Josiášova reforma: Porovnání verzí

Odebráno 7 bajtů ,  před 6 měsíci
m
(→‎Očista Chrámu: Dle svých znalostí Bible a jejího textu (zejména knih Paralipomenon a Jeremiáše) jsem upřesnil text ohledně náboženských reforem krále Joziáše. Proroci by nikdy nekázali jednat v rozporu s Mojžíšovým zákonem, když jeho nejpřednějším přikázáním bylo milovat Boha (poslouchat ho). Vystupovali pouze proti formálnímu - prázdnému náboženství lidí, kteří uvnitř zůstávali stejní a na Boha kašlali (a mysleli si, že občasným obětováním vše spraví).)
značky: editace z Vizuálního editoru první editace
 
{{Citát v rámečku|Nespoléhejte na klamná slova: ‚Je to chrám Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův.‘ '''Jeremjáš 7:4'''}}
 
Dějepisné biblické knihy hodnotí Josiášovu reformu většinou velice jednostranně a pozitivně. Z kontextu dalších knih, například knihy proroka Jeremjáše, však lze poznat, že nedošlo ke skutečné obrodě izraelského náboženského cítění. Stejně jako mnohokrát v minulosti, lid sloužil Hospodinu jen proto, že to král nařídil a na dodržování předpisů dohlížel. Centralizace kultu měla za následek silný důraz na zvířecí oběti (proti čemuž vystupoval zvláště [[Jeremjáš]], syn lévitského kněze) a spoléhání na její očistnou sílu. Judští proroci za Josiášova nástupce Jójakíma i Sedechiáše kritizovali fakt, že lidé nepřestali páchat špatnosti a hříchy. Naopak začali spoléhat na to, že jakýkoliv hřích bude před Bohem smazán prolitím nevinné zvířecí krve. I z toho důvodu se proroci začali více soustředitsoustředili na kázání skutečné poslušnosti Bohu namísto formalistického dodržování řádu jednotlivých obětí.
 
{{Citát v rámečku|"Přicházíte a stavíte se přede mne v tomto domě, který je nazýván mým jménem, a říkáte: ‚Jsme vysvobozeni.‘ To proto, abyste mohli páchat všechny tyto ohavnosti? Což se stal ve vašich očích tento dům, který je nazýván mým jménem, úkrytem lupičů? Hle, také já vidím, je výrok Hospodinův." '''Jeremjáš 7:10-11'''}}
638

editací