Slezská lidová strana: Porovnání verzí

Přidáno 282 bajtů ,  před 13 lety
bez shrnutí editace
(již je text dostatečně dlouhý, ještě potřebuje {{wikifikovat}})
Slezská lidová strana (pol. Śląska Partia Ludowa) – politická strana působící v Raklousko – Uhersku od roku 1909 a poté v Československu v letech 1921 – 1938. Byla založena ředitelem skočovské školy Josefem Koždoněm a sdružovala obyvatele Těšínského Slezska, kteří se hlásili ke slezské národnosti.
 
Strana byla založena ve Skočově v létě 1908 ředitelem místní školy Josefem Koždoněm. V době své registrace měla 2000 členů sdružených v 30 oblastních organizacích. Její příznivci patřili především k evangelické části obyvatel Těšínského Slezska. Proto se také nejsinější organizace strany nacházely v politických okresech Bílsko a Těšín. V okresech Fryštát a Frýdek (obývaných silnou skupinou katolicých imigrantů z Galicie) byla členská základna zřetelně slabší. Nejsilnější stranické skupiny v roce 1913 působily ve Skočově (214 členů) a Těšíně (210 členů). Mezi nejvýznamnější představitele strany patřili: František Golyschny (ředitel Dívčí školy ve Skočově), Josef Cichy (majitel vápenky v Holešově (pol: Goleszów, něm: Golleschau)), Pavel Mienciel (učitel Lidové školy v obci Międzyświeć (něm: Miendziswiec)). Toto nové politické uskupení si dalo za cíl zviditelnění rozdílnosti Slezanů a probuzení slezského národního povědomí. Strana zdůrazňovala národnostní rozdílnost Slezanů od Poláků, sounáležitost se slezskou vlastí a propagovala rozvoj regionální kultury.
Neregistrovaný uživatel