Vexilologické názvosloví: Porovnání verzí

Přidáno 625 bajtů ,  před 4 měsíci
[[Soubor:Flag parts cs.PNG|300px]]
 
* '''Bordura''' – obruba sloužící ke zpevnění horních, dolních a vlajících okrajů listů slavnostních praporů (výjimečně i vlajek) našitím pletených či kroucených šňůr nebo dracounových či textilních třepení.
* '''Badge''' [bedž]– státní znak nebo jiný [[heraldika|heraldický]] symbol (např. štít).
* '''Břemeno''' – figura nebo symbol na vlajce.
* '''Deviza''' – heslo vyobrazené na vlajce. Například [[šaháda]] na [[Afghánská vlajka|afghánské vlajce]].
* '''Emblém''' – znaksymbol či obrazec na způsob odznaku, který je užívaný jako břemeno. Můžena mítlistech heraldickývexilologického materiálu, který nemá charakter heraldického znaku nebo moderníobecné původfigury, (např. britský "badge", odznak plukovní, stavovský, profesní, znak vojenských složek, druhů vojska, označení spolků a organizací atd.). Příkladem může být javorový list na [[Kanadská vlajka|kanadské vlajce]].
* '''Figura''' – vexilologické znamení, jehož název je převzat z [[heraldika|heraldiky]]. Figura vexilologická vzniká geometrickým dělením listu. Figura obecná podobně jako v heraldice představuje stylizovaná zvířata (lev, orlice, medvěd, kůň, ryba) stylizované rostliny (strom, lekno, lilie, květ, růže) nebo stylizovaný předmět (hvězda, slunce, meč, radlice).
* '''Hvězda''' – geometrický obrazec se střídajícími se úhly dutými a vypuklými s libovolným počtem cípů. Je to poměrně častá vexilologická figura. Má-li pět cípů, z nichž jeden směřuje vzhůru, hvězda se blíže nepopisuje. Pokud se počet cípů nebo rotace liší, je nutno to při popisu výslovně uvést.
* '''Lilie''' – specifický květ v podobě heraldicky stylizovaného vyobrazení skládajícího se ze tří delších lístků směřujících vzhůru a tří kratších směřujících dolů uprostřed převázaných. Lilie je zpravidla bílá, řidčeji žlutá.
* '''List''' – celé pole vlajky, obvykle obdélníkového tvaru. List vlajky má dva rohy (horní a dolní) v žerďové části a jim odpovídající dva cípy (horní a dolní) ve vlající části.
* '''Nápis''' , resp. '''opis''' – text napsaný vodorovně, resp. do kruhu.
* '''Opis''' – text napsaný do kruhu nebo do půlkruhu.
* '''Pole''' – pozadí vlajky; barva pod břemeny.
* '''Pruh''' – rovnoběžníková plocha na vlajkovém listu. Je-li delší strana rovnoběžníku rovnoběžná s horním okrajem, jedná se o vodorovný pruh, je-li rovnoběžná s žerďovým okrajem, jedná se o svislý pruh. Pruhy, jejichž delší strany nejsou rovnoběžné s okraji, se nazývají šikmý pruh (z dolního žerďového rohu do horního vlajícího cípu) a kosmý pruh (z horního žerďového rohu do dolního vlajícího cípu). Šíře takových pruhů se stanovuje poměrem jejich kolmých šířek k šířce nebo délce listu. Není-li osa pruhu shodná s úhlopříčkou vlajkového listu, určuje se šířka pruhu vymezením úseček na okrajích listu, odkud pruhy vycházejí.
* '''Růže''' – specifický květ v podobě heraldicky stylizovaného květu pětilistého druhu růže s pěti korunními, pěti kališními lístky a se semeníkem. Při popisu určujeme barvu jednotlivých částí a nesměřuje-li jeden korunní lístek k hornímu okraji listu i její polohu.
* '''Slunce''' - obecná figura charakterizovaná paprsky a obličejem.
* '''Třepení''' – ozdobný a vyztužující prvek slavnostního praporu našitý podél horního,
dolního a vlajícího okraje či pouze vlajícího okraje z textilních (případně zlatých či stříbrných) nití.
* '''Zbroj''' - zvýrazněná část obecné zvířecí figury, např. drápy, pařáty, zobáky, zuby, rohy, kopyta apod., mající barvu zpravidla odlišnou od vlastní figury.
 
Neregistrovaný uživatel