Otevřít hlavní menu

Změny

Velikost nezměněna, před 14 lety
bez shrnutí editace
A v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,
zrozeného z Otce, to jeste z podstaty Otce,
Boha z Boha, Světlo ze Světla, pravého ohaBoha z pravého Boha,
zrozeného, ne stvořeného, jedné podstaty s Otcem,
skrze něhož vše vzniklo
Anonymní uživatel