Nostrifikace: Porovnání verzí

Přidáno 57 bajtů ,  před 1 rokem
Funkce návrhy odkazů: Přidány 3 odkazy.
(Ref úprava, souvis. linky.)
(Funkce návrhy odkazů: Přidány 3 odkazy.)
 
== Česko ==
Nostrifikace se v [[Česko|České republice]] provádí podle § 108 a 108a zákona č. 561/2004 [[Sbírka zákonů|Sb.]], o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ([[školský zákon]]), a jeho prováděcí vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. V případě uznávání platnosti zahraničního [[vysokoškolský diplom|vysokoškolského diplomu]] se postupuje podle § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Nostrifikací se zabývají [[krajský úřad|krajské úřady]] (základní, střední nebo vyšší odborné vzdělání) podle [[Místo trvalého pobytu|místa trvalého pobytu]] žadatele nebo [[vysoká škola|veřejné vysoké školy]] podle studijního programu žadatele. Výjimkou jsou školy se vzdělávacími programy uskutečňovanými na základě dohody s Ministerstvem školství, kde nostrifikaci provádí právě [[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky|Ministerstvo školství]].
 
Podmínky pro nostrifikaci základního, středního, vyššího odborného nebo vysokoškolského stupně vzdělání se liší jak podle doby jeho získání, tak podle země, v níž bylo získáno. Například doklad o vzdělání získaném na [[Slovensko|Slovensku]] se podle mezinárodní ''Dohody o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice'', publikované pod č. 33/2001 [[Sbírka mezinárodních smluv|Sb. m. s.]], nostrifikovat vůbec nemusí a je automaticky uznáván za rovnocenný na území České republiky, a to i bez nutnosti překladu do [[Čeština|českého jazyka]] (podle ''Dohody o právní pomoci'', č. 209/1993 Sb.). Pro nostrifikaci je jinak v zásadě zapotřebí:
#předložit originál nebo úředně ověřenou kopii zahraničního [[vysvědčení]], přeložený do českého jazyka [[soudní znalec|soudním znalcem]],
#doložit obsah a rozsah vzdělání absolvovaného v zahraničí (seznam předmětů a počet hodin),
Pro účely přijetí k vysokoškolskému studiu na veřejnou vysokou školu v České republice umožňuje zákon o vysokých školách (§ 48 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb.) od 1. 9. 2016 uznat příslušné (maturitní, bakalářské) vzdělání uchazeče ze zahraničí samotným vysokým školám bez nutnosti procházet procesem nostrifikace na krajských úřadech apod.
 
Řada mezinárodních dohod nepostihuje celý rozsah školství v obou státech, takže např. [[Německo]] uznává na základě dohody s Českou republikou pouze doklady z [[Gymnázium|gymnázií]] nebo vysokých škol, Česká republika uznává pouze [[Polsko|polská]] maturitní vysvědčení a vysokoškolské tituly atd.
 
Od roku 2015 platí nová mezinárodní smlouva (č. 23/2015 Sb. m. s.) mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Nově je v ČR vyžadováno pro potřebu výkonu regulovaných povolání osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání u absolventů slovenských škol.
354

editací