Bohumil Fořt: Porovnání verzí

Odebráno 18 bajtů ,  před 1 měsícem
rv → IMO zbytné, je snad jasné, že na zahraničních VŠ se nepřednáší česky :)
(prostě je to tak)
značky: editace z Vizuálního editoru revertováno
(rv → IMO zbytné, je snad jasné, že na zahraničních VŠ se nepřednáší česky :))
značka: vrácení zpět
 
Studoval na [[Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity|PF JČU]] češtinu a matematiku ([[Magistr|Mgr.]] 1997), na [[Filozofická fakulta Masarykovy univerzity|FF MU]] pedagogiku a filozofii a na [[Filozofická fakulta Univerzity Karlovy|FF UK]] teorii literatury ([[Ph.D.]] 2004; školiteli prof. [[Miroslav Červenka]] a prof. [[Lubomír Doležel]]). V letech 2000-2002 působil na [[University of Toronto]], v letech 2003–2004 na School of Slavonic and Eastern European Languages, [[University of London]]. Pracuje v [[Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky|Ústavu pro českou literaturu AV ČR]] a zároveň přednáší na [[Ústav jazykovědy a baltistiky|Ústavu jazykovědy a baltistiky]] FF [[Masarykova univerzita|MU]] v [[Brno|Brně]]. V roce 2011 byl na FF MU v Brně jmenován [[docent]]em české literatury. V roce 2019 byl tamtéž jmenován profesorem pro obor Česká literatura.
 
Oblasti jeho profesního zájmu jsou teorie literatury, literárněvědný strukturalismus, sémantika fikčních světů, teorie vyprávění, česká literatura XIX. a XX. století, sémantika a sémiotika. O těchto tématech přednášel a přednáší česky a anglicky na domácích i zahraničních univerzitách a konferencích.
 
Je autorem knih ''Úvod do sémantiky fikčních světů'' (2005), ''Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy'' (2008) a ''Literární postava: vývoj a aspekty naratologických zkoumání'' (2008), ''Fikční světy české realistické prózy'' (2014) a ''An Introduction to Fictional Worlds Theory'' (2016), pěti desítek odborných studií v českých, evropských a amerických periodikách a sbornících, dvou desítek odborných recenzí a desítky odborných překladů. Publikuje česky a anglicky. Je členem redakční rady časopisu Bohemica Litteraria, zakládajícím členem [[Brněnský naratologický kroužek|Brněnského naratologického kroužku]], členem [[European Narratology Network]] a The International Society for the Study of Narrative.