Volby ve Spojených státech amerických: Porovnání verzí

základ pro další úpravy (přidány kapitoly dle úrovní moci)
(Robot: Opravuji 1 zdrojů a označuji 0 zdrojů jako nefunkční) #IABot (v2.0)
(základ pro další úpravy (přidány kapitoly dle úrovní moci))
{{pracuje se}}
{{upravit}}
 
[[Soubor:The County Election, Bingham, 1846.jpg|thumb|300px|vpravo|Obraz z r. 1846 ukazuje, jak volební soudce skládá slib voličům]]
 
[[Spojené státy americké]] jsou federativní ústavní republikou s několika stupni vlády, na kterých se rozhoduje pomocí hlasování. '''Volby ve Spojených státech amerických''' tak probíhají na federální, státní a místní úrovni a také v indiánských rezervacích. Podle studie politoložky Jennifer Lawless bylo v roce 2012 v celých Spojených státech amerických 519 682 zvolených úředníků.<ref>[https://web.archive.org/web/20150331045111/http://images.dailykos.com/images/134822/large/Elected_officials.png?1426881549 Počet úřadů obsazených volbou v roce 2015 (obrázek, dailykos.com)]</ref>
[[Spojené státy americké]] mají federální moc s volenými úředníky na federální (národní), státní a místní úrovni.
 
Na národní úrovni hlavu státu, prezidentaprezident a společně sním i viceprezident, volíjsou nepřímovoleni lidnepřímo prostřednictvím sboru volitelů. V moderní době volitelé vždy volí podle výsledku hlasování v jejich státě. Také všichni členové federálního zákonodárného sboru, Kongresu Spojených států, jsou voleni přímo. Na úrovni jednotlivých států je mnoho volených funkcionářů – každý stát má minimálně jednoho voleného guvernéra a zákonodárný sbor. Dále jsou volení funkcionáři na místní úrovni v okresech a ve městech. Odhaduje se, že v celé zemi se v každém volebním období obsazuje více než milion funkcionářů.
 
Volby reguluje jak federální, tak státní právo. Ústava USA definuje v prvním a druhém článku a v přílohách k ústavě v základním rozsahu, jak se volí federálně. Státní legislativa reguluje většinu aspektů volebního práva včetně vnitrostranických primárek, voličského práva, průběhu shromáždění volitelů daného státu a průběhu státních a místních voleb. Sporné je vždy financování voleb kvůli tomu, že základem pokrytí nákladů na volební kampaň jsou soukromé zdroje, zejména na federální úrovni.
== Hlasování ==
=== Metoda ===
[[Image:US Electoral Systems.svg|náhled|Volební systémy používané v jednotlivých státech:<br/>{{legend|#FF0000|[[Systém relativní většiny|Systém relativní většiny („První v cíli“)]]}}
Volí se metodou „první zvolen“ (anglicky first-past-the-post), kdy je zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů. U prezidentského sboru volitelů strana s největším počtem hlasů získává celý počet volitelů připadající danému státu. Není podmínkou, že musí úspěšný kandidát nebo strana získat většinu hlasů (50 % nebo víc). Počet křesel není přímo úměrný počtu hlasů. Také není požadováno minimální kvorum hlasujících voličů – často bývá účast pod 50 % oprávněných voličů.
{{legend|#A02C5A|[[Dvoukolový volební systém]]}}
{{legend|#D35F8D|[[Alternativní hlasování|Preferenční hlasování]] (IRV)}}
{{legend|#808000|Tzv. Louisianské primárky}}
{{legend|#008080|Nestranické primárky, druhé kolo pro dva nejúspěšnější kandidáty}}
{{legend|#000080|Nestranické primárky, čtyři nejúspěšnější kandidáti postupují do preferenčního hlasování}}]]
 
Volí se [[Systém relativní většiny|metodou „první na cílové pásce“]] (anglicky first-past-the-post), kdy je zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů. U prezidentského sboru volitelů strana s největším počtem hlasů získává celý počet volitelů připadající danému státu. Není podmínkou, že musí úspěšný kandidát nebo strana získat většinu hlasů (50 % nebo víc). Počet křesel není přímo úměrný počtu hlasů. Také není požadováno minimální kvorum hlasujících voličů – často bývá účast pod 50 % oprávněných voličů.
 
=== Hlasovací právo ===
Všechny státy kromě Severní Dakoty vyžadují, aby se občané k volbám zapsali. Některé z nich dovolují občanům registraci až v den voleb. Tradičně se voliči museli registrovat na úřadech státu, ale v polovině 90. let 20. století prosadila federální vláda usnadnění zápisu v zájmu zvýšení volební účasti. Národní (tj. federální) zákon o registraci voličů z roku [[1993]] zavazuje vlády států k přijetí určitých federálních typů financí, aby zjednodušily zapisování pomocí poskytování jednotného typu zapisovacích služeb ve střediscích zápisu podle řidičských průkazů, střediscích pro zdravotně postižené, školách, knihovnách a na poštách. Státy umožňující zápis v den voleb tomuto zákonu nepodléhají. Jsou to tyto státy: Idaho, Minnesota, New Hampshire, Severní Dakota, Wisconsin a Wyoming.
 
== Volby na federální úrovni ==
== Reference ==
 
Na federální úrovni existují omezení počtu volebních období pouze pro úřad prezidenta, který je dán dvacátým druhým dodatkem. Viceprezidentem je možné být zvolen bez omezení. Dlouhodobě probíhá také diskuze o zavedení omezení počtu volebních období pro členy Kongresu.
 
Každé čtyři roky se koná po celých Spojených státech v úterý po prvním listopadovém pondělí v takzvaný Volební den, kdy se kromě voleb prezidentských a sněmovních zároveň koná mnoho federálních, státních a místních voleb a referend zároveň (všechny tyto volby bývají sdruženy do jednoho volebního lístku). Sněmovní volby, které se konají uprostřed prezidentského volebního období se nazývají mid-terms.
 
Mnohé státy umožňují (u všech druhů voleb,) odevzdat hlas před hlavním volebním dnem. Doba, během níž je možné odevzdat předčasné hlasy, se mezi státy, které ji umožňují, liší a sahá od čtyř do padesáti dnů před hlavním dnem voleb. Takové hlasy je možné odevzdat to buď osobně nebo poštou nebo vhozením do zvláštních schránek. Některé státy umožnují uznávat poštovní hlasy, které dorazí i po volebním dnu, pokud jsou opatřeny poštovním razítkem nejdéle v den voleb.
 
Na federální úrovni nedochází k přímé volbě soudců ani [[Federální vláda Spojených států amerických|členů vlády]]. Členy vlády a soudci [[Nejvyšší soud Spojených států amerických|Nejvyššího soudu]] a [[Federální soudnictví Spojených států|dalších federálních soudů]] se stávají ti prezidentem navržení kandidáti po schválení hlasováním v Senátu. Soudci jsou jmenováni doživotně, pokud nerezignují nebo nejsou odvoláni procesem [[impeachment]]u.
 
[[Ústava Spojených států amerických]] neuvádí žádný postup pro konání národního [[referendum|referenda]] nebo [[Lidová iniciativa|lidové iniciaty]]. Veškerá hlasování tohoto typu se tak omezují pouze na některé státy a místní samosprávy.
 
=== Volby prezidenta a viceprezidenta ===
{{Podrobně|Volba prezidenta Spojených států amerických|Seznam voleb prezidenta Spojených států amerických}}
[[Image:Electoral map 2020.svg|náhled|Mapa státu dle počtu hlasů volitelů]]
 
'''Volba prezidenta USA''' je volební proces, jímž je vybrán [[Prezident Spojených států amerických|představitel federální výkonné moci]] ve [[Spojené státy americké|Spojených státech amerických]]. Podle znění [[Ústava Spojených států amerických|federální ústavy]] není prezident zvolen přímo občany Spojených států, nýbrž voliteli, kteří jsou pro potřeby volby ustanoveni v každém z členských států [[federace]] způsobem, který si stanoví příslušný stát, a jejichž počet se odvíjí od lidnatosti daného státu. V současné době občané-voliči prostřednictvím volebních lístků hlasují přímo pro kandidáty na prezidenta a následně se v každém státě sejdou volitelé a až na výjimky odevzdají hlas tomu kandidátovi na prezidenta, který v daném státě obdržel nejvíc hlasů voličů. Z formálního hlediska se tedy jedná o nepřímou volbu.
 
Volba prezidenta je silně decentralizovaný proces. Federální ústava předepisuje jen některé náležitosti volby, z větší části je průběh volby řízen jednotlivými státy federace a volba tak nemá na celém území USA stejnou podobu.
 
Způsob volby prezidenta Spojených států je popsán v článku 2 původního (z roku 1787) znění ústavy Spojených států. Volba je svěřena volitelům, přičemž každému státu náleží tolik volitelů, jaký je počet jeho zástupců ve [[Kongres Spojených států amerických|federálním parlamentu]]. Je ponecháno na členských státech, jakým způsobem a koho učiní volitelem; ústava pouze zakazuje, aby jím byl držitel některého (i čestného) federálního úřadu. Volitelé se sejdou v rámci svých států (ten má být na celém území Spojených států stejný) a vyberou svého kandidáta na prezidenta. Seznamy vybraných kandidátů jsou pak zaslány do [[Senát Spojených států amerických|senátu federálního parlamentu]], kde jsou hlasy sečteny; prezidentem se stane ten, kdo získal hlasy nadpoloviční většiny volitelů. Nemá-li nikdo většinu volitelů, senát zvolí prezidenta z kandidátů s nejvyšším počtem hlasů (to se stalo v letech 1800 a 1824).
 
V původním ustanovení měl každý volitel odevzdat dva hlasy, přičemž kandidát s druhým nejvyšším počtem hlasů se měl stát [[Viceprezident Spojených států amerických|viceprezidentem]]. Dvanáctý dodatek k ústavě z roku 1804 upřesnil, že volitelé mají odevzdat hlas zvlášť pro prezidenta a zvlášť pro viceprezidenta a stanovil také volbu viceprezidenta senátem pro případ nedostatku většiny hlasů od volitelů (to nastalo v roce 1836). Zároveň jeden z obou volitelem navrhovaných kandidátů musí být z jiného státu než sám volitel.
 
Kandidovat na prezidenta může každý občan Spojených států, který získal občanství Spojených států narozením, je aspoň 35 let starý a nejméně 14 roků pobýval na území Spojených států.
 
Text ústavy z roku 1787 nestanovoval žádné omezení, kolikrát může být občan Spojených států zvolen prezidentem, nicméně od dob prvního prezidenta [[George Washington|George Washingtona]] se vžila zvyklost zastávat nejvýš dvě funkční období. Poté, co byl v letech 1932 až 1944 [[Franklin Delano Roosevelt]] zvolen čtyřikrát po sobě, byl přijat v roce 1951 dvacátý druhý dodatek ústavy omezující počet funkčních období na dvě a nejvýše deset let v úřadu.
 
Způsobilost volit prezidenta USA (stejně jako volit poslance federálního parlamentu) není v původním textu federální ústavy z roku 1787 nijak stanovena, byla tedy ponechána čistě na vůli členských států. Patnáctý dodatek z roku 1870 zajistil hlasovací právo všem mužům bez ohledu na barvu pleti, devatenáctý dodatek z roku 1920 udělil hlasovací právo ženám, dvacátý čtvrtý dodatek z roku 1964 zakázal podmiňovat volební právo nezaplacením jakékoli daně a dvacátý šestý dodatek ústavy z roku 1971 snížil spodní věk voličů na osmnáct roků. Jakékoli jiné podmínky účasti občanů na volbě jsou záležitostí členských států (v některých z nich je tedy například právo volby odepřeno těžkým zločincům).
 
* [[Volby prezidenta USA 1788–1789]]
* [[Volby prezidenta USA 1792]]
* [[Volby prezidenta USA 1796]]
* [[Volby prezidenta USA 1800]]
* [[Volby prezidenta USA 1804]]
* [[Volby prezidenta USA 1808]]
* [[Volby prezidenta USA 1812]]
* [[Volby prezidenta USA 1816]]
* [[Volby prezidenta USA 1820]]
* [[Volby prezidenta USA 1824]]
* [[Volby prezidenta USA 1828]]
* [[Volby prezidenta USA 1832]]
* [[Volby prezidenta USA 1836]]
* [[Volby prezidenta USA 1840]]
* [[Volby prezidenta USA 1844]]
* [[Volby prezidenta USA 1848]]
* [[Volby prezidenta USA 1852]]
* [[Volby prezidenta USA 1856]]
* [[Volby prezidenta USA 1860]]
* [[Volby prezidenta USA 1864]]
* [[Volby prezidenta USA 1868]]
* [[Volby prezidenta USA 1872]]
* [[Volby prezidenta USA 1876]]
* [[Volby prezidenta USA 1880]]
* [[Volby prezidenta USA 1884]]
* [[Volby prezidenta USA 1888]]
* [[Volby prezidenta USA 1892]]
* [[Volby prezidenta USA 1896]]
* [[Volby prezidenta USA 1900]]
* [[Volby prezidenta USA 1904]]
* [[Volby prezidenta USA 1908]]
* [[Volby prezidenta USA 1912]]
* [[Volby prezidenta USA 1916]]
* [[Volby prezidenta USA 1920]]
* [[Volby prezidenta USA 1924]]
* [[Volby prezidenta USA 1928]]
* [[Volby prezidenta USA 1932]]
* [[Volby prezidenta USA 1936]]
* [[Volby prezidenta USA 1940]]
* [[Volby prezidenta USA 1944]]
* [[Volby prezidenta USA 1948]]
* [[Volby prezidenta USA 1952]]
* [[Volby prezidenta USA 1956]]
* [[Volby prezidenta USA 1960]]
* [[Volby prezidenta USA 1964]]
* [[Volby prezidenta USA 1968]]
* [[Volby prezidenta USA 1972]]
* [[Volby prezidenta USA 1976]]
* [[Volby prezidenta USA 1980]]
* [[Volby prezidenta USA 1984]]
* [[Volby prezidenta USA 1988]]
* [[Volby prezidenta USA 1992]]
* [[Volby prezidenta USA 1996]]
* [[Volby prezidenta USA 2000]]
* [[Volby prezidenta USA 2004]]
* [[Volby prezidenta USA 2008]]
* [[Volby prezidenta USA 2012]]
* [[Volby prezidenta USA 2016]]
* [[Volby prezidenta USA 2020]]
 
=== Volby do Sněmovny reprezentantů ===
{{Podrobně|Seznam voleb do Sněmovny reprezentantů Spojených států amerických}}
[[Image:US Congressional districts.svg|náhled|Mapa volebních obvodů pro volby do Sněmovny reprezentantů]]
 
Volby do [[Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických|Sněmovny reprezentantů]] se konají každé dva roky (na tzv. [[Volební superúterý|volební superúterý]]), jsou přímé a uskutečňují se v jednomandátových volebních okrscích o velikosti přibližně 530&nbsp;000 obyvatel, které se upravují dle sčítání obyvatel každých deset let. Kandidát do Sněmovny reprezentantů musí dosáhnout věku nejméně 25 let, být občanem Spojených států po dobu nejméně 7 let a zákonným rezidentem státu, ve kterém kandiduje. Celkový počet reprezentantů byl roku 1911 stanoven na 453. Každý stát unie má minimálně jednoho zástupce, lidnatější státy se pak proporčně dělí o zbytek křesel, v závislosti na počtu obyvatel. Pouze jediného zástupce, který je volen za celé území daného státu (angl. ''at-large'') má sedm nejméně lidnatých států ([[Aljaška]], [[Delaware]], [[Severní Dakota]], [[Jižní Dakota]], [[Montana]], [[Vermont]], [[Wyoming]]). Naopak nejlidnatější stát Kalifornie má 53 reprezentantů (stav k roku 2020).
 
Krátké funkční období bylo koncipováno kvůli co nejvyšší kontrole voličů nad poslanci.<ref>Říchová, B. et al: ''Komparace politických systémů I.'' VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, 2.&nbsp;vydání, 1999. {{ISBN|80-7079-994-3}}</ref> Pokud během volebního období dojde k uprázdnění mandátu (např. z důvodu rezignace nebo úmrtí) musí se dle [[Ústava Spojených států amerických|Ústavy]] konat v daném volebním obvodu [[doplňovací volby]] (angl. special election). Náhradník zvolený v doplňovacích volbách se ujme úřadu, následujícího dne nebo po certifikaci výsledků a to do konce původního dvouletého volebního období.
 
Teritorium hlavního města [[Washington, D.C.]] (1871-75, 1970), samosprávná teritoria [[Guam]] (1970), [[Americká Samoa]] (1978), [[Americké Panenské ostrovy]] (1973) a přidružené státy [[Portoriko]] (1901) a [[Severní Mariany]] (2009) mají ve Sněmovně reprezentantů po jednom zástupci, který ale nedisponuje hlasovacím právem. Tito zástupci jsou označování jako delegáti a jsou voleni každé dva roky, kromě zástupce Portorika (označován jako resident commissioner), který je volen na čtyřleté období.
 
=== Volby do Senátu ===
{{Podrobně|Seznam voleb do Senátu Spojených států amerických}}
[[Image:2020 Senate election results map.svg|náhled|Výsledek voleb do Senátorů v roce 2020 (skupina II):<br/>{{legend|#1272b1|Mandát získaný Demokratem}}
{{legend|#93C5DD|Mandát obhájený Demokratem}}
{{legend|#cb0e19|Mandát získaný Republikánem}}
{{legend|#f48983|Mandát obhájený Republikánem}}]]
 
Každý z 50 států Unie má v Senátu dva své zástupce, což zaručuje vzájemnou rovnost států na základě tzv. Connecticutského kompromisu. Podle [[Ústava Spojených států amerických#Další dodatky (XI až XXVII)|sedmnáctého dodatku Ústavy]] z roku 1913 je každý senátor volen v domovském státu přímo, na šestileté období, přičemž každý sudý rok se obmění třetina senátorů (skupiny I, II, III). Do roku 1913 byly senátoři voleni nepřímo parlamenty jednotlivých států, nicméně některé státy již před přijetím ústavního dodatku zavedly přímou volbu, jako první tak učinil [[Oregon]] v roce 1908. Kandidát do Senátu musí dosáhnout věku nejméně 30 let, být občanem Spojených států po dobu nejméně 9 let a zákonným rezidentem státu, ve kterém kandiduje.
 
Dojde-li k&nbsp;uprázdnění senátorského mandátu (např. z&nbsp;důvodu rezignace nebo úmrtí senátora), ukládá Sedmnáctý dodatek ústavy výkonné moci jednotlivých států resp. guvernérům vyhlásit [[doplňovací volby]] (angl. ''special election''). Senátor zvolený v doplňovacích volbách se ujme úřadu co nejdříve a to do konce volebního období senátora, kterého nahrazuje. Stejný ústavní dodatek dále umožňuje parlamentům jednotlivých států dát guvernérům pravomoc na uvolněný post dočasně jmenovat senátora do uskutečnění doplňovacích nebo jiných celostátních voleb:
 
* [[Severní Dakota]], [[Oklahoma]], [[Oregon]], [[Rhode Island]] a [[Wisconsin]] neumožňují guvernérům jmenování náhradníka a vyžadují přímo doplňovací volby,
* [[Alabama]], [[Aljaška]], [[Connecticut]], [[Louisiana]], [[Massachusetts]], [[Mississippi (stát)|Mississippi]], [[Texas]], [[Vermont]] a [[Washington (stát)|Washington]] umožňují guvernérům jmenování náhradníka, ale vyžadují konání doplňovacích voleb v&nbsp;brzkém termínu,
* 36 států umožňuje jmenování dočasného senátora guvernérům, přičemž jím jmenovaný senátor se ujme svého úřadu do konce řádného mandátu nebo do nejbližších celostátních voleb.
** Ve státech [[Arizona]], [[Havaj]], [[Severní Karolína]], [[Maryland]], [[Utah]] a [[Wyoming]] musí guvernér jmenovat náhradního senátora ze stejné strany jako byl poslední řádně zvolený senátor.
 
== Volby na úrovni států a teritorií ==
 
=== Volby guvernérů a viceguvernérů ===
 
=== Volby dalších členů státní výkonné moci ===
 
<gallery>
File:Statewide elections.png|Počet celostátně volených ústavních činitelů v jedn. státech (vyjma soudců a guvernérů):<br/>{{legend|#f30b11|1}}{{legend|#f86e08|2}}{{legend|#f30be5|3}}{{legend|#0b0bf3|4}}{{legend|#0bf3d5|5}}{{legend|#3cf30b|6}}{{legend|#e0f30b|7}}{{legend|#462020|8}}{{legend|#007f00|9}}{{legend|#cccccc|10 a více}}
</gallery>
 
=== Volby do zákonodárných sborů ===
 
Ve všech státech dochází k přímé volbě členů legislativní větve státní moci. Všechny státy mají dvoukomorové parlamenty, kromě Nebrasky která má od roku 1936 pouze jedinu komoru Senát, který je formálně bezpartijní. Většina státu neomezuje počet volebních období, které může zákonodárce vykonávat. Menšina těch států, které takové omezení mají je aplikuje pro obě komory (většinou v obdobné délce nebo počtu pro obě komory). Státy se také liší v délce pobytu ve státu pro kandidáty do sněmovny nebo senátu a také délku pobytu kandidáta v obvobu ve kterém kandiduje, popř. také v otázce občanství resp. min. délky jeho trvání. Pouze minimum států má tyto požadavky přísnější pro kandidáty do horní komory.
 
Dolní komory státních parlamentů (většinou nazývané ''Sněmovna reprezentantů'') jsou zpravidla početnější (dvou až čtyřnásobně) a délka mandátů je většinou dva roky, vyjímečně čtyři roky. Požadavky na minimální věk poslance se liší mezi jednotlivými státy (18 až 25 let).
 
Horní komory státních parlamentů shodně nesou název ''Senát'' a jsou méně početné. Delká senátorských mandátů je většinou čtyři, vyjímečně pak dva roky. Požadavky na minimální věk senátorů se liší mezi jednotlivými státy (18 až 30 let), polovina států má minimální věk stejný pro poslance i senátory, Ohio, Severní Dakota a Vermont nemají požadavky na minimální věk zákonodárců a zbylé státy mají nastaven vyšší minimální věk pro senátory než pro poslance.
 
=== Volby soudců ===
 
<gallery>
File:USStateSupremeCourtSelection.png|Metody výběru soudců nejvyšších soudů dle států<br/>{{legend|#01640d|Jmenováni guvernérem (na jedno období vč. doživotních)}}{{legend|#03cf1c|Jmenováni guvernérem (opakovaně)}}{{legend|#74ff74|Jmenováni guvernérem, jiný orgán potvrzuje na další období}}{{legend|#15c6df|Jmenování guvernérem, následované [[odvolací volby|potvrzovacími (odvolacími) volbami]]}}{{legend|#b00442|Jmenováni parlamenty}}{{legend|#040eb0|Nestranické volby}}{{legend|#a04a0a|Stranické volby}}
{{legend|#f16e0d|Stranické volby, následované [[odvolací volby|potvrzovacími (odvolacími) volbami]]}}
</gallery>
 
=== Lidové iniciativy a referenda ===
 
Většina států (27) a hlavní město [[Washington, D. C.]] umožňuje občanům využít některou formu přímé demokracie. Obecně mají ve své legislativě zakomponováno více prvků přímé demokracie státy západně od [[Mississippi (řeka)|řeky Mississippi]], zatímco státy východně od ní, které jich umožňují spíše minimum. K prvkům přímé demokracie patří referendum, lidová iniciativa zákonů a ústavních dodatků, tak jejich schvalování (angl. ''legislative referral, legislative referendum''). V případě aplikace lidového hlasování je běžně vyžadované kvórum sesbíraných podpisů, které se liší dle států. Pouze stát Nevada navíc dává občanům možnost vyvolat referendum o zakotvení aktuálního znění již existujícího zákona, který v případě schválení v referendu nemůže být změněn jinak než opět referendem (angl. ''statute affirmation''). Přijetí nebo zamítnutí dodatku státní ústavy je jediná forma přímé demokracie, kterou umožňují všechny státy, kromě Delaware. Ze všech států pouze občané Delaware nemají možnost schválit přijetí ústavního dodatku referendem (o přijetí běžného zákona naopak hlasovat mohou).
 
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="text-align:center;"
|+
Prvky přímé demokracie v jednotlivých státech
! rowspan="2" | Stát
! rowspan="2" | zákonodárná<br />iniciativa
! rowspan="2" | iniciativa <br/>ústavního dodatku
! rowspan="2" | referendum
! colspan="2" | schválení
|-
! zákona
! ústavního dodatku
|-
|Alabama
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Aljaška
|style="background: #A2CD5A; color: black;"|Nepřímá
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Arizona
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Arkansas
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Colorado
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Connecticut
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Severní Dakota
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Jižní Dakota
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Delaware
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|-
|Florida
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Georgie
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Havaj
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Idaho
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Illinois
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Indiana
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Iowa
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Kalifornie
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Kansas
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Severní Karolína
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Jižní Karolína
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Kentucky
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Louisiana
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Maine
|style="background: #A2CD5A; color: black;"|Nepřímá
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Maryland
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Massachusetts
|style="background: #A2CD5A; color: black;"|Nepřímá
|style="background: #A2CD5A; color: black;"|Nepřímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Michigan
|style="background: #A2CD5A; color: black;"|Nepřímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Minnesota
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Mississippi
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #A2CD5A; color: black;"|Nepřímá
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Missouri
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Montana
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Nebraska
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Nevada
|style="background: #A2CD5A; color: black;"|Nepřímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|New Hampshire
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|New Jersey
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Nové Mexiko
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|New York
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Ohio
|style="background: #A2CD5A; color: black;"|Nepřímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Oklahoma
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
| Oregon
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|Přímá
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Pensylvánie
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Rhode Island
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Tennessee
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Texas
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Utah
|style="background: #A2CD5A; color: black;"|Nepřímá
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Vermont
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Virginie
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Západní Virginie
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
 
|-
|Washington
|style="background: #ffff00; color: black;"|obojí
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Wisconsin
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|Wyoming
|style="background: #A2CD5A; color: black;"|Nepřímá
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|style="background: #f48983; color: black;"|NE
|style="background: #b0ceff; color: black;"|ANO
|-
|}
 
<gallery>
File:Initiatives, referendums, and legislative referral in the United States.svg|Přímá demokracie dle států
</gallery>
 
== Volby na místní úrovni ==
 
Na místní úrovni (okresní nebo městské) běžně dochází k volbě např. starostů, zastupitelů, členů školských rad, okresních šerifů a dalších představitelů okresu a v některých oblastech také smírčích soudců.
 
== Odkazy ==
=== Reference ===
{{překlad|en|Elections in the United States|1001033903|en|Initiatives and referendums in the United States|1002583666}}
<references/>
 
=== ExterníSouvisející odkazyčlánky ===
 
* [[Politický systém Spojených států amerických]]
* [[Volební superúterý]]
* [[Volby v Česku]]
 
=== Externí odkazy ===
* {{Commonscat}}
 
* [http://clerk.house.gov/member_info/electionInfo/index.html Federal election results 1920-2008, US House Office of the Clerk] Výsledky voleb USA 1920 – 2008
* [https://web.archive.org/web/20110202214223/http://elections.lib.tufts.edu/aas_portal/index.xq A New Nation Votes: American Election Returns 1787-1824] Výsledky federálních, státních a místních voleb v prvních desetiletích (roky 1787 – 1824, "Early Republic").
 
{{překlad|en|Elections in the United States|463105149}}
 
[[Kategorie:Volby v USA]]