Účetní zásady: Porovnání verzí

Velikost nezměněna ,  před 13 lety
bez shrnutí editace
9) '''Zásada zákazu kompenzace (vyrovnání)''' – vyrovnání mezi náklady a výnosy, mezi položkami majetku a závazků lze v případech:<br />
:a) pohledávky a závazky vůči stejné osobě, které mají splatnost do 1 roku a jsou vedeny ve stejných měnách (např. zápočet)<br />
:b) převod podílu na hospodářském výsledku společníkům [[v.o.s.]]. a komplementářům [[komanditní společnost]]i<br />
:c) doměrky a vratky z daní z příjmů, z nepřímých daní a poplatků
<br />