Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Porovnání verzí

aktualizace
(aktualizace)
značka: editor wikitextu 2017
{{Aktualizovat}}
 
{{Infobox - organizace
| vznik = 1993
* přiděluje [[kalibrační značka|kalibrační značku]] [[středisko kalibrační služby|střediskům kalibrační služby]],
* rozhoduje o [[opravný prostředek|opravných prostředcích]] proti rozhodnutí [[Český metrologický institut|Českého metrologického institutu]].
K zabezpečení tvorby, vydávání a distribuce technických norem zřídil ÚNMZ od 1. ledna 2018 samostatnou organizaci, [[Česká agentura pro standardizaci|Českou agenturu pro standardizaci]], a to podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Česká agentura pro standardizaci
| periodikum = https://www.agentura-cas.cz/
| url = https://www.agentura-cas.cz/o-nas/agentura/
| datum přístupu = 2022-05-15
}}</ref>
 
== Související články ==