Otevřít hlavní menu

Změny

Velikost nezměněna, před 11 lety
m
+ Ionizační energie
|Rozpustnost nepolární= Nerozpustný
|Tlak páry= 82,8 kPa (−23 °C)
|Ionizační energie= 9,58 eV
|Relativní permitivita= 2,93 (''-80 °C'')