Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 196 bajtů ,  před 11 lety
bez shrnutí editace
{{Urgentně upravit/dne|20080510195301}}
'''Leskovcové z Leskovce''' byli českým šlechtickým rodem, který pocházel z tvrze a vsi [[Léskovec|Leskovce u Počátek]]. V [[erb]]uerbu měli dvě stříbrné vidle křížem přeložené na červeném štítě. Rod vymřel po meči roku 1680.
 
PředekJejich jichpředek Jan (1400 atd.) držel [[Horní Cerekvice|Horní Cerekvici]], Štoky a [[Střítež]]. Padl prý 19. srp.srpna 1424 v boji. Syny mělMěl dva syna. Mladší Václav držel až do r. 1473 Cerekvici, k níž od [[JiříJiřího z Poděbrad|krále Jiřího]] (1466)dostal Dolní Cerekvici dostal, a měl syna Albrechta (1473 purkr.purkrabí kraje hradeckého, 1486-1505 podkomoří, 1493 hejtman zemský),. jenžUmřel bez dědicůvmužských mužpotomků. pohlavíMěl zemřel. (Dceradceru LidmilaLidmilu, manž.jejim manželem byl Mikuláše purkr.purkrabí z Donína.) Starší syn Arnošt sloužil pánům Hradeckým, držel Humpolec a nějaký čas držel jako hejtman znojemský hrad (1442). Před smrtí svou smrtí (†1457-58) byl nejv.nejvyšším písařem (1454) a vrchním poručníkem mladých pánů Hradeckých. SynovéJeho synové jeho byli Jetřich (1456-1490), Bohuslav a Vlachen (Vlachyně), kteří r. 1483 město Humpolec obdařili svobodami. Poslední dva s Janem, synem Jetřichovým (1496), Humpolec prodali. Bohuslav pak držel Řečici a Vlachen s Janem a Albrechtem Kamenici. Dotčený Jan, syn Jetřichův, oddělil se Kamenicí a s manželkou Annou BoryňkouBoryňovou ze Lhoty (†1544) vyženil Mezný, kromě toho získal Božejov a Proseč. Jemu jakožto muži vzdělanému Konáč jedno své dílo připsal (†27. srp. 1545). Statky ty zdědily jeho dcery Dorota, manž.manžel Ladislavabyl OstrovceLadislav Ostrovec, a Mandaléna, manž.byla manželkou Zdenka Malovce. Bohuslav měl zs manž.manželkou ZdinyZdinou z Kunemil syny Bohuchvala, Arnošta, Kryštofa a Mikuláše. Bohuchval (†1552) držel polovicipolovičku Horní Cerekvice a vystavěl si tvrz Horní hrad při Horní vsi. MužNeměl žádné mužské potomky. potomkůJeho nemělmanželkou byla (manželka Dorota Trčkovna)Trčková z Lípy. Mikuláš (1510-36) držel Loutkov a zs manž.manželkou EliškyEliškou z Vojslavic měl jedinou dceru. Arnošt držel na díl Řečici s Dol.Dolní Cerekvicí a zemřel r. 1535. Zůstali po něm synové Bohuslav, Šebestian a Kryštof, z nichž Šebestian bratříbratry přetrval,přežil. Držel Řečici držel a k ní zdědil Horní hrad zdědi). R.Roku 1558 získal Řečici posuddosud zápisnou dědičně. Byl kr.královským radou a býval hejtmanem bechynskéhobechyňského kraje. Zemřel r. 1582 bezdětekbezdětný, odkázavsvé jmění svéodkázal manž.manželce Žofce BenedceBenedové z Nečtin do konce života a potom strýci Kryštofovi.
 
Trvalé potomstvo měl pouze Kryštof, třetí Bohuslavův syn Bohuslavův, jenž držel čásťčást Hor.Horní Cerekvice. Zemřel před r. 1521 zůstavivzanechal vdovu Annu z Vesce (†1539). SynovéJeho jehosynové byli Jan, Vlachyně a Václav (1538 atd). Vlachyně držel za díl Nový Rychnov, avšak z dvojího manželství (1. s Žofkou z Lukavce †1555, 2. s Barborou ze Skuhrova) potomstva neměl žádné potomky (†1574). Od bratří jeho bratrů povstaly dvě pošlosti: A) Václav, nejmladší Kryštofův syn Kryštofův, vyženil (1543) s Marjanou z Kraselova polovici Střely a druhou r. 1546 koupil. DruháJeho jehodruhá manž.manželka byla Kateřina z Kokořova. Zemřel r. 1573, zůstavivzůstavil statek synům Kryštofovi a Vlachyni, z nichž onenKryštof převzal Nový Rychnov a tentoVlachyně (†neženat†svobodný) Střelu, kterou vyměnil za Dub. Kryštof, řeč.řečený starší, zdědil Řečici (1586), získal r.roku 1587 dědičně Rychnov dědičně, zdědil (ok. 1590) po bratru Dub a zemřel ok.okolo r.roku 1595, přečkavpřežil manž.manželku Barboru ze Skuhrova, vdovu po Vlachyni. Statek dědila po něm dědila sestra, Anna ŠlejnicovaŠlejnicová. B) Jan, nejstarší syn Kryštofův syn, držel Horní Cerekvici, koupil r. 1550 Myslov, získal r. 1575 Dol.Dolní Cerekvici s Horním hradem, r.roku 1579 Božejov a držel také Léštno (na Moravě). Byl kr.královským radou, býval zemským soudcem zemským, r. 1554 defensoremdefenzorem konsistoře pod obojí, potřebovánbyl potřebný v rozličných kommissíchkommisích a pro své zásluhy a starožitnost rodu na sněmě r. 1583 byl přijat do panského stavu. Byl přítelem učenýchučenců a přispěl na vydání Hájkova »Herbáře«. Zemřel buď r.roku 1583 nebo r.roku 1584. SynovéJeho jehosynové se rozdělili se r.roku 1584 tak, že Bohuslav si vzal Horní hrad, Kryštof Božejov, Albrecht Horní Cerekvici, Mikuláš Léštno a Arnošt Dolní Cerekvici s Bukovou. Bohuslav byl cís.císařským kraječemkráječem a zemřel r. 1603 na jaře (manžroku 1603. Jeho 1. manželkou byla Marketa z Hazemburka, 2. manželkou byla Anna Maří z Lobkovic). ZůstavilZanechal syna Jana Jiřího, jenž zemřel v mladých letech. Albrecht vyženil r. 1583 s Johankou roz.rozenou Dašickou z Barchova Běrunice a Veltruby a zemřel r.roku 1584, asi ve stejnou dobu s otcem. Zůstavil syna Albrechta Šebestiana, který r.prodal roku 1607 Běrunice a Veltruby prodal a držel Horní Cerekvici držel, koupil r. 1615 Bukovou koupil, avšak zase ji prodal. Pro svou věrnost k císaři byl za zpronevěřilého syna vlasti položen, všeho statku zbaven a ze země vypověděn. Zemřel ok. r. 1627. ZS manž.manželkou DorotyDorotou SlavatovnySlavatovou z Košumberka (†1614)neměl potomstvažádné nemělpotomky. Arnošt si vystavěl si tvrz Novou Bukovou a zemřel r.v roce 1617, nezůstavivnezanechal potomkůvpo muž.sobě pohlavímužské zpotomky manž.se svésvou Mandalénymanželkou ŠpanovskéMandalénou Španovskou z Lisova. Kryštof, řeč.řečený mladší, druhý syn Janův, byl ženatženatý napřednejdříve s Annou z Vartemberka a pak (1598) s Eliškou Krolovnou z Kynšteina a konečně (1604) s Annou z Hochauzu. Zemřel r.v roce 1608, zůstavivzůstavil jediného syna Jana Kryštofa. TýžTen byl šestkrátešestkrát ženat: 1. s Lidunkou z Janovic (1623), 2. s Veronikou HrzankouHrzánovou z Harasova (1625), 3. s Marketou Evou Cetenskou z Cetně (1630), 4. s Kateřinou Marketou ovd. Vítovou z Říčan (†1662), 5. s Kateřinou Barborou z Veitmile (†1678), 6. Johankou Maří ovd. Menšíkovou z Něšova. JsaZůstal z tohoto vzácného rodu posledníposledním mělžijícím tolikočlenem, měl dvě dcery, Dorotu Elišku, (manž.její manžel byl Václav Dvořecký) a Lidmilu Veroniku, manž.Janamanžel Ilburkabyl Jan Ilburk Voračický z VoračickéhoPaběnic, pročežpřičemžž se jeho jmění dostalo většinou do rodu Voračickych. PřijatByl byvpřijat r.roku 1668 do bratrstva [[ŽelivskýŽelivského klášter|kláštera želivského]], přijal opata s klášterem ke svému erbu a ovšem svůj erb zase erbem klášt.kláštéra rozhojnilrozšířil. Zemřel 29. čce 1680 a pohřben bylpohřben v klášteře Želivském v Želivy.
 
encyklopedie.seznam.cz
95

editací