Představitelé Junáka – českého skauta: Porovnání verzí