Behistunský nápis: Porovnání verzí

Přidáno 1 054 bajtů ,  před 13 lety
m
doplnění a restrukturalizace ukázky
(mírné rozšíření a úpravy)
m (doplnění a restrukturalizace ukázky)
(podle překladu Otakara Klímy)
 
''Já jsem Dárajavauš'' [tj. Dareios], ''velký král, král králů, král v Persii, král zemí, Vištáspův syn, Aršámův vnuk, Hachámaniův potomek.'' [...]
''Král Dárajavauš praví: (…) Nebylo muže, ani Peršana ani Méda ani v našem rodě nikoho, kdo by ho, toho mága Gaumátu, připravil o vládu. Lid se ho náramně bál, mnoho lidí dal zahubit. (…) Nikdo se neopovážil říci něco o tom mágu Gaumátovi, až jsem přišel já. Pak jsem vzýval Ahuramazdu, Ahuramazda mně přinesl pomoc. Uplynulo deset dní z měsíce bágajády, tak jsem s několika málo muži toho mága Gaumátu zabil. (…) Sikajauvatiš jménem je pevnost, Nisája jménem je kraj v Médii, tam jsem ho zabil.''
 
''Praví král Dárajavauš: Toto jsou kraje, které mně připadly, z vůle Ahuramazdovy stal jsem se jejich králem: Pársa, Uvdža, Bábiruš, Athurá, Arabája, Mudrája, Zámořští, Sparda, Jauna, Máda, Armina, Katpatuka, Parthava, Zranka, Haraiva, Uvárazmi, Báchtriš, Suguda, Gandára, Saka, Thataguš, Maka, Harauvatiš, dohromady třiadvacet zemí.''<ref>[[Persis]], Elam, [[Babylonie]], [[Asýrie]], Arábie, [[Starověký Egypt|Egypt]], Lýdie, Iónie, [[Médie]], [[Arménie (satrapie)|Arménie]], [[Kappadokie]], [[Parthové|Parthie]], Drangiana, Arie, Chorazmie, [[Baktrie]], Sogdie, Gandára, Skytie, Sattagydie, Gedrosie, Arachosie. O výrazu Zámořští panují spory.</ref>
''Království, které našemu rodu bylo odňato, to jsem já znovu postavil na jeho základ, já je postavil na místo. Jak bylo dříve, tak jsem já zbudoval svatyně, které ten mág Gaumáta zbořil.''
 
''Praví král Dárajavauš: V těchto zemích muže, který byl věrný, jsem zahrnul dobrou odměnou, kdo byl nepřátelský, tomu jsem přiřkl trest.'' [...]
 
''KrálPraví Dárajavauškrál pravíDárajavauš: (…)Pak byl jeden muž, mág jménem Gaumáta, pozdvihl se z Paišijauvády, kde je hora jménem Arakadriš, odtamtud se pozvedl.'' [...] ''Nebylo tehdy muže, ani Peršana ani Méda, ani vnikoho našemz roděnašeho nikohorodu, kdokterý by ho,připravil toho mága Gaumátu, připravil o vládu. LidVojsko se ho náramněvelmi bál,bálo a on dával hubit mnoho lidí dalz zahubitvojska.'' (…)[...] ''Nikdo se neopovážilneodvažoval říci něco o tomGaumátovi, mágutom Gaumátovimágovi, až jsem přišel já. Pak jsem vzývalprosil Ahuramazdu, Ahuramazda mně přinesl pomoc. Uplynulo deset dní z měsíce bágajády, taktu jsem s několika málo muži tohousmrtil mágaonoho Gaumátu.'' zabil[...] (…)''Je Sikajauvatištvrz jménem jeSikajauvatiš pevnost,v Nisájakraji jménem je krajNisája v MédiiMádě, tam jsem ho zabil.''
 
== Poznámky ==
<references />
 
== Bibliografie ==
{{Commonscat|Behistun inscription}}
*Klíma, O., ''Oběti ohňům'', Praha 1985.
*Klíma, O., ''Sláva a pád starého Íránu'', Praha 1977.