Inventura: Porovnání verzí

Přidáno 22 bajtů ,  před 5 měsíci
m
bez shrnutí editace
m (→‎Inventarizace sbírek: ČJ za použití AWB)
m
 
== Časové dělení inventur ==
* měsíční,
* čtvrtletní,
* roční,
* nepravidelné (podle potřeb).
 
== Věcné rozdělení inventur ==
* fyzická inventura – přesné zjištění stavu '''[[inventář]]e''' přímo na místě, např.
** inventura hmotného a nehmotného majetku ve firmě,
** inventura počtu zvířat ve stáji,
** inventura lesních porostů, pozemků apod.,
** inventura stavu zboží v [[prodejna|prodejně]], skladu či ve výrobě apod.
* dokladová inventura – porovnání evidenčního stavu (administrativní evidence) s fyzickým stavem (např. vzhledem k přijímání a vydávání zboží v nějaké prodejně, velkoobchodním skladu apod.); používá se pro kontrolu závazků a pohledávek, případně i dalších složek majetku, které nelze zkontrolovat fyzicky
== Inventarizace ==
Slovo ''inventarizace'' vyjadřuje:
* pořizování ''inventáře'' a jeho evidenci,
* administrativní zjištění skutečného stavu [[hospodářské prostředky|hospodářských prostředků]] včetně jejich zdrojů doplněné o porovnání s účetním stavem a dohledání případných nesrovnalostí včetně případného objasnění zjištěných rozdílů a příčin jejich vzniku.,
* zápis prostředků do seznamu ([[katalog]]u) ''inventáře'' (tzv. '''[[inventární seznam]]''').
 
=== Inventurní řády a směrnice ===
* Firmyfirmy, úřady a další společenské instituce se řídí příslušnými právními normami, jež upravují praktické postupy prováděné během inventur a inventarizací, k tomuto účelu často vydávají své vnitropodnikové interní směrnice, řády a nařízení, jež tuto problematiku upravují vzhledem k provozním požadavkům daného subjektu
 
=== Inventury a inventarizace v neekonomických oborech ===
* v přírodních vědách se slovo ''inventarizace'' používá např. pro zjišťování fyzického stavu daného [[ekosystém]]u, kde se zjišťuje výskyt jednotlivých taxonů a další skutečnosti,
* v lesnictví pak např. [[inventarizace lesů]], resp. [[národní inventarizace lesů]],
* v [[lingvistika|lingvistice]] pak např. pro zjišťování slovní zásoby daného [[jazyk (lingvistika)|jazyka]], evidenci repertoáru jeho [[jazyková jednotka|jazykových jednotek]] apod.,
* slovo ''inventura'' se pak v přeneseném smyslu slova občas objevuje např. v názvech některých [[drama]]tických děl - viz ''[[Malá noční inventura]]'' apod.
 
=== Inventarizace sbírek ===
 
Ministerstvo kultury může nařídit tzv. mimořádnou inventarizaci, a to z těchto důvodů:
# pokud došlo k odcizení sbírkových předmětu a je třeba zjistit rozsah škody,
# po přestěhování sbírky do jiných prostor,
# byla-li sbírka poškozena vnějšími vlivy,
# nemohla-li být provedena řádná inventarizace v uplynulém kalendářním roce.
 
Inventarizaci provádí nejméně tříčlenná inventarizační komise, kterou jmenuje vlastník sbírky. V případě mimořádné inventarizace je tato komise jmenována ministerstvem kultury. Po dokončení inventury sepíše tato komise zápis, který obsahuje datum, jméno, příjmení, funkci a podpisy osob, které inventarizaci provedli. Tento zápis předloží vlastníku sbírky, popřípadě ministerstvu kultury. Pokud komise zjistí rozdíl mezi evidenčním záznamem a skutečným stavem sbírkového předmětu, přiloží protokol, ve kterém jsou tyto rozdíly zapsány a zdůvodněny. Vlastník sbírky, popřípadě ministerstvo, učiní opatření k jejich nápravě.
 
=== Účetní a daňová inventura ===
* peněžního deníku,
* stav neuhrazených pohledávek a závazků,
* stav majetku v knihách,
* stav v ostatních knihách
* přepočet cizí měny na českou.
 
== Literatura ==
354

editací