Wikipedie:Loutkový účet/Hlasování 2021: Porovnání verzí

příprava hlasování
(nová stránka: „* Bod 1: Bude hlasováno ve dvou oddělených hlasováních '''Hlasování o závazném pravidle''' a '''hlasování o doporučení''' # v každém ze dvou hlasování je m…“)
 
(příprava hlasování)
 
==Schvalovací procedura==
 
* Bod 1: Bude hlasováno ve dvou oddělených hlasováních
'''Hlasování o závazném pravidle''' a '''hlasování o doporučení'''
'''Každý, kdo se chce platně zúčastnit tohoto hlasování, musí splnit alespoň tyto podmínky:
 
# Uživatel musí být na Wikipedii zaregistrovaný, anonymní hlasy nejsou povoleny.
# Smí hlasovat pouze uživatel zaregistrovaný 6 měsíců před datem zahájení hlasování.
# Uživatel nesmí mít v době hlasování zákaz editace české Wikipedie a jeho účet nesmí být zablokovaný.
# Uživatel musí mít na české Wikipedii v okamžiku zahájení hlasování alespoň 250 editací článků v hlavním jmenném prostoru (nepočítají se tedy editace např. diskusí, uživatelských stránek nebo pískoviště).
# Prokáže-li se hlasování jednoho uživatele z více účtů, nepočítá se hlas z žádného z těchto účtů.'''
 
* Bod 3: délka hlasování
;Pokud bude v řádném termínu dosaženo kvóra alespoň v jednom hlasování a)(pro závazné pravidlo+proti závaznému pravidlu) nebo b)(pro doporučení+proti doporučení), hlasování končí a návrhy s dosaženým kvórem hlasujících budou vyhodnoceny. Pokud závazné pravidlo získá potřebnou podporu, je přijaté závazné pravidlo. Pokud získá podporu pouze doporučení, je přijato doporučení. Pokud podporu nezíská ani jeden návrh, návrhy byly zamítnuty.
;Pokud nebude v řádném termínu dosaženo kvóra ani v jednom hlasování, a)(pro závazné pravidlo+proti závaznému pravidlu) ani b)(pro doporučení+proti doporučení), hlasování se jednorázově prodlužuje o 21 dní. Návrhy, které ani v prodlouženém termínu nedosáhly kvóra, byly zamítnuty. Návrhy s dosaženým kvórem hlasujících budou vyhodnoceny stejným způsobem jako v řádném termínu.
 
==Hlasování o závazném pravidle==
Pokud splňujete kvalifikační předpoklady výše, můžete se zúčastnit tohoto hlasování.
platná varianta hlasu je pouze '''Pro''' nebo '''Proti'''
==Hlasování o doporučení==
Pokud splňujete kvalifikační předpoklady výše, můžete se zúčastnit tohoto hlasování.
platná varianta hlasu je pouze '''Pro''' nebo '''Proti'''