Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Porovnání verzí

m
oprava překlepů a chyb, kategorizace
(uprava uvodu, kalíme! :))
m (oprava překlepů a chyb, kategorizace)
'''Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví''' zkráceně '''ÚNMZ''' je úřad, který zabezpečuje úkoly vyplívajícívyplývající z usnesníusnesení vlády č. 631 zze dne 9.11. listopadu 1994, o zajištění procesu [[intagraceintegrace]] [[Česko|ČR]] do [[EU]] včetně harmonizace právního řádu s EU a sbližování technický předpisů a norem z EU.
*řídí a zabezpečuje státní metrologii podle [[zákon o metrologii|zákona o mettrologiimetrologii]],
*aoutorizujeautorizuje organizace k výkonům v oblasti státní metrologie a k úřednímu měření,
*uznává zahraniční certifikáty o schválení typu, uznává ověření měřidla pro ČR , které bylo ověřeno v zahraničí.,
*rozhoduje o pokutách za porušení předpisů o metrologii,
*rozhoduje o vyjmutí měřidla z působnosti metrologické kontroly,
*vyhlašuje a schvaluje státní [[etalon|etalony]],
*schvaluje předpisy v oblasti bezpečnosti při měření a také schvaluje metrologické technické předpisy,
*stanovuje seznam měřidel podléhajícístátnípodléhající státní metrologické kontrole,tkzv tzv. [[Výměr o stanovených měřidlech]],
*přiděluje [[kalibrační značka|kalibrační značku]] [[středisko kalibrační služby| střediskům kalibrační služby]],
*rozhoduje o [[opravný protředekprostředek|opravných prostředcích]] proti rozhodnutí Českého metrologického instituinstitutu.
 
[[Kategorie:Úřady České republiky]]