Termická konvekce: Porovnání verzí

Přidáno 245 bajtů ,  před 13 lety
bez shrnutí editace
je atmosféra tzv. '''stabilní''' (pro nenasycený vzduch) a případný výstupný pohyb vzduchové částice (který jí byl udělen například nějakým vnějším impulsem, jako je vynucený výstup přes překážku, apod.) brzy zaniká, neboť síla, která na vzduchovou částici působí, směřuje nyní kolmo k zemskému povrchu dolů. V takovémto prostředí termika nevzniká. Velikost této síly je dána vztahem<br /><br />
 
F=-[(r<sub>p</sub>-r<sub>e</sub>)/r<sub>e</sub>]g = [(T<sub>V</sub>(z)<sub>p</sub>-T<sub>V</sub>(z)<sub>e</sub>)/T<sub>V</sub>(z)<sub>e</sub>]/g<br /><br />
 
kde index <sub>p</sub> přiřazuje danou proměnnou vystupující vzduchové částici (z angl. "parcel"), index <sub>e</sub> přiřazuje proměnné atmosférickému okolí (z angl. "environment"), proměnná r je hustota vzduchu, T<sub>V</sub> je [[virtuální teplota | virtuální teplota]], g je tíhové zrychlení, z je výšková souřadnice.
<br /><br /><br />
Literatura<br />
An Introduction to Boundary Layer Meteorology, Stull R.Roland, Kluwer Academic Press, 2003<br />
Fyzika mezní vrstvy atmosféry, [[Jan Bednář | Bednář J.Jan]], Academia Praha, 1985<br />
Meteorologie, [[Jan Bednář | Bednář J.Jan]], Portál Praha, 2003<br />
Zlepšení metod předpovědi termické konvekce, Dvořák P.Petr, rigorózní práce, MFF UK, 2008<br />
Výpočet konvekční dostupné potenciální energie CAPE a možnosti jejího využití v provozu ČHMÚ, Meteorologické zprávy č. 3/2004<br />
[http://www.zamg.ac.at/docu/Manual/SatManu/Basic/Convection/Stability.htm http://www.zamg.ac.at/docu/Manual/SatManu/Basic/Convection/Stability.htm]<br />
[http://www.chmi.cz/meteo/olm/Let_met/_tmp/Cape.htm http://www.chmi.cz/meteo/olm/Let_met/_tmp/Cape.htm]<br />
 
[http://www.wxforecasting.org/papers/CI.htm http://www.wxforecasting.org/papers/CI.htm]<br />
 
[[Kategorie:Meteorologie]]
74

editací