Dějiny Univerzity Karlovy (1347–1740): Porovnání verzí

+ seznamy učitelů UK
(+ seznamy učitelů UK)
 
[[Jan Hus]] se stal mistrem artistické fakulty roku 1396, roku [[1401]] jejím děkanem, 1404 bakalářem teologie a [[1409]] rektorem. Jeho učitelem byl hlavně [[Stanislav ze Znojma]], nejbližšími přáteli [[Štěpán z Pálče]], [[Jakoubek ze Stříbra]] a [[Křišťan z Prachatic]]. Ve sporech krále s arcibiskupem se postupně přiklonil na královu stranu a s arcibiskupem měl několik konfliktů, zejména v kampani proti odpustkům [[1413]]. Když byli nakonec Hus ([[1415]]) a Jakoubek ([[1416]]) upáleni, šlechta i města se velkou většinou postavila na jejich obhajobu a [[1417]] se univerzita slavnostně přihlásila k přijímání podobojí. Papežský zákaz vyučování z roku 1418 už mohla ignorovat.
 
===Významní učitelé===
* [[Gallus Havel ze Strahova]]; dvorní lékař, matematik, (14. stol. )
* [[Jan Hus]]; teolog a reformátor (asi 1370-1415)
* [[Jan z Jesenice]]; právník († asi 1420)
* [[Jenek z Prahy]]; filosof a matematik (14. stol.)
* [[Klaret]], Bartoloměj z Chlumce; lexikograf, teolog, lékař (14. stol.)
* [[Křišťan z Prachatic]]; teolog, astronom, matematik (1370-1439)
* [[Jan Šindel]]; matematik, astronom a lékař (asi 1375-1444)
 
[[Soubor:Karolinum_okno_s_nap_DSCN0396.JPG|thumb|250 px|Renesanční okno v západní stěně Karolina]]
 
Roku 1537 dostala univerzita velký dar na zřízení stoĺice řečtiny. Protože jiní kandidáti nabídku odmítli, přijala univerzita roku 1541 [[Melanchthon]]ova žáka Matouše Kollina z Chotěřiny, kteý četl a překládal [[Homér]]a, [[Vergilius|Vergilia]] a Plauta, ale také [[Erasmus Rotterdamský|Erasma Rotterdamského]]. Pro spory s kolegy, kteří ho obviňovali z luteránství, musel 1558 univerzitu opět opustit; jeho pamětní deska z roku 1566 je dnes umístěna v aule Karolina. Izolovaná a oslabená univerzita nebyla schopna změny, jak ji nové podmínky vyžadovaly; nicméně zejména ke konci 16. století spravovala mimořádně rozsáhlou síť městských latinských škol, jejichž žáci se formálně na univerzitu zapisovali.<ref> M. Svatoš (red.), ''Dějiny Univerzity Karlovy'' I. Str. 221n. </ref>
 
===Významní učitelé===
* [[Zigmund Antoch z Helfenberka]]; filosof a matematik (1508-1552)
* [[Martin Bacháček z Nouměřic]]; Matematik, astronom, geograf (1541 - 1612)
* [[Daniel Basilius z Deutschenberka]]; Astronom (1585 - 1626)
* [[Vavřinec Benedikt z Nudožer]]; jazykovědec a matematik (1555-1615)
* [[Marek Bydžovský z Florentina]]; Matematik, historik (1540 - 1612)
* [[Petrus Codicillus z Tulechova]]; Matematik, astronom (1533 - 1589)
* [[Václav Fabri z Budějovic]]; Astronom, matematik, teolog, (1460 - 1580)
* [[Tadeáš Hájek z Hájku]]; astronom, lékař, botanik, (1525 -1600)
* [[Hanuš (astronom)]]; Matematik, mechanik (kolem 1490)
* [[Ján Jesenský]]; lékař (1566 - 1621)
* [[Viktorin Kornel ze Všehrd]]; právník (1460–1520)
 
 
[[Soubor:Klement_rev_dvur_kasna_ DSCN1351.JPG|thumb|250 px|”Révový dvůr” Klementinské koleje (dnes Národní knihovna ČR)]]
Vedení univerzity tvořil magsitrát, složený z rektora, děkanů, jejich zástupců a císařem jmenovanáho superintendenta. Panovník tak výrazně zasáhl do univerzitního života a i později omezoval jeho autonomii. Rektora na dvouleté období volil magistrát, střídavě z jednotlivých fakult; pokud byla řada na jezuitských fakultách, byl jím obvykle rektor Klementina. Privilegované postavení jezuitů opakovaně kritizovali přílušníci jiných řádů, zejména [[dominikáni|dominikánů]], od počátku 18. století je univerzita předmětem kritiky i za to, že se omezuje na zastaralé akademické předměty a neučí živé jazyky. Profesoři práv zanedbávají veřejné přednášky a věnují se placeným kurzům mimo univerzitu.
 
===Významní učitelé===
* [[Josephus Bergmann]]; jezuita, matematik, astronom (1723 - 1825)
* [[Jan Bedřich Breiner]]; astronom, (1583 - 1638)
* [[Alexio Leopold Čabak]]; astronom, optik (1685 - 1757)
* [[Jan Marek Marci]]; lékař, matematik a fyzik (1595-1667)
 
==Odkazy==