Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 664 bajtů ,  před 11 lety
bez shrnutí editace
== Rozdělení ==
===Podle území, které zásobují vodou===
* místníMístní (zásobují jednu obci nebo město)
* skupinovéSkupinové (zásobují několik měst či obcí)
* oblastníOblastní (zásobují velké množství spotřebišť)
 
===Podle výškového uspořádání===
* Gravitační - Kk dopravě vody není třeba [[energie]] na provoz čerpadel. Výškový rozdíl mezi spotřebitelem a musí být takový, aby u nejvýše položených výtoků byl k dispozici tlak alespoň 250 kPa .
* Výtlačné - Nejčastějinejčastěji používaný typ vodovodu, jelikož vodní zdroj je často ve stejné výšce jako spotřebiště. [[Přetlak]] je v tomto případě vytvořen pomocí čerpadel jež vodu tlačí ze zdroje do vodojemů.
 
===Podle plošného uspořádání vodovodní sítě===
* Větvená síť - z vodojemu vede hlavní větev [[vodovodního řaduřad]]u, ze které vedou odbočky ke koncovým spotřebitelům. Výhodou jsou malé náklady na výstavbu, nevýhodou je, že v případě poruchy hlavního řadu není voda dodávána velkému počtu obyvatel
* Okruhová síť - vodovodní řady jsou do okruhu zapojeny tak, aby bylo možné všechny části rozvodu zásobovat ze dvou stran. To je výhodné při poruchách. Výhodou je také stálá [[cirkulace]] vody a vyrovnanější tlakové poměry v síti
* Kombinovaná síť
 
 
Uvnitř trubek se v závislosti na použitém materiálu a na obsahu minerálů rozpuštěných ve vodě více či méně usazuje [[vodní kámen]].
 
==Objekty na vodovodní síti==
* Čerpací stanice - slouží k vytvoření potřebného přetlaku ve vodovodní síti
 
* Armaturní šachty - zřizují se z důvodu přístupu k uzávěrům, odvzdušňovacím a redukčním ventilům nebo [[vodoměr]]ům. Dno šachty má mít odvodnění, aby při poruše nedošlo k zaplavení šachty
 
* Přechod přes řeku - buď vzdušný přechod, kdy je potrubí připevněno na mostní konstrukci, nebo jako průchod pode dnem koryta. Potrubí musí být uloženo do hloubky minimálně 80 cm. Na obou březích musí být vybudovány armaturní šachty
 
* [[Vodojem]]y - slouží k [[akumulaci]] vody
 
 
 
== Související články ==
21

editací