Národní informační a poradenské středisko pro kulturu: Porovnání verzí

+infobox
(význ)
(+infobox)
{{Významnost|20210510131634}}
{{infobox - organizace}}
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (zkr. NIPOS) je příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR. Bylo zřízeno k 1. 1. 1991.