Wikipedie:Encyklopedický styl: Porovnání verzí

- "-sti-", úprava nejpodivnějších neencyklopedické
m (typos)
(- "-sti-", úprava nejpodivnějších neencyklopedické)
{{vzhled a styl}}
 
ZSeriózní mnohaencyklopedie důvodůmusí jebýt nutnopsána psátspecifickým '''encyklopedistickýmencyklopedickým stylem''': vyžaduje to seriozita, souvisí to s neutrálním stanoviskem, u encyklopedie se jedná o vědeckou publikaci atd. Encyklopedistický styl je přitom něco zcela jiného než slohové cvičení nebo vyprávění u krbu, ale liší se značně i od žurnalistických fejetónů a esejíčlánků.
 
VPrávě prvníve řaděstylu jde o '''styl Vašich formulací'''. Zde je možno najítspočívají nejčastější „chyby“chyby nových wikipedistůpřispěvatelů.
 
Týká se to však i '''„odborných“ formulací''', kde se nejedná pouze o argumentaci, která je pochopitelná pouze odborníky v tom kterém oboru, ale také i o používání odborných výrazů. JeI nutnotext si uvědomit, že ina úzce odbornýodborné texttéma zdeve vWikipedii této encyklopedii musí být srozumitelnýco inejpřístupnější laikovi (odborník z toho kterého oboru zde takové heslo pravděpodobně hledat vůbec nebude - zná ho). Přirozeně musí takový článek odborné výrazy používat a obsahovat, tytoměly by však měly být vysvětleny, a to pokud možno nejen odkazy na příslušná hesla, ale v rámci lehčího a rychlého pochopení pak pokud možno ihned (např. použitím srozumitelného, českého výrazu v závorce ap.).
 
== Příklady ==
Zatímco oprava interpunkce, překlepů a také i pravopisu je vcelku jednoduchá, jepřestylizování úprava špatného stylu záležitost,textu vyžadujícívyžaduje mnoho času a námahy, mnohdy je jednodušší článek napsat znovu. Zde několik častých chyb, jichž je nutno se vyvarovat:
 
* v žádném případě nelze psát hovorovou řečí (akorát, holt…), nevhodné jsou i nepoužívané archaismy (pročež, anžto…); encyklopedie by měla být psána svěžím, moderním a srozumitelným jazykem
* o osobách mluvíme zásadně ve třetí osobě a uvádíme celé jméno, respektive příjmení (tedy ne „Waldemar zpíval kovbojské písničky...“ ale „Waldemar Matuška...“ atd., i když se mu snad jinak i v televizi tyká)
* pokudhodnocení chcemeje přimětnutno čtenáře,formulovat aby se zabýval naším názorem (pokud to vůbec jde)neutrálně, jebez nutnoapelů psátna neutrálně,čtenáře; místo „Uznáváme / Musíme uznat jeho zásluhy / Mnozí uznávají jeho zásluhy …“ napišme raději, kdo jeho zásluhy uznává, nebo uveďme pouze fakta, např.: „Jeho zásluhy vyzdvihoval i XXXXXXX, který o něm ve své knize YYYYYYY napsal…“
* chcete-li tvrzení či poznatek zdůraznit (pokud je to vůbec nutné), nedělejte tak pomocí vykřičníku (encyklopedie není prózabeletrie)
* i v jiných případech je nevhodné ztotožňovat se s čtenářem či naopak
* nepoužívat spojení „u nás“ „k nám“ či, „naše“ etc., ať už tím myslíme v [[Česko|Česku]], české, nebo i něco jiného; spojení „u nás“ je neencyklopedické (emočně zabarvené) a také nepřesné (co je to „u nás“ závisí na pisateli – Viz také [[WikipedieWP:Českocentrismus]])
* formulace mají být jednoznačné informativní, a to i v případě, že názor odborníků se v tom či kterém bodě rozchází; toto lze objektivně popsat
* formulace mají být i přímočaré a jednoznačné, ne vyhýbavé (jako „V této oblasti, ač se to nezdá, je...“, „Nikdo se nemá divit, když...“)
* je nevhodné čtenáře přímo oslovovat, jak je to zvykem v populární literatuře a v žurnalistickém jazycežurnalistice (nikoliv ''„nejspíš si to uvědomíte, pokud...“'' nýbrž ''„nejspíš je možné si„nejzřetelnější to uvědomit,je pokudz...“''
* je nevhodné používat v heslech olíčení minulosti přítomný čas (i když je to často v literatuře zvykem), tedy nikoliv ''„Beethoven dokončuje svoji 5. symfonii v roce 1808, v témže roce je uvedena...“'', nýbrž ''„Beethoven dokončil svou 5. symfonii v roce 1808, v témže roce byla uvedena“''
* při psaní o aktuálních událostech je vhodné volit takové formulace, aby zůstaly aktuálnímaktuální a přesné po co nejdelší dobu (nikoliv ''„nejzazší lhůta pro podání kandidátních listin letos vyprší 12. března“'' nýbrž ''„nejzazší lhůta pro podání kandidátních listin byla pro rok 2006 stanovena na 12. března“''. PokudVyhněte neníse možnévágním podobnouformulacím formulacijako „v současnosti“ nebo „poslední dobou“: text může být čten dlouhou dobu zvolitpoté, jeco dobrébyl napsán. aspoňVždy přesně určiturčete dobu, k níž se informace vztahuje: ''„v současnostiříjnu (2006) existujeexistovalo 44 nezávislých ...“''
 
Jako v případě pochyb o správném obsahu, kdy můžete svůj příspěvek srovnat s jinými, mimo jiné i na jiných Wikipediích, můžete se v otázce správného stylu orientovat tak, že se podíváte na jiné články vze českéstejného Wikipediioboru, nejlépe pak na[[WP:Nejlepší články|nejlepší]] zea stejného[[WP:dobré oboručlánky]].
 
== Související články ==
 
Ostatní články ve Wikipedii, které mají něco společného s tímto heslem.
Další doporučení Wikipedie o souvisejících otázkách:
 
* [[Wikipedie:Vítejte ve Wikipedii|Vítejte ve Wikipedii]]
* [[Nápověda:Matematické vzorce|Jak psát matematické vzorce]]
* [[Wikipedie:Psaní dat|Psaní dat]]
* [[NápovědaTabulky]]
* [[Wikipedie:Tabulky|Tabulky]]
* [[:en:Wikipedia:Manual of Style]]