Dekáda OSN pro obnovu ekosystému: Porovnání verzí

Odebráno 2 256 bajtů ,  před 1 měsícem
oprava závěrečných sekcí
(vytvořeno překladem stránky „UN Decade on Ecosystem Restoration“)
značky: editace z rozšíření Překlad Překlad 2
 
(oprava závěrečných sekcí)
| url = http://www.czechfsc.cz/fsc-je-pripraveno-se-zapojit-do-dekady-osn-pro-obnovu-ekosystemu-.html
| datum přístupu = 2021-02-22
}}</ref> na období 2021–2030 vyhlásila [[Organizace spojených národů]]. Je koncipována jako prostředek ke zdůraznění potřeby výrazně posílené globální spolupráce při obnově poškozených a zničených [[Ekosystém|ekosystémů]], což přispěje k úsilí v boji proti [[Globální oteplování|globálnímu oteplování]] a ochraně [[Biologická diverzita|biologické diverzity]], [[Potravinová bezpečnost|potravinové bezpečnosti]] a [[zásobování vodou]].<ref name="SICA">{{Citacecite elektronickéweb|title=UN monografieDecade of Ecosystem Restoration 2021 – 2030 : Initiative proposed by El Salvador with the support of countries from the Central American Integration System (SICA) : Concept Note|url=http://www.forestlandscaperestoration.org/sites/forestlandscaperestoration.org/files/resources/Ecosystem_decade_Salvador_Initiative.pdf |website=Forestlandscaperetoriation.org|accessdate=17 April 2019}}</ref>
| url = http://www.forestlandscaperestoration.org/sites/forestlandscaperestoration.org/files/resources/Ecosystem_decade_Salvador_Initiative.pdf
}}</ref>
 
== Odůvodnění ==
Dekáda OSN pro obnovu ekosystému na období 2021–2030 se zaměří na vyvážení ekologických, sociálních a rozvojových priorit v krajině, kde dochází k interakci různých forem využívání půdy, s cílem podpořit dlouhodobou odolnost.<ref name="SICA" />{{Citace elektronické monografie
| url = http://www.forestlandscaperestoration.org/sites/forestlandscaperestoration.org/files/resources/Ecosystem_decade_Salvador_Initiative.pdf
}}<cite class="citation web cs1" data-ve-ignore="true">[http://www.forestlandscaperestoration.org/sites/forestlandscaperestoration.org/files/resources/Ecosystem_decade_Salvador_Initiative.pdf "UN Decade of Ecosystem Restoration 2021 – 2030 : Initiative proposed by El Salvador with the support of countries from the Central American Integration System (SICA) : Concept Note"] <span class="cs1-format">(PDF)</span>. ''Forestlandscaperetoriation.org''<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">17 April</span> 2019</span>.</cite></ref>
 
[[Ekosystém]] zahrnuje všechny živé [[Organismus|organismy]] a jejich vzájemnou interakci a fyzické prostředí (jako je [[půda]], [[podnebí]], [[atmosféra]] a [[počasí]] ). <ref>{{Citace elektronické monografie
| url = https://en.oxforddictionaries.com/definition/ecosystem
}}</ref> Každý organismus hraje klíčovou roli a přispívá ke zdraví a produktivitě celého ekosystému. Ekosystémy jsou vzájemně závislé a poškození nebo nerovnováha mohou mít zničující a dalekosáhlé důsledky. <ref>{{Citace elektronické monografie
| url = https://www.unenvironment.org/explore-topics/ecosystems/why-do-ecosystems-matter
}}</ref> Základem všech [[Ekosystémové služby|ekosystémových služeb]] jsou biologická rozmanitost, což jsou výhody, které lidé získávají z ekosystémů, nepostradatelné pro zdraví, přežití a pohodu.<ref>{{Citace elektronické monografie
| url = https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/biodiversity-and-ecosystem-stability-17059965
}}</ref> Zahrnují služby zajišťující (jídlo, sladká voda, dřevo a vláknina a palivo), <ref>{{Citace elektronické monografie
| url = http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
}}</ref> regulační služby (moderace klimu, nemoci, potravní řetězce a čistění vody) a kulturní služby (sloužící estetickým, duchovním a vzdělávacím potřebám). <ref>{{Citace elektronické monografie
| url = https://www.who.int/globalchange/ecosystems/en/
}}</ref>
 
Člověk svojí činnost ovlivňují schopnost ekosystémů poskytovat toto zboží a služby. <ref>{{Citace elektronické monografie
| url = https://www.ipcc.ch/sr15/
}}</ref> Mezi příčiny ztráty biologické rozmanitosti a úpadku fungování ekosystému patří [[globální oteplování]], [[odlesňování]], [[dezertifikace]] a degradace půd, úbytek [[Sladká voda|sladké vody]], nadměrné využívání zdrojů, stratosférická [[ozonová díra]] a [[znečištění]] . Degradace suchozemských a mořských ekosystémů zvyšuje hrozbu hromadného vyhynutí druhů a má negativní dopad na blahobyt přibližně 3,2 miliardy lidí, což představuje ztrátu kolem 10% ročního globálního [[Hrubý domácí produkt|hrubého domácího produktu]] (cca 6,3 bilionu amerických dolarů) ve ztrátě [[Druh|druhů]] a ekosystémových služeb. <ref>{{Citace elektronické monografie
| url = https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800915301725
}}</ref> Degradace zemědělské půdy a ekosystémů snižuje odolnost vůči změně klimatu, což zvyšuje riziko katastrofického kolapsu tváří v tvář rostoucím teplotám a změnám ve vzorcích srážek. <ref name="auto1">{{Citace elektronické monografie
| url = https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr
}}</ref> Výhody, které mohou budoucí generace získat z ekosystémů, se výrazně sníží, pokud nebudou tyto problémy vyřešeny. <ref>{{Citace elektronické monografie
| url = http://www.fao.org/3/i2560e/i2560e05.pdf
}}</ref>
 
[[Ekologie obnovy]] se snaží napravit některé škody způsobené na ekosystémech a biodiverzity. Pomáhá při obnově degradovaných, poškozených a zničených ekosystémů, při obnově ekologické funkčnosti a při poskytování hodnotného zboží a služeb lidem. <ref>{{Citace elektronické monografie
| url = https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/restoration-ecology-13339059
}}</ref> <ref>{{Citace elektronické monografie
| url = https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management/our-work/cems-thematic-groups/ecosystem-restoration
}}</ref> Mezi příznivé účinky obnovy ekosystémů patří zvýšená bezpečnost potravin a vody, příspěvek ke [[Zmírňování změny klimatu|zmírňování]] a přizpůsobování se [[Zmírňování změny klimatu|změně klimatu]] a řízení souvisejících rizik konfliktů a migrace. <ref name="auto1" /> Obnova 350 milionů hektarů degradovaných suchozemských a vodních ekosystémů do roku 2030 by mohla generovat ekosystémové služby ve výši 9 bilionů amerických dolarů a odstranit 13 až 26 gigatun [[Skleníkové plyny|skleníkových plynů]] z [[Atmosféra|atmosféry]].<ref>{{Citace elektronické monografie
| url = https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr
}}<cite class="citation web cs1" data-ve-ignore="true">[https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr "Assessment Report on Land Degradation and Restoration"]. ''Ipbes.net''.</cite></ref> Obnova 350 milionů hektarů degradovaných suchozemských a vodních ekosystémů do roku 2030 by mohla generovat ekosystémové služby ve výši 9 bilionů amerických dolarů a odstranit 13 až 26 gigatun [[Skleníkové plyny|skleníkových plynů]] z [[Atmosféra|atmosféry]].<ref>{{Citace elektronické monografie
| url = http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
}}</ref> Výhody získané z ekosystémů generují výhody v průměru převyšují náklady na počáteční investici desetkrát, zatímco náklady na nečinnost jsou nejméně trojnásobkem nákladů na obnovu ekosystému.
}}</ref>
 
Obnova transformačního ekosystému vyžaduje silné odhodlání a úsilí zemí, mezinárodního společenství, občanské společnosti, soukromého sektoru a dalších aktérů. Dosažení cíle Bonnské výzvy spočívajícího v obnově nejméně 350 milionů hektarů degradované krajiny do roku 2030 <ref name="SICA" /> by mohlo dosáhnout čistých výhod až 9 bilionů dolarů a zmírnit chudobu v mnoha venkovských komunitách.<ref name="New UN Decade">{{Citace elektronické monografie
| url = http://www.forestlandscaperestoration.org/sites/forestlandscaperestoration.org/files/resources/Ecosystem_decade_Salvador_Initiative.pdf
}}<cite class="citation web cs1" data-ve-ignore="true">[http://www.forestlandscaperestoration.org/sites/forestlandscaperestoration.org/files/resources/Ecosystem_decade_Salvador_Initiative.pdf "UN Decade of Ecosystem Restoration 2021 – 2030 : Initiative proposed by El Salvador with the support of countries from the Central American Integration System (SICA) : Concept Note"] <span class="cs1-format">(PDF)</span>. ''Forestlandscaperetoriation.org''<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">17 April</span> 2019</span>.</cite></ref> by mohlo dosáhnout čistých výhod až 9 bilionů dolarů a zmírnit chudobu v mnoha venkovských komunitách. <ref name="New UN Decade">{{Citace elektronické monografie
| url = http://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/new-un-decade-ecosystem-restoration-inspire-bold-un-environment-assembly
}}</ref> Dekáda OSN si klade za cíl podporovat koordinovaný a holistický, na krajinu zaměřený přístup k vzájemné závislosti ekosystémů, lidských potřeb a biologické rozmanitosti, aby se urychlil pokrok potřebný k udržení a obnově ekosystémů.
 
Dekáda OSN o obnově ekosystémů byla založena za účelem: <ref name="SICA" />{{Citace elektronické monografie
| url = http://www.forestlandscaperestoration.org/sites/forestlandscaperestoration.org/files/resources/Ecosystem_decade_Salvador_Initiative.pdf
}}<cite class="citation web cs1" data-ve-ignore="true">[http://www.forestlandscaperestoration.org/sites/forestlandscaperestoration.org/files/resources/Ecosystem_decade_Salvador_Initiative.pdf "UN Decade of Ecosystem Restoration 2021 – 2030 : Initiative proposed by El Salvador with the support of countries from the Central American Integration System (SICA) : Concept Note"] <span class="cs1-format">(PDF)</span>. ''Forestlandscaperetoriation.org''<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">17 April</span> 2019</span>.</cite></ref>
 
* Vytvořit společnou vizi a upřednostnit obnovu ekosystémů z globální na místní úroveň, aby se urychlila zvrácení degradace ekosystému
* Posílit spolupráci a mobilizaci zdrojů za účelem zvýšení toku finančních zdrojů, technologií, znalostí a budování kapacit do zemí a jurisdikcí usilujících o splnění národních cílů a mezinárodních závazků, včetně [[Cíle udržitelného rozvoje|cílů udržitelného rozvoje]], prostřednictvím obnovy ekosystémů
* Podporovat partnerství a investice podporující odolnou ekonomiku zvyšováním podpory pro generování hodnoty pro drobné zemědělce z produktů využití půdy a potenciál přispět k obnově ekosystému
* Podporovat spolupráci mezi poskytovateli finančních prostředůprostředků, vládami, občanskou společností a soukromým sektorem s cílem pomoci překonat překážky rozšiřování produktivních systémů účinně využívajících zdroje ve spojení s obnovou ekosystému
* Zvyšovat povědomí o důležitosti funkčních ekosystémů pro blahobyt člověka a produktivní činnosti, místní rozvoj a ekonomickou udržitelnost společnosti.
 
== Reference Odkazy==
=== Reference ===
{{Reflist}}
{{Překlad|en|UN Decade on Ecosystem Restoration|1000350285}}
<references />
 
=== Externí odkazy ===
 
* [https://www.decadeonrestoration.org/ Dekáda OSN o obnově ekosystémů], oficiální stránky dekády
|* url ={{en}} [http://www.forestlandscaperestoration.org/sites/forestlandscaperestoration.org/files/resources/Ecosystem_decade_Salvador_InitiativeGPFLR_FINAL%2027Aug.pdf Obnova lesů a krajiny: klíč k udržitelné budoucnosti]
|* url ={{en}} [https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr Hodnotící zpráva o degradaci a obnově půdy]
 
== Externí odkazy ==
 
* [https://www.decadeonrestoration.org/ Dekáda OSN o obnově ekosystémů]
* [http://www.forestlandscaperestoration.org/sites/forestlandscaperestoration.org/files/resources/GPFLR_FINAL%2027Aug.pdf Obnova lesů a krajiny: klíč k udržitelné budoucnosti]
* [https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr Hodnotící zpráva o degradaci a obnově půdy]
* [https://www.unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-6 Globální pohled na životní prostředí]
[[Kategorie:Organizace spojených národů]]