Nejvyšší soud Slovenské republiky: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
(slovenská zkratka (https://www.nsud.sk/predseda-najvyssieho-sudu-slovenskej-republiky-judr-jan-sikuta-phd/))
značka: URL ve shrnutí
Bez shrnutí editace
| web = http://www.nsud.sk/
}}
'''Nejvyšší soud Slovenské republiky''' ({{Vjazyce|sk}} ''Najvyšší súd Slovenskej republiky'') je vrcholný orgán všeobecnéhoobecného soudnictví na [[Slovensko|Slovensku]], svou [[Judikát|judikaturou]] zabezpečuje jednotu ve výkladu práva u soudů nižších stupňů. Byl zřízen v rámci [[federalizace Československa]] a nejvyšším soudem samostatného slovenského státu se stal na základě [[Ústava Slovenské republiky|Ústavy Slovenské republiky]]. Z hlediska hierarchie slovenských soudů je roven [[Nejvyšší správní soud Slovenské republiky|Nejvyššímu správnímu soudu Slovenské republiky]]. Sídlí v [[Bratislava|Bratislavě]].
 
== Organizace a agenda ==
[[Nejvyšší soud]] rozhoduje o [[Opravný prostředek|opravných prostředcích]] proti rozhodnutím [[Okresní soud|okresních]], [[Krajský soud|krajských]] i [[Specializovaný trestní soud Slovenské republiky|Specializovaného trestního soudu]]. Rozhoduje prostřednictvím trojčlenných nebo pětičlenných [[Soudní senát|senátů]], v jejichž čele stojí předseda senátu a které se podle své specializace vytváří v rámci čtyřtří [[Kolegium (soud)|kolegií]]: občanskoprávního, obchodněprávního, nebo trestněprávního nebo(do roku 2021 i správního). Jednotliví [[Soudce|soudci]] Nejvyššího soudu jsou do senátů rozdělováni každoročním rozvrhem práce. Důležitá rozhodnutí jsou publikována ve ''Zbierce stanovísk a rozhodnutí''.
 
Trojčlenné senáty rozhodují o řádných opravných prostředcích ([[odvolání]]ch a v trestním soudnictví i o stížnostech) směřujících zejména proti rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví nebo Specializovaného trestního soudu, jinak především o mimořádných opravných prostředcích ([[dovolání]]ch a mimořádných dovoláních) směřujících proti rozhodnutím odvolacích soudů. Dále rozhodují v případech výkonu pravomoci nadřízeného soudu vůči nižším soudům i vůči sobě samému, např. o námitkách [[podjatost]]i, o přikázání věci či ve sporech o příslušnost soudu. Ve [[Správní soudnictví|správním soudnictví]] navíc sám Nejvyšší soud rozhoduje v jediném stupni v některých volebních věcech, ve věcech politických stran a hnutí, ve spolkových věcech a o některých žalobách směřujících proti ústředním orgánům státní správy či jiným orgánům s celostátní působností.
 
Trojčlenné senáty rozhodují o řádných opravných prostředcích ([[odvolání]]ch a v trestním soudnictví i o stížnostech) směřujících zejména proti rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví nebo Specializovaného trestního soudu, jinak především o mimořádných opravných prostředcích ([[dovolání]]ch a mimořádných dovoláních) směřujících proti rozhodnutím odvolacích soudů. Dále rozhodují v případech výkonu pravomoci nadřízeného soudu vůči nižším soudům i vůči sobě samému, např. o námitkách [[podjatost]]i, o přikázání věci či ve sporech o příslušnost soudu. Ve [[Správní soudnictví|správním soudnictví]] navíc sám Nejvyšší soud rozhoduje v jediném stupni v některých volebních věcech, ve věcech politických stran a hnutí, ve spolkových věcech a o některých žalobách směřujících proti ústředním orgánům státní správy či jiným orgánům s celostátní působností.
Pětičlenné senáty rozhodují o mimořádných opravných prostředcích (dovoláních a mimořádných dovoláních) směřujících proti rozhodnutím Nejvyššího soudu, jestliže již sám Nejvyšší soud v čase podání takového opravného prostředku rozhodoval ve druhém stupni (především ve věcech vedených v prvním stupni u Specializovaného trestního soudu).
 
U Nejvyššího soudu působí také disciplinární senáty a odvolací disciplinární senáty, které vykonávají pravomoc v oblasti kárného stíhání soudců (včetně rozhodování o uložení disciplinárního opatření, pokud došlo k uznání viny ze spáchání kárného provinění soudcem). Osobami oprávněnými podat návrh na zahájení kárného řízení jsou [[Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky|ministr spravedlnosti]], [[Veřejný ochránce práv (Slovensko)|ombudsman]], předsedové soudů a [[Soudcovská rada|soudcovské rady]].
 
Až do roku 2021 navíc sám Nejvyšší soud rozhodoval ve [[Správní soudnictví|správním soudnictví]] a v jediném stupni v některých volebních věcech, ve věcech politických stran a hnutí, ve spolkových věcech a o některých žalobách směřujících proti ústředním orgánům státní správy či jiným orgánům s celostátní působností. Poté byl zřízen samostatný [[Nejvyšší správní soud Slovenské republiky]].
 
== Předsedové Nejvyššího soudu ==
Neregistrovaný uživatel