Úzkost: Porovnání verzí

Odebráno 11 bajtů ,  před 4 měsíci
m
fixlink
m (Opravena interpunkce, gramatika a drobně i formulace. V první větě druhého odstavce Léčba úzkosti nejspíš chybí slovo (…určité negativní myšlenkové procesy?))
m (fixlink)
}}</ref>
 
[[Nový zákon|Novým zákonem]] je úzkost popisována jako nepříjemný pocit, který člověk zažívá při procházení kritickými životními situacemi. [[Bible]] zakazuje člověku tento pocit v sobě udržovat, obzvláště ve vztahu k obživě a světským radovánkám. Duše člověka, který působí zlo, projde stavem nazývaným právě pojmem úzkost.<ref>{{Citace bible|Ř|2|9}}</ref> Úzkost je uvedena v seznamu obtížných stavů nebo zkoušek, nad nimiž lze zvítězit „následováním Kristovy lásky“.<ref>{{Citace bible|Ř|8|35}}</ref><ref>{{Citace bible|2Kor|6|4}}</ref><ref>{{Citace bible|2Kor|12|10}}</ref> Úzkostlivá péče o fyzické [[život|živobytí]] podle Nového zákona do křesťanského života nepatří. Křesťan je vyzýván, aby úzkost, na rozdíl od [[bázeňBázeň (biblický pojem)Boží|bázně]], nenechal ve svém životě působit. Podle novozákonního výroku Ježíše Krista je nelogické úzkostlivě pečovat o to, co jíst a co si oblékat, nedokáže-li člověk k délce svého věku přidat „jediný loket“.<ref>{{Citace bible|Lk|12|25}}</ref>
 
{{Citát|''Řekl svým učedníkům: „Proto vám pravím: Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékli. Neboť život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pozorně si všimněte havranů, že nesejí ani nežnou, nemají komory ani stodoly, a Bůh je živí. Oč jste vy cennější než ptáci! Kdo z vás dokáže úzkostlivou péčí přidat k délce svého věku jediný loket? Nemůžete-li tedy ani to nejmenší, proč se úzkostlivě staráte o to ostatní? Pozorně si všimněte lilií, jak rostou; nepracují ani nepředou. Avšak pravím vám, ani Šalomoun v celé své slávě nebyl tak oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra se hodí do pece, čím spíše obleče vás, malověrní. Ani vy nehledejte, co byste jedli a co byste pili, a nezneklidňujte se tím. Toto všechno horlivě hledají národy tohoto světa. Váš Otec ví, že to potřebujete…“'' |Bible, [[Svatý Lukáš|Lukáš]] 12:22|300}}