Špionáž: Porovnání verzí

Přidáno 4 260 bajtů ,  před 12 lety
Přepracování, rozšíření, reference
(Přepracování, rozšíření, reference)
'''Špionáž''' (též '''strategické zpravodajství''') je obor lidské činnosti zabývající se soustřeďováním strategických informací, které nelze získat z otevřených zdrojů. Jedná se o informace, které jsou druhou stranou považovány za tajné. Výstupy z tohoto vyhodnocování poté slouží zadavatelům k vytváření aktuálního a co nejpřesnějšího obrazu o situaci v zájmových oblastech a k co nejpřesnějšímu předvídání budoucího vývoje.
'''Špionáž''' je obor lidské činnosti, během kterého se snaží jedna strana získat nelegální cestou tajně [[informace]] od druhé strany bez jejího vědomí a svolení.
 
Získáváním těchto informací se zabývají na státní úrovni organizace či služby státem zvláště pro tento účel zřízené. Nazývají se zpravodajské služby, jsou obvykle státem (vládou, parlamentem) financované a řízené a nejvyšší představitelé státu jsou zadavatelem úkolů pro tyto služby.
== Vojenská špionáž ==
Na nevládní úrovni existují i soukromé organizace zabývající se sběrem informací na komerční bázi.
 
==Druhy informací==
Má za účel získávat [[strategie|strategické]] informace o [[pohyb]]u nepřátelských sil, jeho složení, síle a [[bojový plán|bojových plánech]], což umožňuje protistraně nasazovat jednotky na místa, kde hrozí útok.
Z hlediska zadavatele se za nejdůležitější považují informace o:
*politické situaci, politických stranách, jejich představitelích a potencionálních nástupcích
*ekonomické situaci a všech faktorech, které tuto situaci mohou ovlivnit
*možnostech v oblati vědy a techniky
*vojenském potenciálu, doktrínách a plánech
*závažné kriminalitě
*psychologických faktorech ovlivňujících výše zmíněné
 
==Způsoby získávání informací==
V historii se vojenská špionáž využila například za II. světové války, když angličané rozluštili německý šifrovací stroj [[enigma]].
Strategické informace se špionáží (tzn. nezákonně)získávají z informačních zdrojů:
*[[HUMINT]] - lidské zdroje
 
Dalšími zdroji informací jsou:
== Průmyslová špionáž ==
*[[SIGINT]] - signální zpravodajství (radiový odposlech)
*[[IMIMT]] - letecký a družicový průzkum (obrazové informace)
*[[MASINT]] - sledování technických příznaků (např. seismické vlnění atd.)
*[[OSINT]] - otevřené zdroje (média, technická dokumentace atd.)
*[[ACINT]] - zvukoměrné zpravodajství
*[[GEOINT]] - geologický průzkum
*[[PHOTINT]] - analýza fotografií
*[[RADINT]] - sledování radarového provozu
*[[ELINT]] - elektronické zpravodajství
*[[COMINT]] - dešifrování
*[[FISINT]] - vyhledávání a ničení sítí SIGINT provozovaných protivníkem
*[[FININT]] - finanční zpravodajství
 
Získávání informací z těchto zdrojů není považováno za špionáž, neboť při ní nedochází k narušení územní integrity státu, jenž je cílem sběru informací.
Jejím účelem je snaha získat plány a znalosti na stavbu zařízení, které vyrábí [[konkurence]] a nebo získat znalosti o dalším postupu konkurenční firmy. Tato forma špionáže je nejčastěji prováděna [[soukromý sektor|soukromým sektorem]].
 
== ZahraničníŠpionáž špionáža právo ==
=== Špionáž a národní právo ===
Národní právo většiny zemí považuje špionáž proti sobě za nezákonnou (a obvykle ji tvrdě trestá), ale zároveň nezakazuje vlastní špionáž proti jiné zemi (pokud to není výslovně zakázáno dvoustrannou úmluvou)<ref>http://www.globalpolitics.cz/clanek/spionaz.html</ref>.
 
===Špionáž a mezinárodní právo===
{{pahýl}}
Mezinárodní právo nepovažuje špionáž za nezákonnou a v podstatě ji schvaluje. Nezákonnost špionáže se objevuje až v případě proniknutí na cizí území (narušení územní integrity). Z hlediska mezinárodního práva jsou tedy nezákonné pouze druhy sběru informací, které narušují územní integritu cizího státu (HUMINT), ostatní druhy sběru jsou legální (např. slovní spojení "špionážní družice" nemá opodstatnění, neboť při jejím použití není narušena svrchovanost země, proti níž je sběr prováděn)<ref>http://www.globalpolitics.cz/clanek/spionaz.html</ref>.
 
== Vojenská=Válečná špionáž ===
V období válečného konfliktu se provádí dva druhy špionáže:
*taktická - provádí se do tzv. taktické hloubky, sbírají se při ní informace o aktuální situaci protivníka, o rozmístění bojové techniky, morálce mužstva, pohybech a přesunech atd.
*strategická - provádí se na úrovni vyššího velení a provádí se při ní sběr informací strategického charakteru (t.j. např. o možnostech ukončení konfliktu ze strany protivníka, uzavření dohod se třetí stranou, změnách strategie atd.) které mají vliv na vývoj konfliktu<ref>http://www.army.cz/avis/vojenske_rozhledy/2003_1/31.htm</ref>.
 
Na špióna zadrženého v době vojenského konfliktu se nevztahuje úmluva o zajatcích a může být (po řádném soudu) i popraven<ref>http://www.globalpolitics.cz/clanek/spionaz.html</ref>.
 
== Průmyslová špionáž ==
Je specifickým druhem získávání informací, neboť se jí kromě zpravodajských služeb zabývají na komerční bázi soukromé organizace, firmy i jednotlivci. Jejím cílem je získání finanční či jiné výhody. Cílem jsou výsledky vědeckého či technického bádání a výzkumu se zvláštním ohledem na výsledky výzkumu využitelného pro vojenské účely.
 
Podle metod se průmyslová špionáž dělí na:
* kopírování a krádeže
* odposlech (rádiový, elektronický, telefonní, počítačový)<ref>http://www.specialista.info/view.php?cisloclanku=2006013001</ref>.
 
== Reference ==
<references/>
 
==Odkazy==
česky:
*[http://www.techtydenik.cz/detail.php?action=show&id=907&mark= Info o průmyslové špionáži]
*[http://www.mvcr.cz/casopisy/policista/2002/09/teror.html Další info]
 
anglicky:
*[http://www.espionageinfo.com/Ep-Fo/Espionage.html Espionageinfo]
 
[[Kategorie:Špionáž]]