Otevřít hlavní menu

Změny

Odebráno 3 973 bajtů ,  před 11 lety
Přesunutí kapitoly o kontejnerech -> Multimediální kontejner
{{Upravit - informatika}}
 
Je několik možností v jakém tvaru respektive typu souboru může být naše video uloženo na disku počítače.
uloženéZpravidla naje diskuv počítačetzv. Tento soubor se nazývá[[multimediální kontejner|kontejneru]] (container). Jde o,
který umožňuje kombinovat různé multimediální datové proudy do jednoho souboru nebo datového toku.
soubor s určitou strukturou a možnostmi další práce, obsahující video a audio (ne
nutně) data, případně i další informace. Kontejnerů je několik typů,
v následujících odstavcích bych se o několika hlavních stručně zmínil.
 
== Kontejnery ==
 
=== AVI kontejner ===
 
Jedná se o zkratku z anglického Audio/Video Interleave, soubory mají příponu
avi. Vyvinula jej firma Microsoft a začala používat již v roce 1992 ve své
nástavbě operačního systému Windows 3.1. Data byla původně bez komprese
v rozlišení 160´120 bodů při 15 snímcích za sekundu. Omezení bylo i
v maximální 1GB velikosti výsledného souboru. Poté následovaly další verze,
které formát výrazným způsobem rozšiřovaly a modernizovaly. Ve verzi 2.0 je už
umožněno používání libovolné komprese a velikost výsledného souboru je bez
limitu. Vnitřní struktura začíná hlavičkou souboru, kde jsou uloženy informace o
videu (rozlišení, komprese, atd.) a zvuku, na konci se pak nachází tabulka
s pořadovým číslem jednotlivých snímků a jejich pozicí v souboru. To má
nevýhodu v tom, že soubor se nedá přehrát pokud není úplný. Je široce
podporován videoeditačními programy a je zřejmě nejvhodnější pro práci
s videem.
 
=== MPEG kontejner ===
 
Vnitřně jde o popis prokládání video a audio toku do jednoho proudu (stream)
dat. Je to ISO/IEC standard. Narozdíl od AVI neobsahuje indexovou tabulku, ale
je vnitřně synchronizován časově. Proto je vhodný i pro vysílání na internetu, kdy
lze video začít přehrávat aniž by byl stažen celý soubor. Při jeho tvorbě byla
hlavním požadavkem jednoduchost pro snadnou implementaci v komerčních
zařízeních. Díky tomu je využíván jako hlavní formát pro DVD video.
Nevýhodou je, že se příliš nehodí pro videoeditaci díky své jednodušší struktuře.
Soubory užívají několika přípon, nejčastěji mpg.
 
=== ASF kontejner ===
 
Opět se jedná o produkt firmy Microsoft. Jde o zkratku Advanced System (dříve
Streaming) Format. Přípony souborů jsou asf, později i wmv. Jeho hlavním cílem
bylo vyplnit mezeru, kterou formát AVI nepokryl – internetové vysílání.
Neobsahuje tedy žádnou indexovou tabulku, ale pracuje s daty jako s objekty.
Vnitřně je uzpůsoben pro použití s kompresí MPEG–4 a WMV nebo WMA
(Windows Media Video/Audio). Jeho nevýhodou je především uzavřenost, kdy
Microsoft nutí při práci se souborem používat své systémové rozhraní Direct
Show pro zobrazování.
 
=== Kontejner Quicktime a Realtime ===
 
Firma Apple vyvinula formát souboru Quicktime jako přímou konkurenci pro
AVI od Microsoftu. Používá příponu mov. Na dobu svého vzniku to byl velmi
dobře promyšlený formát, který pracuje s daty jako s atomy – rozdělí je na více
nedělitelné části dat. Každý atom má svoji hlavičku s informacemi o typu a
uložení dat. Novější verze umožňují vzájemné zanořování atomů.
Formát Realtime nebo-li Real Media Format používá typy přípon rm, rmf a
případně i rmv. Jeho nasazení je především v internetovém vysílání díky jeho
vnitřní struktuře, která také pracuje s objekty. Zajímavostí je možnost pracovat
s proměnným tokem a navíc v případě poškození či nedodání některého z objektů,
je možné jej jednoduše přeskočit a přehrávat dál.
 
=== Kontejner Matroska (Matrjoška) ===
 
Jedná se o nejnovější druh otevřeného formátu kontejneru, jeho soubory
používají příponu mkv. Popis vnitřní struktury je založen na popularitě jazyka
XML, respektive na jeho binární verzi – EBML (Extensible Binary Meta
Language). Umožňuje vnitřně nést téměř jakákoli data (nejen video a audio), je
uzpůsoben i pro titulky, menu a další. Struktura souboru se skládá ze segmentů,
které se dělí na sekce, kde každá sekce nese jiný druh dat. Jeho hlavní výhodou
jsou platformní otevřenost a vnitřní propracovanost. Nevýhoda spočívá převážně
v zatím chybějící podpoře u softwaru pro editaci.
 
== Druhy kodeků ==
Anonymní uživatel