Znalecký posudek: Porovnání verzí

Přidáno 220 bajtů ,  před 1 měsícem
bez shrnutí editace
 
'''Znalecký posudek''' je jeden z možných [[Důkaz (právo)|důkazů]] zejména v [[soudSoudní řízení|soudním]]ním, někdy i ve [[Správní řízení|správním řízení]] řízení, jehož [[účel]]emúčelem je získat informace, které jsou pro dané řízení podstatné, a které závisí na odborných znalostech. Vypracovává jej [[soudní znalec]], zhodnocení je ale úkolem [[soudce|soudce,]] nebo jiné osoby, která vede řízení. Znalci totiž nepřísluší provádět hodnocení důkazů a řešit právní otázky. Znalecké posudky mohou být vyžádány také od různých [[Věda|vědeckých]] ústavů, [[Vysoká škola|vysokých škol]], či jiných, k tomu oprávněných, institucí. Jestliže se znaleckým posudkem přezkoumává jiný znalecký posudek, označuje se jako ''revizní znalecký posudek''.
 
Znalecké posudky mohou být vyžádány také od různých [[Věda|vědeckých]] ústavů, [[Vysoká škola|vysokých škol]], či jiných, k tomu oprávněných, institucí.
 
== Znalecký posudek v jednotlivých typech řízení ==
 
== Vypracování znaleckého posudku ==
Vypracování zadává většinou soudce, nebo jiná osoba, vedoucí řízení, stejně tak jej ale může předložit účastník tohoto řízení. Pokud byl takový účastnický posudek vypracován soudním znalcem, zapsaným v seznamu znalců, má všechny náležitosti, a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, přihlíží se k němu stejně, jako ke každému jinému znaleckému posudku.<ref>§ 110a tr. ř.</ref><ref>§ 127a o. s. ř.</ref>
 
V zadání znaleckého posudku se vymezuje úkol, případně se formulují otázky, které má znalec zodpovědět. Znalec v něm pak nejdříve popíše zkoumanou skutečnost (tzv. nález), a poté formuluje svůj závěr, či odpovědi na zadané otázky (samotný posudek). PísemnýNení-li posudekvypracován elektronicky ve formátu [[PDF/A]], je listinný znalecký posudek svázán, jednotlivé strany jsou očíslovány, a sešívací šňůra připevněna k poslední straně, a přetištěna ''znaleckou [[Pečeť|pečetí'']], která obsahuje [[malý státní znak]], jméno znalce a jeho obor. Na této poslední straně je také připojena ''znalecká doložka'', která obsahuje označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkonznalecký posudek zapsán vev znaleckémevidenci deníkuposudků.<ref>§ 7 a 1339–61 vyhlášky č. 37503/19672020 Sb., k provedení zákona o znalcíchvýkonu aznalecké tlumočnícíchčinnosti</ref>
 
Pokud by znalec '''[[Úmysl|vědomě''']] podal nepravdivý, hrubě zkreslený, nebo neúplný znalecký posudek, spáchal by [[trestný čin]] křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, za který by mu jen v základní sazbě hrozil [[trest odnětí svobody]] až na dva roky, nebo [[Trest zákazu činnosti|zákaz činnosti]].<ref>§ 346 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník</ref>
 
== Reference ==
Neregistrovaný uživatel