Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje: Porovnání verzí

přidání dalších služeb
m (přidána Kategorie:Knihovny v Plzeňském kraji za použití HotCat)
(přidání dalších služeb)
Na počátku 90. let se v knihovnách začíná experimentovat s automatizací knihovnických procesů. Na základě politiky [[Národní knihovna České republiky|Národní knihovny České republiky]] nebyl určen centralizovaný knihovní systém. Každá knihovna si mohla zvolit podle svých možností a potřeb systém, který by jí nejlépe vyhovoval. SVK PK šla zcela svou vlastní cestou. Knihovnické procesy byly zautomatizované vlastním knihovnickým systémem KIMS. V roce 1996 byla knihovna připojena na internet a v dalším roce byl vytvořen lokální elektronický [[katalog]]. Od roku 1998 je otevřena internetová studovna.
 
V roce 2002 se knihovna rozhodla přejít na knihovní systém [[Aleph]], protože systém KIMS již nevyhovoval potřebám knihovny. Na začátku roku 2011 byl otevřen volný výběr knih, ve kterém mohou uživatelé najít odbornou literaturu i beletrii od roku 2000. Starší literatura se i nadále objednává přes systém ALEPH500 a k vyzvednutí je u výpůjčního pultu v přízemí. Ve stejném roce knihovna instalovala první [[knižní box HERBIE]], kterýjež byl původně umístěnýumístěn ve vstupní hale ve Smetanových sadech. V současnosti (stav k r. 2021) jsou knižní boxy rozmístěny takto:
* Klatovská 51 (před [[Fakulta pedagogická Západočeské univerzity|Pedagogickou fakultou]], přístup non-stop)
* Sady Pětatřicátníků 14 (vestibul [[Fakulta právnická Západočeské univerzity|Fakulty právnické]], přístup 6–22 h)
* Univerzitní 18 (vestibul [[Univerzitní knihovna Západočeské univerzity|Univerzitní knihovny]], přístup 8–20 h; přes hlavní vrátnici a v tom případě přístupné 6–22, tento box dočasně přemístěn do Univerzitní 22 vedle vrátnice)
* '''Husova 60''' (vestibul [[Centrální autobusové nádraží Plzeň|CAN]] – naproti hl. vchodu, přístup 5–22 h)
*Bolevecká 30 (v přízemí kolejí, přístup non-stop – ve večerních hodinách po domluvě na vrátnici)
* Nádražní 9 (horní vestibul [[Plzeň hlavní nádraží|Hlavního nádraží ČD]] vedle vstupu do čekárny, přístup 3:45–23:00 h)<ref name="60 let Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje">{{Citace monografie
 
=== Prezenční výpůjčky ===
[[Prezenční výpůjčka|Prezenční výpůjčky]] mohou uživatelé studovat pouze v prostorách knihovny. Uživatelé knihovny si mohou v katalozích vybrat nebo objednat dokumenty, které budou připraveny v požadované studovně. Objednané dokumenty má uživatel půjčené v dané studovně na 14 dní. Prezenční služby poskytují tato oddělenípracoviště: všeobecná studovna, čítárna časopisů, speciální studovna, hudební kabinet, internet a badatelská knihovnastudovna.
 
=== Bibliografické služby ===
* databáze regionálních osobností a regionální článkové bibliografie
* online výstavy
* online kulturní akce pro veřejnost na https://www.facebook.com/SVKPK<nowiki/>,nebo na [https://www.youtube.com/channel/UC6vw5hv-gdP-cZ-kg49BD_Q youtube kanálu SVK PK].
*informace též na sociálních sítích [https://www.instagram.com/svkpk/ Instagram] a [https://twitter.com/knihovnaSVKPK Twitter]
 
=== Další služ<nowiki/>by ===
Knihovna poskytuje čtenářům kopírovací služby, k dispozici je v hlavní budově šatna a kavárna, průběžně probíhá výstavní činnost v přízemních ambitech. Jsou pořádány pravidelné exkurze pro širokou veřejnost. Pro skupiny maximálně 30 osob starších 12 let lze objednat odborné exkurze s výkladem o historii budovy i knihovny a výklad o knihovních službách včetně prohlídky jednotlivých veřejně přístupných pracovišť (výpůjční protokol, studovny, volný výběr) v hlavní budově i v oddělení zahraničních knihoven s praktickými ukázkami hledání a objednávání dokumentů v knihovním katalogu. Pro pořádání kulturních a přednáškových akcí je možnost pronájmu sálů včetně technického vybavení.
 
=== Odkazy ===
 
== Odkazy ==
=== Reference ===
<references />
Neregistrovaný uživatel