Skutková podstata: Porovnání verzí

Přidáno 109 bajtů ,  před 14 lety
bez shrnutí editace
m (opravaodkazu)
Bez shrnutí editace
'''Skutková podstata''' je souhrn typických, základních, právně relevantních znaků určitého právního institutu (například: [[trestný čin|trestného činu]]). Pokud osoba naplní svým jednáním takové znaky (například spáchá trestný čin), naplní skutkovou podstatu, což s sebou přináší právní následky stanovené příslušnou [[právní norma|právní normou]]. Pomocí znaků skutkové podstaty je vyjádřen základní charakter, význam a důvod existence daného právního institutu (u trestného činu je to společenská nebezpečnost takového činu, jehož páchání společnost zakazuje). Jako znaky skutkové podstaty jsou vybírány jen ty nejzávažnější (ty, před kterými se, v případě trestných činů, chce společnost chránit - u [[vražda|vraždy]] je to úmyslné usmrcení jiného, nikoli už přesný způsob, čas, místo takového usmrcení), a nezohledňují se ostatní součásti daného [[skutkový děj|skutkového děje]], tedy detailního průběhu dané události.
 
Základním tříděním skutkových podstat v [[trestní právo|trestním právu]] je třídění na skutkové podstaty '''základní''', '''kvalifikované''' (přísněji trestné kvůli vyšší nebezpečnosti jednání) a '''privilegované''' (výjimečně mírněji trestné kvůli nižší nebezpečnosti). U dvou posledně jmenovaných přistoupily ke znakům základní skutkové podstaty některé právně relevantní znaky další.
 
Pomocí znaků skutkových podstat (zvláště znaků zvláštních - viz níže) se od sebe odlišují jednotlivé trestné činy. Naplnění skutkové podstaty znamená (pokud je takový čin i společensky nebezpečný) spáchání příslušného trestného činu (jedním skutkem lze spáchat i více trestných činů). SkutkovéSkutková podstatypodstata trestných činůzahrnuje majítzv. tyto'''typové znaky''' trestného činu (vedle toho existují ještě tzv. obecné znaky trestného činu zahrnující věk a [[příčetnost]] pachatele, které ovšem nejsou součástí skutkové podstaty):
** [[objekt (trestní právo)|objekt]] (právní statek, který je jednáním porušen či ohrožen)
* znaky obecné
** objektivní stránka (jednání - konání či opominutí)
** věk pachatele (15 let)
** subjekt ([[pachatel]])
** [[příčetnost]] pachatele
** subjektivní stránka ([[zavinění]] - úmysl či nedbalost)
* znaky typové
** protiprávnost
** [[objekt (trestní právo)|objekt]] (právní statek, který je jednáním porušen či ohrožen)
** objektivní stránka (jednání - konání či opominutí)
** subjekt ([[pachatel]])
** subjektivní stránka ([[zavinění]] - úmysl či nedbalost)
** protiprávnost
 
Pro naplnění skutkové podstaty a tím pro spáchání trestného činu musí být naplněny vždy všechny uvedené znaky.