Hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů: Porovnání verzí

m (přidána Kategorie:Hmotnostní spektrometrie za použití HotCat)
 
== Statická a dynamická SIMS ==
V oborech zabývajících se analýzou povrchů je běžné rozdělení metody SIMS na statickou a dynamickou. Statická SIMS je spojena především s analýzou jednoatomárních vrstev na povrchu. K tomu se využívá pulzní iontové dělo a [[time of flight]] detektor hmoty. Na druhou stranu je dynamická SIMS zaměřena především anna zkoumání objemu (má blízko k procesu odprašování látky). K tomu se využívá stejnosměrné primární iontové dělo a [[kvadrupólový analyzátor]] hmoty.
 
== Aplikace ==
Neregistrovaný uživatel