Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: Porovnání verzí

m
robot: přidáno {{Autoritní data}}; kosmetické úpravy
(noví členové)
m (robot: přidáno {{Autoritní data}}; kosmetické úpravy)
{{Upravit|např. historické reálie asi přesunout do sekce Historie, do úvodu jen stručnější aktuální popis}}
[[FileSoubor:RRTV logo.svg|thumbnáhled|upright=1.3|Logo RRTV]]
[[FileSoubor:Sídlo RRTV, Praha (2019).jpg|thumbnáhled|Sídlo RRTV v pražské Škrétově ulici]]
'''Rada pro rozhlasové a televizní vysílání''' (RRTV) je český orgán státní správy vykonávající státní dohled v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.
 
'''Federální Rada pro rozhlasové a televizní vysílání''' byla zřízena federálním zákonem č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (§ 16–18), s účinností od 22. listopadu 1991 jako orgán, který měl podporovat zájem veřejnosti na uskutečňování svobody projevu a práva na informace a dbát na dodržování zákona, rozvoj plurality vysílání a rozvoj domácí a evropské audiovizuální tvorby. '''Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání''' byla zřízena zákonem České národní Rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, s účinností od 5. března 1992 vedle Federální Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
 
S účinností od 4. července 2001 byla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) zřízena z dosavadní Rady zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, jako správní Úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání. Rada dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a na dodržování právních předpisů v oblasti vysílání. Podle zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, vede evidenci poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Rada dále monitoruje vysílání provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání a obsah audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, reaguje na podněty široké veřejnosti a ukládá sankce podle zákona. Radu tvoří třináct členů Rady a Úřad Rady.
 
Rada se podílí svými stanovisky a návrhy na vytváření zásad státní politiky České republiky ve vztahu k vysílání a koncepci jeho rozvoje. V rámci své činnosti pak spolupracuje s dalšími orgány státní správy, především s [[Český telekomunikační úřad|Českým telekomunikačním úřadem]] (ČTÚ), a se samoregulačními orgány provozovatelů.
Rada volí ze svých členů předsedu Rady (ten řídí její činnost a jedná jejím jménem) a tři místopředsedy, kteří společně tvoří vedení Rady. Vedení Rady je voleno na dva roky.
 
Činnost Rady odborně, organizačně a technicky zabezpečuje Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jehož činnost je hrazena z rozpočtu Rady. Úřad se člení na tři odbory:
* Odbor rozhlasového vysílání a licencí
* Analytický odbor
* Provozní odbor
 
V čele Úřadu stojí vedoucí Úřadu, kterého jmenuje a odvolává Rada, vedoucí Úřadu je podřízen předsedovi Rady. Vedoucím Úřadu Rady je Ing. Petr Bartoš. Zaměstnanci Rady jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí.
Aktuálními členy RRTV (stav v květnu 2021) jsou:<ref>[https://www.rrtv.cz/cz/static/o-rade/slozeni-rady/index.htm Členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání], RRTV, stav ke dni 25. 5. 2021, přístup na stránku k 25. květnu 2021</ref>
* [[Dagmar Zvěřinová]], členkou od 27. července 2015, místopředsedkyní od 18. května 2021
* [[Milan Bouška]], členem od 25. května 2021
* [[Hana Dohnálková]], členkou od 16. listopadu 2020
* [[Ladislav Jakl]], členem od 1. dubna 2019
* [[Jiří Janeček]], členem od 25. května 2021
* [[Václav Jehlička]], členem od 30. června 2017
* [[Václav Mencl]], členem od 25. května 2021
* [[Daniel Novák (advokát)|Daniel Novák]], členem od 25. května 2021
* [[Vadim Petrov (manažer)|Vadim Petrov]], členem od 18. března 2019
* [[Marta Smolíková]], členkou od 25. května 2021
* [[Ladislav Šincl]], členem od 1. července 2017
 
== Legislativní vývoj ==
V roce 2004 vznikl spor o to, zda dohled nad technickou stránkou digitálního vysílání patří RRTV nebo ČTÚ – RRTV se ostře ohradila proti tomu, když ČTÚ udělil licence třem provozovatelům digitálních multiplexů.<ref>Radek Dreisler: [http://www.radiotv.cz/p_tv/t_technika/rrtv-kontra-ctu-na-ci-strane-stoji-zakon/ RRTV kontra ČTÚ, na čí straně stojí zákon?], RadioTV, 6. 8. 2004</ref> V dubnu 2007 navrhl bývalý ministr informatiky Vladimír Mlynář na Českokrumlovské mediální konferenci, aby RRTV byla sloučena s Českým telekomunikačním úřadem a regulace médií omezena, na konferenci se ozývaly i hlasy po úplném zrušení RRTV. Místopředseda RRTV Petr Pospíchal a náměstek ministra informatiky [[Zdeněk Zajíček]] s návrhy nesouhlasili.<ref>[http://www.archiv.mediashow.cz/clanky/slouci-se-rada-pro-rozhlasove-a-televizni-vysilani-s-ctu.html Sloučí se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání s ČTÚ?]{{Nedostupný zdroj}}, MediaShow.cz, 20. 4. 2007</ref>
 
V roce 2009 zpracovalo Ministerstvo kultury v rámci implementace (transpozice) evropské směrnice o audiovizuálních mediálních službách návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, kterým měl dohledem nad konkrétními službami na českém internetu pověřit Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, což mělo být podle původního návrhu průvodního usnesení spojeno s navýšením počtu zaměstnanců o 8 a navýšení rozpočtu RRTV o necelých 5 milionů Kč ročně. Po meziresortním připomínkovém řízení návrh projednala již nová vláda Jana Fischera a ta návrh odmítla, protože nesouhlasila s tak velkými kompetencemi RRTV.<ref>Jiří Peterka: [http://www.lupa.cz/clanky/stalo-se-vlada-jana-fischera-rrtv/ Stalo se: vláda Jana Fischera nechce svěřit Internet do rukou RRTV], Lupa.cz, 1. 6. 2009</ref> Po úpravách textu a novém předložení vláda návrh nového zákona schválila a předložila Parlamentu ČR, který jej přijal jako zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a změně dalších zákonů.
* [http://www.rrtv.cz/ Oficiální stránky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání]
* [http://www.digizone.cz/clanky/na-navsteve-u-rady-pro-rozhlasove-a-televizni/ Na návštěvě u… Rady pro rozhlasové a televizní vysílání]
{{Autoritní data}}
 
[[Kategorie:Rada pro rozhlasové a televizní vysílání| ]]
1 400 566

editací