Krajský úřad: Porovnání verzí

Odebráno 81 bajtů ,  před 12 lety
m
robot: typografické a kódové korekce a náhrady přesměrování podle specifikace
m (robot: typografické a kódové korekce a náhrady přesměrování podle specifikace)
== Působnost ==
 
Krajský úřad plní úkoly v [[samostatná působnost|samostatné působnosti]] uložené mu [[zákon_zákon (právo)|zákonem]], [[zastupitelstvo kraje|zastupitelstvem kraje]] a [[rada kraje|radou kraje]] a napomáhá činnosti výborů a komisí. Dále vykonává [[zákon_zákon (právo)|zákonem]] stanovenou [[státní správa|státní správu]] ([[přenesená působnost]]).
 
=== Příklady agend v samostatné působnosti ===
 
* příprava materiálů pro jednání [[rada kraje|rady kraje]] a [[zastupitelstvo kraje|zastupitelstva kraje]], [[svobodný přístup k informacím|poskytování informací]], spolupráce s [[média|médii]], vydávání [[věstník kraje|věstníku kraje]], personální věci, vyjadřování k návrhům státních orgánů, které se dotýkají [[působnost|působnosti]]i kraje, rozpočetnictví kraje, správa jeho [[majetek|majetku]], zpracovávání koncepcí a strategií pro všestranný rozvoj území kraje a pro potřeby [[občan kraje|občanů kraje]], vykonávání [[zřizovatel|zřizovatelských]]ských funkcí ve vztahu ke krajským organizacím včetně [[jmenování (pracovní právo)|jmenování]] a [[odvolání (pracovní právo)|odvolávání]] jejich ředitelů, poskytování [[grant_grant (účelový dar)|grantů]] a [[dotace|dotací]], agendy související s čerpáním prostředků ze [[Fondy_Evropské_unieFondy Evropské unie|strukturálních fondů]].
 
=== Příklady agend v přenesené působnosti ===
* dozor nad výkonem [[přenesená působnost|přenesené působnosti]] [[obec|obcí]], přezkoumávání rozhodnutí ve věcech [[přestupek|přestupků]] a [[jiný správní delikt|jiných správních deliktů]], poskytování [[metodická pomoc|metodické pomoci]] [[obec|obcím]],
 
* státní správa na úseku [[pohřebnictví]], [[veřejná sbírka|veřejných sbírek]], [[ochrana přírody a krajiny|ochrany přírody a krajiny]], ochrany [[evropsky významná lokalita|evropsky významných lokalit]], na úseku obchodování s ohroženými druhy, [[posuzování vlivu na životní prostředí]], státní správa na úseku [[odpad|odpadů]]ů,
 
* státní správa [[les]]ů, [[myslivost]]i, uvádění [[reprodukční materiál|reprodukčního materiálu]] do oběhu, [[rybářství]], [[vodovod]]ů a [[stoková síť|kanalizací]], vodního hospodářství, státní správa na úseku [[zemědělství]], státní správa na úseku [[územní plánování|územního plánování]] a [[stavební řád|stavebního řádu]], [[památková péče|památkové péče]], státní správa na úseku [[státní odborný dozor|státního odborného dozoru]] v [[doprava|dopravě]],
 
* státní správa na úseku [[školství]] (dlouhodobý záměr, výroční zpráva, [[školský rejstřík]], přezkoumávání rozhodnutí ředitelů [[škola|škol]] a [[školské zařízení|školských zařízení]], např. o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole, střední škole, o stanoveném [[příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních|ošetřovném]], přezkoumávání [[maturita|maturit]], závěrečných zkoušek, absolutorií, stanovení jiného způsobu plnění povinné školní docházky, stanovování [[krajské normativy|krajských normativů]], [[nostrifikace]]...),
 
* státní správa na úseku sociálních věcí (dávky [[státní sociální podpora|státní sociální podpory]], dávky [[sociální péče]], [[příspěvek na péči|příspěvku na péči]], [[sociálně-právní ochrana dětí|sociálně-právní ochrany dětí]], [[náhradní rodinná výchova|náhradní rodinné výchovy]]), rozhodování o návrzích na přezkoumání [[lékařský posudek|lékařských posudků]] o [[zdravotní způsobilost|zdravotní způsobilosti]]i nebo posudků ve věcech [[pracovní neschopnost|pracovní neschopnosti]]i.
 
== Vnitřní poměry ==
=== Členění ===
 
Krajský úřad se ze zákona člení na odbory a oddělení. Oborová působnost jednotlivých odborů částečně odráží působnost [[ministerstvo|ministerstev]] (odbor [[životní prostředí|životního prostředí]] a [[zemědělství]], odbor [[školství]], mládeže, [[sport|sportu]]u a tělovýchovy, odbor pro místní rozvoj), částečně je tato působnost určena vyčleněnou agendou přenesenou na krajský úřad (odbor krajského [[živnostenský úřad|živnostenského úřadu]]), zřízení zbylých odborů vyplývá z konkrétních potřeb kraje jako [[právnická osoba|právnické osoby]] (odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor kontroly, odbor [[interní audit|interního auditu]], odbor kanceláře [[hejtman]]a, odbor kanceláře ředitele), někdy velmi specifických (odbor průmyslové zóny TRIANGLE).
 
=== Složení ===
42 548

editací