Elektromagnetická spektroskopie: Porovnání verzí

m
preklepy
m (robot: typografické a kódové korekce a náhrady přesměrování podle specifikace)
m (preklepy)
'''Elektromagnetická spektroskopie''' (častěji nazývaná zkráceně ''spektroskopie'') zkoumá, jak se mění u [[elektromagnetické záření|elektromagnetického záření]] intenzita záření s [[vlnová délka|vlnovou délkou]] záření (tzv. ''spektrální rozdělení''). Změny spektrálního rozdělení mohou nastat např při:
* průchodu prostředím: ''absorpční spektrum''
* odrazu na rozhrannírozhraní dvou prostředí: ''reflexní spektrum''
* vyzařování světla prostředím: ''luminiscenční'' nebo ''fluorescenční spektrum''
 
 
==Rozdělení podle použité techniky měření==
===Absorpční spektrokopiespektroskopie===
Změna spektrálního rozdělení při průchodu látkou. Látka je prosvětlena zdrojem světla (často se používají halogenové lampy a [[laser]]y) a zkoumá se změna spektrálního rozdělení po průchodu látkou.
Míra absorpce se nejčastěji udává jako [[absorbance]], což je veličina nezávislá na tloušťce látky a vypočítá se podle vzorce:
kde d je tloušťka vzorku, <math>I_{abs}</math> spektrální rozdělení po průchodu látkou a <math>I_{ref}</math> je spektrální rozdělení zdroje (tzv. ''referenční [[spektrum]]'').
 
===Emisní spektrokopiespektroskopie===
Látka je excitována (vybuzena) světelným zdrojem, teplem, elektrickým proudem apod. a kvůli tomuto vybuzení emituje [[elektromagnetické záření]]. Toto záření se nazývá [[luminiscence]] (někdy také fluorescence nebo fosforescence, což jsou staré a dnes již ve fyzice málo používané termíny). Podle druhu buzení se luminiscence dělí na:
* elektroluminiscenci (buzení el. proudem)
* fotoluminiscenci (buzení světlem, dnes nejčastěji laserem)
* tepelnou luminiscenci (tepelné žářenízáření)
a mnoho dalších oblastí.
 
 
===Spektroskopie ve viditelné oblasti===
Historicky nejstarší a nejrozšířenější spektroskopie. Pomocí ní se dnes zkoumají vlastnosti mnoha [[polovodič]]ových materiálů, dále tzv. ''barevná centra'' v látkách (ta způsobují např. typická zabarvěnízabarvení [[diamant]]u). Použití má v [[astronomie|astronomii]], kde se podle provádí [[spektrální klasifikace]] hvězd, a v mnoha dalších oborech.
 
===IR spektroskopie===
* [http://www.spectralcalc.com/ Spektrální kalkulátor] Online výpočet absorpčního spektra molekuly.
* [http://www.spectralcalc.com/ Databáze spekter molekul] HITRAN a GEISA databáze absorpčních spekter
* [http://www.scienceofspectroscopy.info Spektroskopie] stránky podporované NASA o spektroskoiispektroskopii
* [http://cinarz.zdo.com/moodle/mod/resource/view.php?id=15 Přednášky z kvantové chemie] Teoretický pohled na spektroskopii
* [http://www.powertechnology.com/ramanspectroscopy.asp Ramanovská spektroskopie]