Dark Souls III: Porovnání verzí

Přidáno 2 131 bajtů ,  před 7 měsíci
→‎Příběh: Přidán obsah, zlepšeny elektronické citace.
(Úprava názvu.)
(→‎Příběh: Přidán obsah, zlepšeny elektronické citace.)
značky: editace z mobilu editace z mobilního webu
== Příběh ==
{{Spoiler}}
Děj ''Dark Souls III'' začíná stejnou premisou jako předchozí díly. Tak jako už mnohokrát v minulosti, První plamen (''First Flame'') opět vyhasíná. Ten byl doposud zodpovědný za udržování Věku ohně (''Age of Fire''), který se však chýlí ke svému konci. Jak se blíží Věk temna (''Age of Dark''), na svět přichází hrozivé stvůry a šíří se prokletí, které mění živé bytostilidi v bezduché nemrtvé. Takoví jedinci se postupně stávají prázdnými (''Hollows''), bezduchými zatracenci, kteří připomínají zombie. Samotný Věk ohně může být prodloužen rituálem, zvanýmpři spojeníněmž se jedinec s dostatečně silnou duší spojí s ohněm (''linka theobětuje fire'')Prvnímu plameni svůj život, přičímž němžopět velcírozdmýchá hrdinovéchřadnoucí aoheň. božštíV jedincihistorii obětujíse svés dušeohněm spojilo už mnoho velkých hrdinů a mocných lordů, abya nyní mohlnadchází Prvníčas plamenpro plápolatnové dálobětování.
 
V království Lothric zvoní zvon, který ohlašuje vyhasínání Plamene. Hrdinou, který se má spojit s ohněm a obětovat mu svůjsvou životduši, byl pro tento věk vyvolen mladý princ Lothric. I přesto, že k tomuto činu byl celý svůj život veden a vychováván, se princ rozhodl nesplnit svou povinnost, a místo toho sleduje oheň pomalu vyhasínat. Zvon se tak stává poslední nadějí pro Věk ohně. Probouzí totiž čtyři předchozí Pány popela (''Lords of Cinder''; hrdinové, kteří se v minulosti spojili s Prvním plamenem a obětovali mu svůj život, aby mohl Věk ohně po nějakou dobu přetrvat) ze spánku smrti a přivádí je zpět k životu jako nemrtvé. Povstávají ze svých hrobů, aby se znovu pokusili o rituál. Ale všichni až na jednoho nevyslyšeli volání a odmítli usednout na své trůny ve Svatyni spojení ohně (''Firelink Shrine''), kde pro provedení rituálu musí být.
 
Hlavním hrdinou hry je nemrtvý bojovník, jednoduše zvaný Popelavý (''Ashen One''). Jedná se o Neplanoucího (''Unkindled''), tedy hrdinu, který se měl kdysi v minulosti obětovat Plameni tak jako Lothric, ale ve svém úkolu selhal. Jeho duše bylaByl příliš slabáslabý, v důsledku čehož jeho smrt v plamenech přišla vniveč. Jelikož Páni popela odmítli usednout na své trůny, zvuk zvonu probouzí i mnohéjeho Neplanoucí,a včetněněkolik hlavníhodalších hrdinyNeplanoucích, kterýkteří tak povstávápovstávají ze svéhosvých hrobuhrobů. Jejich úkolem je dovést zpupné Pány popela zpět na jejich trůny ve Svatyni spojení ohně, byť mnozí věří, že se to nikomu z nich nemůže podařit. Na rozdíl od předchozích her, NeplanoucíPopelavý, přestože jsouje také nemrtvínemrtvý, netrpínepodléhá na efektefektu prázdnění (''Hollowing''), zřejmě kvůli tomu, že není spjat s temnotou, nýbrž kvůli své smrti v plamenech s ohněm.
Zvon je poslední nadějí pro Věk ohně. Probouzí několik předchozích Pánů popela (''Lords of Cinder''; hrdinové, kteří se v minulosti spojili s Plamenem a obětovali mu svůj život) ze spánku smrti a přivádí je zpět k životu jako nemrtvé. Povstávají ze svých hrobů, aby se znovu pokusili o rituál. Ale všichni až na jednoho nevyslyšeli volání a odmítli usednout na své trůny ve Svatyni spojení ohně (''Firelink Shrine''), kde pro provedení rituálu musí být.
 
Popelavý se probouzí na hřbitově, odkud se probije ke svému prvnímu souboji s bossem, s Iudex Gundyr. Následně se dostává do Svatyně spojení ohně, kde zjišťuje, že jediným Pánem popela, který se dobrovolně vrátil na svůj trůn, je Ludleth z Courlandu (''Ludleth of Courland''). Zbytek odmítl usednout na své trůny, kvůli čemuž je Popelavý nucen přivést prince Lothrica a zbylé Pány do Svatyně. Samotní Páni popela jsou: Hlídači Propasti (''Abyss Watchers''); Aldrich, zvaný Požírač bohů (''Aldrich, Devourer of Gods''); a nakonec Yhorm obr (''Yhorm the Giant''). Hlavní hrdina se tak vydává na cestu, aby vzpůrce přivedl zpět a zachránil skomírající Věk ohně.
Hlavním hrdinou hry je nemrtvý bojovník, jednoduše zvaný Popelavý (''Ashen One''). Jedná se o Neplanoucího (''Unkindled''), tedy hrdinu, který se měl kdysi v minulosti obětovat Plameni tak jako Lothric, ale ve svém úkolu selhal. Jeho duše byla příliš slabá, v důsledku čehož jeho smrt v plamenech přišla vniveč. Jelikož Páni popela odmítli usednout na své trůny, zvuk zvonu probouzí i mnohé Neplanoucí, včetně hlavního hrdiny, který tak povstává ze svého hrobu. Na rozdíl od předchozích her, Neplanoucí, přestože jsou také nemrtví, netrpí na efekt prázdnění (''Hollowing'').
 
Prvním Pánem popela jsou Hlídači Propasti, což je legie válečníků svázaná jednou duší, která sídlí ve Farronské baště (''Farron Keep''). Bojovníci uvízli ve věčném souboji mezi sebou, přičemž kdysi přísahali, že budou bránit zemi před vlivem Propasti (''The Abyss''), temné říše prázdnoty a zla.<br />
Popelavý tak musí přivést prince Lothrica a zpupné Pány popela zpět na jejich trůny a sám se pokusit o rituál. Páni jsou celkem čtyři, plus samotný princ Lothric. Jsou to: Hlídači Propasti (''Abyss Watchers'') – legie válečníků svázaná jednou duší, která přísahala, že bude bránit zemi před vlivem Propasti (''The Abyss''), temnou říší prázdnoty a zla; Yhorm obr (''Yhorm the Giant'') – potomek dávných dobyvatelů, který se stal oddaným vůdcem lidí a později pro ně obětoval svůj život; Aldrich, zvaný Požírač bohů (''Aldrich, Devourer of Gods'') – kněz, který byl donucen spojit se s ohněm i přesto, že ve slepé víře požíral lidi i bohy (během souboje s ním lze vidět, že požírá Gwyndolina z [[Dark Souls|prvního dílu]]); a nakonec Ludleth z Courlandu (''Ludleth of Courland'') – jediný Pán popela, který se dobrovolně vrátil na svůj trůn.
Dalším Pánem je Aldrich, který kdysi býval knězem, jenž ve slepé víře požíral lidi i bohy. I přesto byl donucen obětovat se plamenům a prodloužit tak Věk ohně. Popelavý jej nalézá ve velké katedrále ve městě Anor Londo, kde požírá Gwynova syna Gwyndolina z [[Dark Souls|prvního dílu]].<br />
Posledním zpupným Pánem je Yhorm obr, který se skrývá v Znesvěceném hlavním městě (''Profaned Capital''), jemuž kdysi dávno vládnul. Yhorm je potomek dávných dobyvatelů, který se stal oddaným vůdcem lidí a později pro ně obětoval svůj život, když se spojil s Prvním plamenem.<br />
Popelavý ještě musí porazit prince Lothrica. Ten se skrývá ve Velkých archivech (''Grand Archives'') v Lothrickém hradu (''Lothric Castle''). Je však chráněn svým starším bratrem, princem Lorianem, pročež je hlavní hrdina nucen zabít oba dva.
 
Poté, co Popelavý po dlouhé a nebezpečné cestě plnézabije soubojůvšechny s různými bossy porazí všechnyzpupné Pány popela a prince Lothrica a jejich ostatky umístí na jednotlivé trůny ve Svatyni, Strážkyně ohně (''Fire Keeper'') přesune jejich sílumoc do Popelavého. Ten se následně vydá do ruin Pece Prvního plamene (''Kiln of the First Flame''), kde se nachází zmíněnýposvátný První plamen. Zde se utká s Duší popela (''Soul of Cinder''), což je reinkarnace všech předchozích Pánů popela v jednom těle. Po porážce Duše popela jsou možné čtyři konce (některéposlední tři konce vyžadují splnění specifických podmínek napříč celou hrou):
 
1. Spojení s ohněm: V tomto konci, Popelavý udělá přesně to, co všichni ostatní Páni popela před ním a provede rituál, čímžve taksnaze pokračujeprodloužit Věk ohně a pokračovat tak v nekonečném cyklu obnovy Plamenesvěta. Popelavý se spojí s ohněm a začne hořet, anačež usedne vedle chřadnoucího ohně,. avšak slunceSlunce na obloze přesto stále zůstává temné a nic se neděje, nezdá se, že by měl oheň znovu vzplanout. Hlavní hrdina přesto vyčkává. Není tak vůbec jisté, zda je PlamenPrvní plamen znovu obnoven.<br />
2. Konec ohně: Popelavý přivolá Strážkyni ohně, která vezme skomírající První plamen do rukou. Poznamenává, že oheň rychle vyhasíná a nastává temnota, ale též předpovídá, že jednou budou plamínky tančit temnotou – že světlo se jednou zase vrátí. TmaPlamen vyhasíná, tma z vyhasínajícíhopohasínajícího slunce pohlcuje svět,. nastáváNastává Věk temna.<br />
3. Zabití Strážkyně: Popelavý přivolá Strážkyni ohně, ale jakmile ta vezme Plamen do rukou, Popelavý ji zabije. Následně z jejího těla uzme Plamen, poklekne a pokorně jej nabídne temnému slunci. Zdá se, že chce Plamen využít pro své vlastní účely.<br />
4. Pohlcení ohně: Popelavý, který se díky magii Yoela z Londoru (''Yoel of Londor'') stal prázdným (''Hollow''), pohltí První plamen a uzme jeho sílu. Vzápětí zkolabuje a spadne na zem. Po chvíli se probouzí, okolo něj je klanící se armáda nemrtvých, kteří Popelavého vzývají jako svého Temného pána země Londor. <ref>{{Citace elektronického periodika
4. Pohlcení ohně: Popelavý pohltí sílu Plamene a vzápětí zkolabuje. Po chvíli se probouzí, okolo něj je klanící se armáda bezduchých nemrtvých (''Hollows''), kteří Popelavého vzývají jako svého Temného pána říše Londor (''Dark Lord of Londor''). <ref>[https://darksouls.fandom.com/wiki/Ending_(Dark_Souls_III) Dark Souls III Endings, Dark Souls wiki]</ref> <ref>[https://darksouls.fandom.com/wiki/Ashen_One Ashen One, Dark Souls wiki]</ref> <ref>[https://darksouls.fandom.com/wiki/Ashen_One Ashen One, Dark Souls wiki]</ref> <ref>[https://darksouls.fandom.com/wiki/Unkindled Unkindled, Dark Souls wiki]</ref>
| titul = Dark Souls Wiki – Ending (Dark Souls III)
| url = https://darksouls.fandom.com/wiki/Ending_(Dark_Souls_III)
| periodikum = darksouls.fandom.com
| datum přístupu = 2021-02-17
}}</ref> <ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Dark Souls Wiki – Ashen One
| url = https://darksouls.fandom.com/wiki/Ashen_One
| periodikum = darksouls.fandom.com
| datum přístupu = 2021-02-17
}}</ref> <ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Dark Souls Wiki – Unkindled
| url = https://darksouls.fandom.com/wiki/Unkindled
| periodikum = darksouls.fandom.com
| datum přístupu = 2021-02-17
}}</ref>
{{Spoiler end}}
 
456

editací