Účetní zásady: Porovnání verzí

Velikost nezměněna ,  před 12 lety
Zůstatky nákladových a výnosových účtů se na konci roku při účetní závěrce převádějí na účet hospodářského výsledku 431. Tímto převodem se tyto účty vynulují.<br /><br />
7) ''Syntetické účty'' – jsou to účty na kterých se zachycují souhrné stavy a pohyby jednotlivých druhů majetku, zdrojů, nákladů a výnosů. Jsou uvedeny v účtové rozvaze (mají trojmístný číselný znak).<br /><br />
8) ''AnalitickéAnalytické účty'' – slouží ke zpodrobnění údajů syntetického účtu. Musí platit, že součet počátečních zůstatků a obratů MD a D, všech analitických účtů, jednoho syntetického účtu se rovná počátečnímu zůstatku a obratu stran MD a D příslušného syntetického účtu.<br />
<br />
 
Neregistrovaný uživatel