en-a
|-----
| 2. || peč-en-ъ || peč-en-ъ || peč-en-ъ
|-----
| 3. || peč-en-omъ || peč-en-amъ || peč-en-omъ
|-----
| 4. || peč-en-y || peč-en-y || peč-en-a
|-----
| 5. || peč-en-i || peč-en-y || peč-en-a
|-----
| 6. || peč-en-ěchъ || peč-en-achъ || peč-en-ěchъ
|-----
| 7. || peč-en-y || peč-en-ami || peč-en-y
|}
==== Číslovky ====
Číslovky tvoří z hlediska tvarosloví různorodou skupinu, v níž se vyskytují tvary skloňované jako podstatná jména, tvary skloňované jako přídavná jména, tvary skloňované jako zájména a tvary nesklonné. Dohromady však číslovky do jednoho slovního druhu spojuje jejich výrazný význam.<
Číslovky jedinъ (má též druhotvar jedьnъ) a dъva (stejně i číslovka oba) se skloňují jako zájméno tъ (viz; číslovky dъva a oba jen v dvojném čísle).<br />
Skloňování číslovek trьje a četyre:
 
<table border="1" cellspacing="0" align="center">
{| border="1" cellspacing="0" align="center"
<tr><td></td><td>mužský rod</td><td>ženský a střední rod</td><td></td><td>mužský rod</td><td>ženský a střední rod</td></tr>
|-----
<tr><td>1.</td><td>trьje</td><td>tri</td><td></td><td>četyre</td><td>četyri</td></tr>
|
<tr><td>2.</td><td>trii</td><td>trii</td><td></td><td>četyrъ, (-rь)</td><td>četyrъ, (-rь)</td></tr>
|| mužský rod || ženský a střední rod
<tr><td>3.</td><td>trьmъ</td><td>trьmъ</td><td></td><td>četyrьmъ</td><td>četyrьmъ</td></tr>
|
<tr><td>4.</td><td>tri</td><td>tri</td><td></td><td>četyri</td><td>četyri</td></tr>
|| mužský rod || ženský a střední rod
<tr><td>5.</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr>
|-----
<tr><td>6.</td><td>trьchъ</td><td>trьchъ</td><td></td><td>četyrьchъ</td><td>četyrьchъ</td></tr>
| 1. || trьje || tri ||
<tr><td>7.</td><td>trьmi</td><td>trьmi</td><td></td><td>četyrьmi</td><td>četyrьmi</td></tr>
|| četyre
</table>
| četyri
|-----
| 2. || trii || trii ||
|| četyrъ, (-rь)
| četyrъ, (-rь)
|-----
| 3. || trьmъ || trьmъ ||
|| četyrьmъ
| četyrьmъ
|-----
| 4. || tri || tri ||
|| četyri
| četyri
|-----
| 5. || - || - ||
|| -
| -
|-----
| 6. || trьchъ || trьchъ ||
|| četyrьchъ
| četyrьchъ
|-----
| 7. || trьmi || trьmi ||
|| četyrьmi
| četyrьmi
|}
<br />
Číslovky pętь-desętь se skloňují jako podstatná jména třetí deklinace (jsou ženského rodu).<br />
229 795

editací