Sebevědomí (sociální psychologie): Porovnání verzí

fmt (fix); TODO upr.
(fmt (fix); TODO upr.)
{{upravit|formárování nadpisů, stylistika (obracení se na čtenářstvo)}}
'''Sebevědomí''' je [[sociální psychologie|sociálně psychologický]] pojem, skládající se ze dvou slov, které vyjadřují jeho význam, a to [[Vědomí#:~:text=evropsk%C3%BDmi%20my%C5%A1lenkov%C3%BDmi%20kategoriemi.-,V%C4%9Bdom%C3%AD%20v%20l%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD,podn%C4%9Bty%20reaguje%20ze%20sv%C3%A9%20v%C5%AFle.|vědomí]] si vlastní ceny. Definice sebevědomí, by mohla znít: „Sebevědomí je vědomí vlastní ceny …přesvědčení, že člověk jedná správně, vhodně a účinným způsobem.… stav mysli nebo pocit, který se vyznačuje nepřítomností nejistoty, ostychu nebo rozpaků a je provázený klidnou vírou v sebe a své schopnosti, beze stop podceňování nebo nadutosti“. <ref>{{Citace monografie
| příjmení = Hártl
# Chlapec, který se rozhodl ponižovat, a nakonec byl dívkou odmítnut, bude vzteklý a mít snížené sebevědomí.
# Chlapec, který se rozhodl ponižovat a dívku získal, bude mít přehnaně vysoké sebevědomí, a to bude mít vliv na jeho chování.
 
 
 
Určitě bychom našli mnoho dalších následků, ale jak vidíte sebevědomí je velmi citlivé téma.
 
== Odkazy ==
=== Reference ===
<references />
 
=== Související články ===
# https://www.psychologytools.com/self-help/low-self-esteem/ - Low Self-Esteem
# https://managementmania.com/cs/socialni-psychologie - Sociální psychologie
 
<references group="Informační systém [online]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/uhsml/bakalarska_diplomova_prace.txt" />
 
=== Externí odkazy ===