Diskuse:Reliabilita: Porovnání verzí

Přidáno 2 325 bajtů ,  před 3 měsíci
(→‎--> Spolehlivost: ještě reakce na Hynase)
značky: Odpověď zdrojový kód
::::Nejprve technická: když chceš, aby mně Wiki hodila upozornění na tvou reakci, tak do šablony ''ping'' nemůžeš vepsat své jméno, ale musíš to moje. Jinak si voláš sám sobě... ;) :D Kdybych se sem náhodou nepodíval, tak žiji pořád v tom, žes už nijak nereagoval.
::::A terazky k věci: no, mně třeba ten mnou uváděný zdroj nepřijde jako nějaký okrajový, na nízké (nevědecké) úrovni. Ale je možné, že jde jen o výjimku? Nevím. A uznávám, žes v této věci autorita. Také se nechci o takovouto věc nějak do krve přít; jen bych rád nějaké přesvědčivější argumenty pro absolutní přednost ''reliability'', než jen tvrzení „já to vím“. Aby to prostě bylo zřejmé/dokazatelné všeobecně, i neznalým čtenářům. Šlo by to, něco takového dodat? --[[Wikipedista:Iaroslavvs|Iaroslavvs]] ([[Diskuse s wikipedistou:Iaroslavvs|diskuse]]) 14. 1. 2021, 04:00 (CET)
::::{{Ping|Iaroslavvs}} Díky a omlouvám se, chvilka roztržitosti :D
::::Každopádně ale k odpovědi - je to dost otrava, protože je výsledek evidentní a jde o ztracený čas, ale věnoval jsem tomu 15 minut a sáhl do knihovny. Namátkou jsem vybral (většinu) učebnic psychologické diagnostiky, psychometriky, psychologické metodologie a slovníky v češtině, které mi padly do oka. Mrkl jsem vždy do rejstříku a pak případně dohledal význam v textu.
::::Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). ''Psychometrika: měření v psychologii.'' Portál: Reliabilita uváděna jako reliabilita (včetně názvu kapitoly), spolehlivost použita pouze ve významu interval spolehlivosti.
::::Svoboda, M., Krejčířová, D., & Vágnerová, M. (2015). ''Psychodiagnostika dětí a dospívajících'' (Vydání třetí). Portál: Reliabilita uváděna jako reliabilita (včetně názvu kapitoly), spolehlivost chybí v rejstříku.
::::Ferjenčík, J. (2010). ''Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši'' (Vyd. 2). Portál: Reliabilita uváděna jako reliabilita (včetně názvu kapitoly), spolehlivost chybí v rejstříku.
::::KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1351-4. - Spolehlivost nemá heslo, reliabilita jen jako, cituji: "spolehlivost, hodnověrnost; psych. soc. vlastnost postupu či textu dosahovat stále stejných hodnot". Což je právě význam reliability v měření jako stability pozorovaného skóre.
::::Überla, K. (1976). Faktorová analýza (2. vyd). Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry. Reliabilita uváděna jako reliabilita, spolehlivost chybí v rejstříku.
::::Atkinson, R. L. (2003). Psychologie. Portál. Reliabilita uváděna jako reliabilita, spolehlivost chybí v rejstříku.
::::Hendl, J. (2015). Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat (Páté, rozšířené vydání). Portál. Reliabilita uváděna jako reliabilita, spolehlivost použita pouze ve významu interval spolehlivosti.
::::Jasně, může jít o nahodilý výběr, nicméně to jsou všechno poměrně autoritativní zdroje. Závěr je každopádně evidentní. --[[Wikipedista:Hynas|Hynas]] ([[Diskuse s wikipedistou:Hynas|diskuse]]) 15. 1. 2021, 15:32 (CET)