ISO/IEC 7816: Porovnání verzí

Odebráno 36 bajtů ,  před 11 měsíci
m
sjednocení nadpisů; kosmetické úpravy
m (sjednocení nadpisů; kosmetické úpravy)
 
'''ISO/IEC 7816''', zavedená jako '''ČSN ISO/IEC 7816,''' [[Identifikační karta|Identifikační karty]] – [[Čipová karta|Karty s integrovanýni obvody]]. Jde o soubor mezinárodních norem, jsou spravovány společně mezinárodními normalizačními organizacemi [[Mezinárodní organizace pro normalizaci|ISO]] (International Organization for Standardization) a [[Mezinárodní elektrotechnická komise|IEC]] (International Electrotechnical Commission).
 
O tyto normy pečuje Společná technická komise JTC 1 (JTC) 1 / Sub-komise SC 17, Karty a identifikace osob.
 
Dále jsou popsány jednotlivé části tohoto souboru norem.
: ''Poznámka: Úvodní stránky jednotlivých částí souboru ('''preview''' resp. '''info-verze''') jsou volně dostupné na webových stránkách ISO (www.iso.org) resp. IEC (www.iec.ch). Např. info-verze k normě ISO/IEC 7816-4 má označení "info_isoiec7816-4_2013.pdf". Obdobně lze získat '''náhled''' normy ČSN ISO/IEC 7816-4 na stránkách UNMZ (<nowiki>https://csnonline.unmz.cz</nowiki>)''
 
== Karty s kontakty a bezkontaktní karty ==
 
Pět částí souboru ISO/IEC 7816 platí pro karty s galvanickými kontakty a tři z nich specifikují elektrické rozhraní:
* ISO/IEC 7816-1 (Fyzikální charakteristiky),
 
== 7816-1: Karty s kontakty - Fyzikální charakteristiky ==
Tento dokument specifikuje fyzikální charakteristiky karet s integrovanými obvody s kontakty. Platí pro identifikační karty typu ID-1, které mohou obsahovat reliéfní znaky a/nebo magnetický proužek a/nebo dotykové identifikační znaky podle ISO/IEC 7811. Metody zkoušení jsou specifikovány v ISO/IEC 10373-1.
 
Tento dokument platí pro karty, které mají fyzické rozhraní s elektrickými kontakty. Nedefinuje však druh, počet a ani polohu integrovaných obvodů na kartě.
Tento dokument specifikuje fyzikální charakteristiky karet s integrovanými obvody s kontakty. Platí pro identifikační karty typu ID-1, které mohou obsahovat reliéfní znaky a/nebo magnetický proužek a/nebo dotykové identifikační znaky podle ISO/IEC 7811. Metody zkoušení jsou specifikovány v ISO/IEC 10373-1.
 
Tento dokument platí pro karty, které mají fyzické rozhraní s elektrickými kontakty. Nedefinuje však druh, počet a ani polohu integrovaných obvodů na kartě.
 
== 7816-2: Karty s kontakty - Rozměry a umístění kontaktů ==
 
== 7816-3: Karty s kontakty - Elektrické rozhraní a protokoly přenosu ==
 
Tento dokument specifikuje napájení, struktury signálů a výměnu informací mezi kartou s integrovaným obvodem (obvody) a zařízením rozhraní, jako je terminál. Rovněž pokrývá kmitočty signálů, úrovně napětí, hodnoty proudů, paritní konvence, pracovní proceduru, způsoby přenosu a komunikaci s kartou.
 
== 7816-4: Organizace, bezpečnost a příkazy pro výměnu ==
O normě se předpokládá, že se bude používat v libovolných oblastech činnosti. Tato část specifikuje:
* – obsahy dvojic příkaz-odezva vyměňovaných na rozhraní;
* – prostředky pro načtení datových prvků a datových objektů z karty;
* – struktury a obsah historických bajtů pro popis provozních charakteristik karty;
* – struktury pro aplikace a data na kartě, z pohledu na rozhraní, při provádění příkazů;
* – metody přístupu k souborům a datům na kartě;
* – bezpečnostní architekturu, která definuje přístupová práva k souborům a datům na kartě;
* – prostředky a mechanizmy pro identifikování a adresování aplikací na kartě;
* – metody pro bezpečné předávání zpráv;
* – metody přístupu k algoritmům zpracovávaným kartou.
Tyto algoritmy zde nejsou popisovány. Tato část nepokrývá interní implementaci na kartě nebo ve vnějším světě.
 
Tento dokument nezávisí na fyzikální technologii rozhraní. Platí pro karty s přístupem pomocí jedné
 
== 7816-5: Registrace poskytovatelů aplikací ==
 
Tento dokument specifikuje postup registrace poskytovatelů aplikací a stanovuje autority a po-stupy pro zajištění a optimalizaci věrohodnosti této registrace.
 
== 7816-6: Mezioborové datové prvky pro výměnu ==
 
Tento dokument specifikuje přímo nebo pomocí odkazů datové prvky včetně složených datových prvků, které mohou být použity pro mezioborovou výměnu. Dokument identifikuje následující charakteristiky každého datového prvku:
* – identifikátor;
 
== 7816-7: Mezioborové příkazy pro strukturovaný kartový dotazovací jazyk (SCQL) ==
 
Tento dokument specifikuje
* – pojem databáze SCQL (SCQL = Structured Card Query Language);
 
== 7816-8: Příkazy a mechanismy pro bezpečnostní operace ==
Tento dokument specifikuje mezioborové příkazy, které lze použít pro kryptografické operace. Volba a podmínky použití kryptografických mechanizmů mohou ovlivnit exportovatelnost karty. Vyhodnocení vhodnosti algoritmů a protokolů je mimo předmět tohoto dokumentu. Tato norma nepokrývá interní implementaci v rámci karty a/nebo v rámci vnějšího světa.
 
Tento dokument specifikuje mezioborové příkazy, které lze použít pro kryptografické operace. Volba a podmínky použití kryptografických mechanizmů mohou ovlivnit exportovatelnost karty. Vyhodnocení vhodnosti algoritmů a protokolů je mimo předmět tohoto dokumentu. Tato norma nepokrývá interní implementaci v rámci karty a/nebo v rámci vnějšího světa.
 
== 7816-9: Příkazy pro správu karet ==
 
Tento dokument specifikuje mezioborové příkazy pro správu karet, souborů a dalších struktur managementu, tj. datových objektů a bezpečnostních objektů. Tyto příkazy pokrývají celý životní cyklus karty a tedy některé příkazy mohou být použity dříve, než karta byla vydána držiteli karty nebo potom, když byla ukončena platnost karty. Podrobnosti o životním cyklu záznamů jsou uvedeny v ISO/IEC 7816-4.
 
== 7816-10: Elektronické signály a odpověď na reset pro synchronní karty ==
 
Tento dokument specifikuje napájení, struktury signálu a strukturu odpovědi na reset mezi kartou s integrovanými obvody se synchronním přenosem a zařízením rozhraní, jako je koncové zařízení (terminál).
Tento dokument se rovněž zabývá frekvencí signálu, pracovnímy podmínkami a komunikací s kartou s integrovanými obvody.
 
Tento dokument specifikuje dva typy synchronních karet: typ 1 a typ 2.
 
Tento dokument specifikuje dva typy synchronních karet: typ 1 a typ 2.
== 7816-11 Ověřování osob biometrickými metodami ==
 
Tento dokument specifikuje bezpečnostní mezioborové příkazy pro ověřování osob pomocí biometrických
metod v kartách s integrovanými obvody. Rovněž stanovuje strukturu dat a metody přístupu k datům pro použití
 
== 7816-12 Karty s kontakty - Elektrické rozhraní USB a provozní procedury ==
 
Tato část ISO/IEC 7816 specifikuje provozní podmínky karet s integrovanými obvody, které poskytují rozhraní USB. Přiřazení kontaktových polí pro rozhraní USB odpovídá ISO/IEC 7816-3.
 
== 7816-13: Příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí ==
 
Tento dokument specifikuje příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí, které pokrývají celý životní cyklus aplikací v multiaplikační kartě s integrovanými obvody.Dokument rovněž specifikuje příkazy, které lze použít před i po vydání karty držiteli karty.
 
== 7816-15: Aplikace kryptografické informace ==
 
Tento dokument specifikuje jednu aplikaci na kartě. Tato aplikace obsahuje informaci o kryptografických funkčních možnostech. Tento dokument popisuje společnou syntaxi a formát pro kryptografickou informaci a mechanizmy sdílení této informace, pokud je to vhodné.
 
* – vícenásobné kryptografické algoritmy.
 
== Související stránkyčlánky ==
* [[Čipová karta]]
* [[ISO/IEC 7810]]
 
== Literatura ==
# Náhled dokumentu "ČSN ISO/IEC 7816-1" (csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy ČSN ISO/IEC 7816-1)
# Náhled dokumentu "ČSN ISO/IEC 7816-X" (X=1 až 15) (csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy ČSN ISO/IEC 7816-X)
# Info verze dokumentu "info_isoiec7816-1" (https://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec7816-1)
# Info verze dokumentu "info_isoiec7816-X" (X=1 až 15) (https://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec7816-X)
# Podrobnosti k dokumentu "ISO/IEC 7816-X" (https://www.iso.org/obp/ui/ (zadat) 7816-X)
 
[[Kategorie:Standardy ISO/IEC|#07816]]
1 388 118

editací