Československý národní výbor: Porovnání verzí

{{subst:Urgentně upravit}}
(Nová stránka: Československý národní výbor - organizace vytvořená dne 17. 10. 1939. V čele národního výboru stál Edvard Beneš. Členy Československého národního výboru byli Msgre...)
 
({{subst:Urgentně upravit}})
{{Urgentně upravit/dne|20080323082453}}
 
Československý národní výbor - organizace vytvořená dne 17. 10. 1939. V čele národního výboru stál Edvard Beneš. Členy Československého národního výboru byli Msgre. Jan Šrámek, Eduard Outrata, Sergej Ingr, Hubert Ripka, Štefan Osuský, Juraj Slávik a pozdější velitel povstalecké armády během SNP Rudolf Viest. Do konce roku 1939 byl Československý národní výbor uznán jako orgán, který měl zastupovat český a slovenský národ a řídit československou armádu v zahraničí. V tomto smyslu uzavřel Československý národní výbor i zvláštní dohody o leteckých jednotkách a podřízenosti československých vojáků československé vojenské jurisdikci ve Francii. V rámci Československého národního výboru došlo ke vzniku i tzv. Správ národního výboru, které zajišťovaly administrativu záležitostí československých emigrantů. Nejvýznamnější z nich byla Správa vojenská. Proti politice Československého národního výboru se zorganizovala opoziční Slovenská národní rada vedená bývalým předsedou vlády Milanem Hodžou, která se na počátku roku 1940 přetvořila na Česko-slovenskou národní radu.