Průmysl: Porovnání verzí

Odebráno 1 391 bajtů ,  před 5 měsíci
verze 19455174 uživatele 185.170.228.193 (diskuse) zrušena
značky: editace z Vizuálního editoru odstraněna reference
(verze 19455174 uživatele 185.170.228.193 (diskuse) zrušena)
značka: vrácení zpět
[[Soubor:Gdp-and-labour-force-by-sector.png|náhled|vpravo|Složení [[Hrubý domácí produkt|HDP]] podle odvětví a pracovních sil podle povolání. Zelená, červená a modrá barva země představují procenta v zemědělství, průmyslu a službách.]]
'''Průmysl''' (přejatým slovem někdy ''industrie'') je významným výrobním odvětvím světového hospodářství. Průmyslové výrobky využívá člověk k práci, v domácnosti i ve volném čase. Průmysl velmi rychle zavádí do výroby vědecké objevy a technické vynálezy. Nové výrobky tak stále více ulehčují lidem život.
Maria Salomea Skłodowska byla nejmladší z pěti dětí učitelského páru Władysława a Bronisławy Skłodowských. Oba rodiče pocházeli z nižší polské šlechty (polsky [[szlachta]]). Otec studoval na univerzitě v [[Petrohrad|Petrohradě]] a poté byl učitelem matematiky a fyziky. Matka byla žákyní jediné soukromé dívčí školy ve Varšavě. Posléze se stala učitelkou a ředitelkou té dívčí školy, na které studovala.
 
Společenská změna související s prosazováním průmyslu v národním hospodářství se nazývá [[industrializace]].
Marie Skłodowska složila (pod tímto jménem) v roce [[1891]] jako první žena v historii přijímací zkoušky na fakultu fyziky a chemie [[Paříž|pařížské]] [[Sorbonna|Sorbonny]]. Přes den studovala a po večerech doučovala a vydělávala si tak na živobytí. V roce [[1893]] získala licenciát a začala pracovat jako laborantka v průmyslové laboratoři Lippmanových závodů. Současně dále studovala na Sorbonně a druhý licenciát z matematiky získala v roce [[1894]].
 
== Dělení průmyslu ==
Rovněž v roce [[1894]] poznala svého budoucího manžela [[Pierre Curie|Pierra Curie]], který byl v té době doktorandem v laboratoři [[Henri Becquerel|Henri Becquerela]]. Po Pierrově doktorátu se v roce [[1895]] vzali. Pierre byl bez vyznání a Maria byla nábožensky vlažná, proto měli občanský sňatek, což na nějaký čas vedlo k roztržce Marie s její polskou [[Katolicismus|katolickou]] rodinou. Roku [[1897]] se jim narodila dcera [[Irène Joliot-Curie|Irène]] (taktéž pozdější nositelka Nobelovy ceny).
=== Základní dělení ===
* [[těžební průmysl]] - těžba surovin a paliv
* [[zpracovatelský průmysl]] - zpracování surovin získaných těžebním průmyslem nebo surovin, které získává [[zemědělství]]
 
=== Jiné dělení ===
== Vědecká dráha[editovat | editovat zdroj] ==
* [[těžký průmysl]] - vyrábí převážně výrobní prostředky
Pierre Curie doporučil Marii Becquerelovi, který jí nabídl doktorské studium pod svým vedením na zdánlivě neatraktivní a pracné téma – zjistit, proč je radioaktivita některých druhů [[Uran (prvek)|uranové]] rudy mnohem vyšší, než by plynulo z podílu čistého uranu v rudě. Mladá vědkyně, nyní již provdaná a pod jménem Marie Curie, začala obtížnou práci na dělení uranové rudy na jednotlivé chemické sloučeniny, zpočátku s pomocí mladého chemika A. Debiernea, který dělal licenciát. Hledala sloučeninu, která způsobovala vysokou radioaktivitu. Debiernea to brzy přestalo bavit a nahradil ho sám Pierre Curie. Výzkumy po čtyřech letech vedly nejprve k objevu [[Polonium|polonia]], jež Marie Curie pojmenovala po své polské [[Vlast|vlasti]], a posléze mnohem radioaktivnějšího [[Radium|radia]] (první gram radia izolovala ze [[Uraninit|smolince]] pocházejícího z [[Jáchymov|Jáchymova]]). Výsledkem bylo také vyjasnění pravděpodobných příčin radioaktivity – jako efektu při rozpadu [[Atom|atomových]] jader. V roce [[1903]] jako první žena v historii získala titul doktora fyziky a ve stejném roce jí byla udělena [[Nobelova cena za fyziku]].
** [[strojírenský průmysl|strojírenství a obrábění kovů]]
** [[elektrotechnický průmysl]] - výroba elektrických zařízení, přístrojů, kabelů
** [[hutnictví]] [[železo|železa]] a neželezných [[Kovy|kovů]]
** [[těžební průmysl]] - těžba [[palivo|paliv]] a [[ruda|rud]]
** [[elektroenergetika]] - výroba elektrické energie a technologického tepla
** [[chemický průmysl]] a [[petrochemie]] - rafinerie ropy, výroba plastů
** [[farmaceutický průmysl]] - výroba léčiv a zdravotnického materiálu
** průmysl [[stavební hmoty|stavebních hmot]]
* [[lehký průmysl]] - vyrábí převážně spotřební předměty - také někdy nazývaný ''spotřební průmysl''
** [[potravinářský průmysl]]
** [[oděvní průmysl]]
** [[obuvnický průmysl]]
** [[kožedělný průmysl]]
** [[nábytkářský průmysl]]
** [[papírenský průmysl|papírenský]] a [[polygrafický průmysl]]
** [[sklářský a porcelánový průmysl]]
** … apod.
 
== Statistika ==
Získání Nobelovy ceny Curieovy náhle proslavilo. Sorbonna Pierrovi přiznala místo profesora a souhlasila se založením jeho vlastní laboratoře, ve které se Marie stala vedoucí výzkumu. Ve stejné době také porodila druhou dceru Evu ([[1904]]).
'''[[Průmysl]]''' je velmi rozsáhlým odvětvím národního hospodářství. Mimo strojírenství a zpracovatelského průmyslu zahrnuje rovněž těžbu nerostných surovin nebo výrobu a rozvod elektřiny, plynu a vody. Statistika průmyslu je v Česku definována Klasifikací produkce CZ-CPA a zejména Seznamem výrobků CZ-PRODCOM, který přesně stanoví, který výrobek či služba se zahrnuje do průmyslu. Průmyslovými podniky rozumíme ty podniky, ve kterých se největší podíl přidané hodnoty vytváří při výrobě průmyslových výrobků a při poskytování průmyslových služeb. Z hlediska metodiky statistických zjišťování i z hlediska zveřejňovaných statistických informací lze tedy statistiku průmyslu členit na tři základní oblasti:
 
* '''Statistika produkce'''
Pierre Curie však dne [[19. duben|19. dubna]] [[1906]] přišel o život, a to tak, že ho přejel nákladní koňský povoz. Marie Curie-Skłodowská tak ztratila životního druha i spolupracovníka. Dne [[13. květen|13. května]] téhož roku se fakultní rada rozhodla zachovat katedru vytvořenou pro Pierra Curie a svěřila ji Curie-Skłodowské, spolu s řízením laboratoře. Tak Curie-Skłodowská vyšla ze stínu. Stala se první profesorkou Sorbonny.
 
Produkce všech průmyslových výrobků a průmyslových služeb je měřena podle jejich charakteru v různých měrných (fyzických) jednotkách (např. tunách, kilogramech, litrech, kusech, metrech, apod.) a v Kč. Použití té které fyzické jednotky je normalizováno ve všech průmyslových statistikách zemí EU. Mezi hlavní sledované ukazatele statistiky produkce patří i údaje o tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy.
Vinou toho, že manželé Curieovi ještě před Pierrovou smrtí odmítli dát si patentovat postup přípravy radia z rud, ochudili se o značné finanční prostředky použitelné např. pro výstavbu laboratoře – obtížné získávání peněz po velkou část jejich kariéry ztěžovalo a značně zpomalovalo výzkum.
 
* '''Statistika průmyslových podniků'''
V lednu roku [[1911]] nebyla o jeden hlas zvolena do [[Francouzská akademie věd|Francouzské akademie věd]] (''Académie des sciences''). V prosinci téhož roku však dostala svou druhou Nobelovu cenu (za [[Nobelova cena za chemii|chemii]]), díky které přesvědčila francouzskou vládu, aby vyčlenila prostředky na vytvoření nezávislého ''Ústavu pro radium'' (''Institut du radium''), který byl založen v roce [[1914]] a ve kterém se prováděly výzkumy z oblasti chemie, fyziky a lékařství. Tento ústav se stal líhní nositelů Nobelových cen – vyšli z něho ještě čtyři, mezi nimi i Mariina dcera [[Irène Joliot-Curie]] a Mariin zeť [[Frédéric Joliot]], kteří získali Nobelovu cenu za objevení uměle vyvolané radioaktivity.
 
Vykazující podniky, resp. podnikatelské subjekty jsou vybírány z Registru ekonomických subjektů, a to na základě jejich hlavní (převažující) ekonomické činnosti i na základě dalších vlastností jako je např. velikost subjektu podle počtu zaměstnanců. Mezi hlavní ukazatele této statistiky patří sledování průmyslových zakázek, průměrný evidenční počet zaměstnanců či zaměstnaných osob v průmyslu průměrné mzdy v průmyslu nebo produktivita práce.
Během [[První světová válka|1. světové války]] se Curie-Skłodowska stala šéfem vojenské lékařské buňky, která se zabývala organizací polních [[Rentgenové záření|rentgenografických]] stanic, které vyšetřily celkem více než 3 milióny případů zranění francouzských vojáků.
 
* '''[[Index průmyslové produkce]]'''
Po válce Curie-Skłodowska nadále vedla ''Ústav pro rádium'' v Paříži a zároveň cestovala po světě, kde její nadace pomáhala zakládat lékařské ústavy pro léčbu [[Rakovina|rakoviny]]. U Marie Curie-Skłodowské na ústavu také dva roky studoval [[František Běhounek]] (v letech [[1920]]–[[1922]]), který po návratu zkoumal radioaktivitu v jáchymovských dolech. V roce [[1925]] Marie Curie-Skłodowska sfárala do dolu Svornost v [[Jáchymov|Jáchymově]]. Absolvovala také cestu po Spojených státech, kde převzala mnoho čestných titulů a také dostala od amerického prezidenta slavnostně gram radia pro výzkum a léčbu nemocných. V roce [[1932]] s pomocí polského prezidenta [[Ignacy Mościcki|Moścického]] byl jeden z takovýchto institutů založen ve [[Varšava|Varšavě]]. Prvním vedoucím se stala Mariina sestra Bronisława.
 
Kombinací propočtů objemových ukazatelů o produkci průmyslových výrobků a služeb a o vytvořené přidané hodnotě při této produkci měřené na úrovni podniků se měsíčně počítají indexy průmyslové produkce (IPP), které představují základní (konjunkturální) ukazatele průmyslové produkce. Jde o základní ukazatel, který statistika měsíčně zveřejňuje a díky kterému lze objektivně hodnotit vývoj průmyslové produkce. Mimo celkového IPP jsou publikovány indexy v podrobnější úrovni (těžba a dobývání, jednotlivá odvětví zpracovatelského průmyslu a energetiky).
Maria Curie-Skłodowska zemřela [[4. červenec|4. července]] [[1934]] v [[Sanatorium|sanatoriu]] Sancellemoz u [[Passy (Haute-Savoie)|Passy]] ([[Haute-Savoie]]) na [[Leukemie|leukemii]] způsobenou zřejmě [[Ionizující záření|ionizujícím zářením]] materiálů, se kterými pracovala bez ochranných prostředků. Byla pohřbena vedle Pierra v [[Sceaux (Hauts-de-Seine)|Sceaux]].
 
== Vysvětlivky ==
V roce [[1995]] byla pro své zásluhy jako první žena pochována pod kopulí [[Pantheon (Paříž)|pařížského Pantheonu]].
V Česku je [[Průmysl v České republice|průmysl]] ([[sekundární sektor]]) jedním z nejvýznamnějších odvětví národního hospodářství <ref>PRECLÍK, Vratislav: Průmysl 4.0 a jeho základní koncept, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, leden – červen 2019, roč.XXVIII. , dvojčíslo 1, 2 . ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 1 - 11</ref> a vytváří velkou část [[národní důchod|národního důchodu]]. V ostatních [[Evropa|evropských]] zemích je to méně, neboť tam hrají již větší podíl [[služby]] ([[terciární sektor]]). Naopak v rozvojových zemích je primární prvovýroba ([[primární sektor]]), tj. [[zemědělství]], [[lesnictví]] a těžba. Řešením a řízením materiálových, finančních a informačních toků v jednotlivých sektorech se zabývá průmyslová logistika (pořizovací, nákupní, výrobní, distribuční - "prodej-odbyt").<ref>[[Vratislav Preclík|Preclík Vratislav]]: Průmyslová logistika, 116 s., {{ISBN|80-01-02139-4}}, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2000</ref>
 
== Podrobný životopis[editovat | editovat zdroj] ==
 
=== Raná léta Marie Skłodowské[editovat | editovat zdroj] ===
Marie Skłodowská se narodila ve Varšavě, patřící tehdy ruské části [[Polsko|Polska]], dne 7. listopadu 1867 jako nejmladší z pěti dětí tamního dobře známého páru manželů Bronislawy Skłodowské, roz. Boguské, a Wladyslawa Skłodowského. Celkem čtyři starší sourozenci se jmenovali Zofia (* 1862), Józef (* 1863), Bronislawa (* 1865) a Helena (* 1866) Sklodowští.
 
== Odkazy ==
=== Reference ===
<references />
22

editací