Kryptografická hašovací funkce: Porovnání verzí

(Odstranění chybného označení jako kontrolní součet)
kde |''D''|>|''R''|.
 
Z definice plyne existence '''kolizí''', to znamená dvojic vstupních dat (''x'',''y'') takových, že ''h''(''x'')=''h''(''y''), tj. dvojice různých vstupních dat může mít stejný otisk. Kolize jsou nežádoucí, ale v principu se jim nelze úplně vyhnout. Lze jen snižovat pravděpodobnost, že nastane kolize pro podobná data, například při náhodné změně v části vstupní posloupnosti. Cílem je tedy dosáhnout co nejvyšší pravděpodobnosti, že dvě zprávy se stejným kontrolnímhashem součtem(hešem) jsou stejné.
 
== Bezpečnost ==
Neregistrovaný uživatel